среда, 18 февраля 2015 г.

Люкса Жмудзін. Шрубалёт. Койданава. "Кальвіна". 2015.


  
      Ян /Иван/ Тадэвушавіч /Фаддеевич/ Зубрыцкі /Зубржицкий/ - нар. у 1861 (1863) г. ва вуездным м. Кальварыя Аўгустаўскай губэрні Расейскай імпэрыі, у каталіцкай сялянскай сям’і, ды вызначаў сябе жмудзінам. /Зубржицкий, Ян Фаддеевич. // Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. 2. Семидесятые годы. Вып. II. Ж.-Л. Москва. 1930. Стб. 472./
    Працаваў у канцы 1870-х гг. у Кіеве ў чыгуначных майстэрнях слюсарам і вёў прапаганду сярод працоўных. Карыстаўся мянушкамі: Ивановіч ды Ян. Належаў да кіеўскага рэвалюцыйнага гуртка, які быў заарганізаваны ў 1878 г. Іванам Басовым, дзеля здабываньня сродкаў, на рэвалюцыйныя мэты (таксама ў гуртку Басава знаходзіўся і Платон (Фаддеевич? Зубржыцкі), сын селяніна, які меў спэцыяльнасьць пераплётчыка).
    Ян Зубрыцкі удзельнічаў у сьнежні 1878 г. у спробе рабаваньня пошты. Арыштаваны 11 сьнежня 1878 г. у Жытоміры і пры арышце аказаў узброены супраціў. Быў аддадзены 16 красавіка 1879 г. па справе Більчанскага, Горскага і інш. ваенна-акруговаму суду. 7 ліпеня 1879 г. Кіеўскім ваенна-акруговым судом прысуджаны да 20-ці гадоў катаржных прац ды пасьля адбыцьця пакараньня на пажыцьцёвае паселішча ў Сыбіры.
    На Кару, у Забайкальскую вобласьць, прыбыў 8 сакавіка 1880 г. 29 лістапада 1888 г. пераведзены ў вольную каманду. Па маніфэсьце 17 красавіка 1891 г. тэрмін катаржных працаў скарочаны на траціну і ён быў адпраўлены на пасяленьне ў Якуцкую вобласьць
    16 верасьня 1892 г. этап, у якім знаходзіўся Зубрыцкі, вырушыў з Іркуцка і 8 чэрвеня 1893 г. прыбыў у Якуцк.
    24 красавіка 1892 г. быў уселены ў Хамагацінскі насьлег Намскага ўлуса Якуцкай акругі Якуцкай вобласьці, дзе праз нейкі час пачаў патрабаваць пазыкі дзеля пабудовы ім крухмальна-цукровага заводу.
    16 чэрвеня 1894 г. Зубрыцкага перавялі ў п. Амгу Якуцкай акругі. 27 верасьня 1893 г. ён зьдзяйсьняе ўцёкі з месца пасяленьня і даходзіць пешшу ад Амгі да Ханкаюкі. 2 кастрычніка 1893 г. быў арыштаваны ды зьняволены ў якуцкую турму, але і адтуль ён уцякае, ды няўдала. Вызвалены ад пакараньня па моцы маніфэста 14 лістапада 1894 г., быў ўселены на ранейшае месца.
    Пасьля 1900 году жыў у Якуцку, дзе займаўся гандлем і падрадамі, аўтар праектаў добраўпарадкаваньня Якуцку.
    У 1902 г. Зубрыцкі задумаў пабудаваць шрубалет і ў 1908 г. ён даслаў праект свайго апарата, які назваў “Яналёт” іркуцкаму генэрал-губэрнатару ды ў Санкт-Пецярбург.


    11 жніўня 1909 г. атрымаў права паўсюднага жыхарства ў Расейскай імпэрыі, акрамя сталіц і сталічных губэрняў, але застаўся ў Якуцку.

