воскресенье, 19 февраля 2017 г.

Марыта Котка. Мовавед Котвіч. Койданава. "Кальвіна". 2017.

                                                                       Гэрб Котвіч

    Уладзіслаў Котвіч - нар. 20 сакавіка 1972 г. у м. Восава (Осава Асоўя) Лідзкага павету Віленскай губэрні Расійскай імпэрыі.
    Вучыўся ў 2-й Віленскай гімназіі, якую скончыў з залатым мэдалём ў 1890 г. У 1891 г. паступіў на факультэт усходазнаўства Санкт-Пецярбурскага ўнівэрсытэта, спэцыялізаваўся ў вобласьці моваў мангольскай групы ды вывучаў маньчжурскую і кітайскую мовы. Дыплёмную працу напісаў аб будыйскім кульце
    Ад 1895 г. Уладзіслаў Людвікавіч Котвіч распачаў службу ў канцылярыі міністра фінансаў Расійскай імпэрыі, сумяшчаючы яе ад 1900 г. з навуковую дзейнасьцю ва ўнівэрсытэце, пасьля абароны доктарскай дысэртацыі і атрыманьня званьня прыват-дацэнта чытаў лекцыі ў Санкт-Пецярбурскім унівэрсытэце, быў супрацоўнікам Азіяцкага музэю пры Імпэратарскай Санкт-Пецярбурская акадэміі навук. У 1902 г. арганізаваў выданьне зборніка сэрыю “Collectanea Orientalia”. Ад 1903 г. Котвіч на пасадзе загадчыка катэдрай мангольскай філялёгіі, выкладаў калмыцкую і маньчжурскую мовы, быў уключаны ў склад Расейскага камітэту для вывучэньня Сярэдняй і Ўсходняй Азіі ў гістарычных, археалягічных, лінгвістычных і этнаграфічных адносінах, у 1907 г. абраны дзейным чальцом Імпэратарскага Расейскага Геаграфічнага таварыства, у 1909 г. Імпэратарскага Расейскага археалягічнага таварыства, удзельнічаў у некалькіх навуковых экспэдыцыях у Калмыцкія стэпы (1894, 1896, 1910, 1917 гг.), ды Манголію (1912 г.).
    Пасьля Кастрычніцкага перавароту 1917 г. займаўся стварэньнем Цэнтральнага інстытута жывых усходніх моў. У 1922 г. на кватэры ў Уладзіслава Котвіча кватараваў складальнік якуцкага альфабэту Сямён Ноўгарадаў, якога Марыя, дачка Ўладзіслава, нават спрабавала навучаць польскай мове. 

    Неўзабаве Котвіч быў запрошаны на працу ва ўнівэрсытэт імя Яна Казіміра ў Львове, дзе рэктарская адміністрацыя намервалася адкрыць буйны інстытут усходазнаўства і ў 1924 г. у Львове атрымаў пасаду загадчыка адмыслова створанай для яго катэдрай філялёгіі Далёкага Ўсходу. У гэты ж час было створанае Польскае Усходазнаўчае Таварыства і ягоным старшынёй абралі Котвіча. У 1927 г. ён стаў яшчэ і галоўным рэдактарам часопіса “Rocznik Orientalistyczny”. Тады ж Уладзіслаў Котвіч прычыніўся да ідэнтыфікацыі складальніка “Слоўніка якуцкай мовы Эдуарда Пякарскага як паляка, якім з гэтага часу пачалі яго і лічыць.
    З пачаткам Другой Усясьветнай вайны пераехаў у Вільню да дачкі Марыі, супрацоўніцы унівэрсытэцкай бібліятэкі. У 1940 г. у Вільне выдаў Gramatykę języka litewskiego w zarysie. Памёр 3 кастрычніка 1944 г. ва ўласным доме у м. Чорны Бор пад Вільняй у Літоўскай ССР.
    Літаратура:
*    Новгородов С. А.  Первые шаги якутской письменности. Статьи и письма. Москва. 1977. С. 230, 240-241, 250, 261.
*    Armon W.  Polscy badacze kultury Jakutów. // Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. CXII. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. 1977. S. 105.
*    Новгородов С. А.  Во имя просвещения родного народа. Сочинения, переписка, материалы. Якутск. 1991. С. 137, 139, 143, 145, 147-152, 153, 156-158, 190-191, 205, 234, 250, 260.
*    Васильев Ю. И.  В. Л. Котвич и С. А. Новгородов. // Россия и Польша: Историко-культурные контакты (сибирский феномен). Тезисы докладов международной научной конференции 24-25 июня 1999 г. Якутск. 1999. С. 45-46.
*    Жабаева Л. Б.  Ученый монголовед В. Л. Котвич и студенты-буряты. // Россия и Польша: Историко-культурные контакты (сибирский феномен). Тезисы докладов международной научной конференции 24-25 июня 1999 г. Якутск. 1999. С. 47-49.
*    Слепцов П. А.  Аспекты ретроспективного изучения вклада польских исследователей в якутскую филологию. // Россия и Польша. Историко-культурные контакты (сибирский феномен). Материалы Международной научной конференции 24-25 июня 1999 г. Якутск. Новосибирск. 2001. С. 31.
*    Васильев Ю. И.  В. Л. Котвич и С. А. Новгородов. // Россия и Польша. Историко-культурные контакты (Сибирский феномен). Материалы Международной научной конференции 24-25 июня 1999 г. Якутск. Новосибирск. 2001. С. 173-179.
*    Армон. В.  Польские исследователи культуры якутов. Перевод с польского К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 103-104.
*    Лингвист Семен Андреевич Новгородов. Хаартыскалар, докумуоннар, ыстатыйалар. Дьокуускай. 2007. С. 117.
*    Сліўкін В.  Акадэмік Уладзіслаў Людвігавіч Котвіч. Да 140-годдзя з дня нараджэньня. // Лідскі Летапісец. Краязнаўчы, гістарычна-літаратурны часопіс. № 1 (57). Ліда. 2012. С. 9-11.
    Dobosz K.  Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma. // LingVaria. Półrocznik wydziału polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr. 2 (14). Kraków. 2012. S. 181-183, 192.
    Марыта Котка,
    Койданава
                                                                   ДАДАТАК