    Ваенны камунізм бальшавікоў Зубрыцкі не прызнаў і зачаста казаў: “Усё зло ў паўпэрызму”. Апошнія гады жыцьця пакутаваў на вар’яцтва.
    Ян Зубрыцкі памёр 6 сакавіка 1925 г. у Якуцку.
    Асабісты фонд “И. Ф. Зубржицкого (ф.484-и)” захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Саха (Якутыя) у Якуцку.
    Літаратура:
    Зубржицкий, Ян Фаддеевич. // Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. 2. Семидесятые годы. Вып. II. Ж.-Л. Москва. 1930. Стб. 472.
    Пестерев В.  Мечта Ивана Зубржицкого. // Молодежь Якутии. Якутск. 19 марта 1992. С. 11.
    Проект вертолета И. Ф. Зубржыцкого. // Пестерев В. И.  Аэропланы над Землей Саха. Кн. 1. Якутск. 1993. С. 24-27.
    Краткий справочник по фондам ЦГА ЯАССР с филиалами (1701-1985 гг.). Якутск. 1989. С. 3.
    Спиридонов Г.  За «черный передел». // Якутия. Якутск. 5 октября 2012.
    Вертолет – изобретение белорусское. // Ермоленко В. А., Черепица В. Н.  400 имен: жизнеописания видных деятелей истории и культуры Гродненщины (с древнейших времен до начала ХХ века). Гродно. 2014. С. 162-166.

    Зубржицкий Иван Фадеевич (1861-1925). // Путеводитель по фондам архива. В 2-х частях. Ч. II. Якутск. 2014. С. 473-474.
    Люкса Жмудзін,
    Койданава.