                                                                     В. Л. КОТВИЧУ
    Петергоф, 12 января 1924 года
Глубокоуважаемый учитель Владислав Людвигович, от всей души благодарю Вас за весточку. Поздравляю Вас с благополучным прибытием на свою родину и с наступившим Новым годом. Выражаю надежду на получение Вами и книг Ваших, столь нужных для Ваших специальных занятий. Да будет позволено мне высказать пожелание развития Вами на родине востоковедения, столь же плодотворного, как в России. Разрешите справиться, какой курс Вы открыли.
    Я сообщил Э. К. Пекарскому о Вашем переводе. Это очень обрадовало его, и он заметил; «Это требует от меня подготовления следующего материала».
    Со времени Вашего отъезда не произошло ничего выдающегося в жизни университета и института. Вернувшийся из Баку А. Н. Самойлович сообщает, что инст[итут], по-видимому, перейдет в ведение главпрофбюро при НКПросе.
    Недавно приехавшие из г. Якутска на место своей службы руководители  Московского представительства ЯАССР возбудили ходатайство об открытии якутской секции при Ц[ентральном] востиздате. Обещают таковую организовать. Вызывали меня. Я изъявил принцип[иальное] согласие работать в секции. Пока этим ограничились: по-видимому, нет средств.
    После 10 сего] янв[аря] сделанного мною сообщения в Радл[овском] кружке о книге А. Е. Кулаковского в том виде, в каком была рукопись, просмотренная Вами, Э. К. Пекарский внес предлож[ение] в правление кружка о поручении мне окончить начатый во время сотруднич[ества] с ним перевод 1 вып[уска] I тома «Образцов народной литер[атуры] якутов». В. В. Бартольд согласился перегов[орить] с непрем[енным] секретарем] РАН.
    Моя жена шлет Вам сердечный привет и самые лучшие пожелания.
    Всецело преданный Вам недостойный ученик
    Ваш С. Н[овгородов]
    Архив ЯФ СО АН СССР, ф. 4, оп. 9, ед. хр. 65 в, л. 1, черновик автографа.
     /Новгородов С. А.  Первые шаги якутской письменности. Статьи и письма. Москва. 1977. С. 240-241./
 
                                                                  М. В.  КОТВИЧ
    С Семеном Андреевичем я познакомилась в 1920 году, когда после летних каникул приехала в Ленинград на постоянное жительство к моему отцу, Владиславу Людвиговичу. От него я узнала, что Семен Андреевич якут и занимается вместе с Э. Пекарским составлением якутского словаря. Отец мой считал Семена Андреевича очень способным и чрезвычайно трудолюбивым человеком. Он часто приходил к отцу, к которому обращался с разными вопросами по языковедению. Семен Андреевич бывал всегда в хорошем настроении, любил пошутить и отличался чрезвычайной чистоплотностью. Был также очень услужлив. Он часто помогал мне в получении продовольственного пайка. Отношения между нами были очень дружеские. Мы часто беседовали, он рассказывал мне про Якутию и про свою работу над словарем, я учила его польскому языку. Он как лингвист интересовался разными языками.
     1922 году он жил у нас на квартире: имел затруднения в получении комнаты. И отец мой, который всегда покровительствовал своим ученикам, приехавшим с Дальнего Востока, предложил ему поместиться у нас до получения собственной квартиры.
    Он женился на русской, очень милой девушке, сотруднице Библиотеки АН СССР. Я была на их свадьбе и получила из их свадебного венца «fleur dorange».
    Архив ЯФ СО АН СССР, ф. 4, оп, 9, ед, хр, 120, л. 1-2, рукопись.
     /Новгородов С. А.  Первые шаги якутской письменности. Статьи и письма. Москва. 1977. С. 250./    8. III. 24 Львов
                                        ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА!
    Из письма Б. Я. Владимирцова я только что узнал о кончине Семена Андреевича и чувствую душевную потребность выразить Вам мое глубокое соболезнование. Весть эта меня необычайно поразила своей неожиданностью и как-то особенно больно ударила по мне. Ведь за последние годы я больше с ним сблизился и успел полюбить его за многое. Бодрый, жизнерадостный, обходительный Семен Андреевич стоит как живой перед глазами. Вечная ему память!
    Хочу надеяться, что у Вас хватит сил мужественно перенести этот тяжелый удар.
    Искренне уважающий Вас В. Котвич
    Архив ЯНЦ СО АН СССР, ф. 4, оп. 9, д. 181, л. 2, рукопись, подлинник.
     /Новгородов С. А.  Во имя просвещения родного народа. Сочинения, переписка, материалы. Якутск. 1991. С. 205./