                                                                         ДАДАТАК

                                                  МЕЧТА  ИВАНА  ЗУБРЖИЦКОГО
     «Как-то однажды мое внимание привлек коршун, паривший очень высоко. Он плавно описывал круги в пространстве, не делая никакого движения крыльями».
                                                                                                    И. Ф. ЗУБРЖИЦКИЙ.
    Этап ссыльнопоселенцев, вышедший из Иркутска 16 сентября 1892 года, состоял из 70 душ мужского и женского пола и нескольких маленьких детей. На 12 подводах устроились женщины с детьми и больные Несчастные ссыльные были голодны, мерзли: от зимней стужи, пронизывающего насквозь ветра не спасала худая одежда. Пройдя пешком через весь Якутский тракт, государственный преступник Иван Зубржицкий вместе с этапом прибыл в Якутск 8 июня 1893 года.
    1 июля 1879 в отношении Зубржицкого — восемнадцатилетнего парня из польских крестьян, что жили в Сувалской губернии Владиславского уезда, работавшего слесарем на железнодорожной станции, Киевский военно-окружной суд вынес решение: «...о лишении всех прав состояния, на ссылку в каторжные работы в рудниках на 20 лет, а по окончании срока работ поселить в Сибири навсегда...»
    Столь суровому наказанию Иван Зубржицкий подвергся «... за принадлежность к тайному сообществу, имеющему намерение в более или менее отдаленном будущем путем насилия ниспровергнуть или изменить порядок государственного и общественного строя в России, за покушение на убийство полицейского, задержавшего его, за распространение печатных сочинений, призывающих к бунту, за приобретение фальшивых паспортов и за проживание по ним...»
    Осужденный по первому разряду, 10 лет своего срока он отбывал на нерчинской каторге, затем (по амнистии) его поселили в качестве ссыльнопоселенца в Каре. В это время он серьезно занимался самообразованием — химией и электротехникой, писал стихи. Через два года его отправили в Якутию, поселили в Хамагаттинском наслеге (Намцы). Вскоре после прибытия, Зубржицкий стал ходатайствовать о выдаче ему пособия и ссуды на устройство крахмально-сахарного завода. Но ему отказали и 16 июня 1894 года перевели на жительство в Амгу. Через три месяца, в сентябре, он совершает побег, пройдя пешком от Амги до Хонкоюки. Там, однако, был пойман и посажен в Якутскую тюрьму. Но и оттуда совершает побег, который, как и первый, закончился неудачно. Вскоре ему разрешают проживать в Якутске.
    Жителям Якутска он был известен под именем Ян Иванович. Его деятельная натура, кипучая энергия не давали покоя: он строит каменные дома, мельницы, заводы, занимается предпринимательством. Все это чаще заканчивалось неудачно. Пожалуй, наибольшую популярность он приобрел своими работами по устройству летательного аппарата. Черновые записи и эскуиз датированы апрелем 1902-1904 гг. К этому времени первый в мире самолет братьев Райт совершил свой управляемый полет — 17 декабря 1903 года. Самолет тогда пролетел против ветра 259,7 м за 59 секунд. Лучшие умы человечества мечтали о полетах, о крыльях и творили, творили. В России с 1897 по 1903 год Е. С.Федоров строит самолет пятиплан, которому так и не суждено было взлететь, как и самолету А. Ф. Можайского. В Европе и Америке одержимые идеей полетов строят свои планеры, аэростаты, дирижабли, самолеты. Авиация делает свои первые робкие младенческие шаги.
    В записной тетради, хранящейся в фондах государственного архива, И. Ф. Зубржицкий привел список подлежащих к выписке книг. Список состоит из 22 книг разных авторов — по химии, геологии, строительству, металлургии, сельскому хозяйству, по расчетам машин и различных справочных таблиц. Среди них есть и книги по воздухоплаванию авторов Ф. Гетвенда, С. К. Джевицкого.
    Отсутствие даты в записях не позволяет уточнить время, когда Иван впервые заинтересовался воздухоплаванием. Судя по отрывочным записям и перепискам, которые Зубржицкий вел с администрацией, можно предположить, что строил он воздухоплавательный аппарат с 1902 по 1920 год. Можно только удивляться тому, как И. Зубржицкий, не имеющий специального образования, определил принцип действия лопастей несущего винта вертолета. Анализируя в своем дневника принцип действия ветряных мельниц, изобретатель ставил перед собой такие вопросы: «Что бы получилось, если бы у ветряных мельницах не крылья вращали вал, а, наоборот, вал приводил в движение крылья». И далее следовали его рассуждения, необычные для того времени и, может быть, несколько наивно звучащие сегодня. До всего этого слесарь-самоучка дошел своим умом. В начале XX века, когда авиация делала первые робкие шаги, пионеры авиации заложили тот фундамент, на котором впоследствии развивалась мировая авиация.
    Идея, захватившая И. Зубржицкого, осталась с ним до конца жизни. Он не только проектирует, но и строит свой летательный аппарат, о чем свидетельствует его переписка с царским правительством. К сожалению, проекты аппарата, представленные в 1908 году иркутскому генерал-губернатору и в Петербург, пока не найдены. О проекте летательного аппарата можем судить лишь по черновым записям, сделанным в записной тетради, которые отрывочны и не дают полной картины готового проекта. Так, в записях, датированных 19 февраля 1904 года, значится: «...принят мной следующий размер воздухоплавательного аппарата: передний вал А длиною 4 аршина, поперечный 1/2 вершка, вращается на двух конусообразных подшипниках, заключенных в раму. На равном расстоянии от подшипников на вал насажено колесо: окружность овода 3 вершка. На оводе расположены 12 зубьев прямоугольного сечения, толщина 1/4 вершка, длина 1/2 вершка. Зубцы имеют вид полукруга, обращенного наружу. Задний вал длиной 2—1/2 аршина, сечения такого же размера, что и передний вал, и зубчатое колесо во всем подобное первому. Вал длиною 3 вершка, сечением 1 вершок движется на карперах, закрепленных в винт, находящийся на крыше каюты. На этот вал насажено глухое колесо, окружность овода всего равна 30 вершкам и на своде расположено 120 зубцов такого же вида, какой имеют зубцы переднего и заднего валов. Внизу под большим оводом насажены зубчатки с 15 зубцами наклонного к оси положения, которая приводится в движение с помощью двух бесконечных винтов, расположенных по обе стороны зубчатки...» Далее И. Зубржицкий размышляет над физическими и аэродинамическими законами и силами, возникающими при вращении лопастей ветряной мельницы. И приходит к выводу, что двигатель летательного аппарата может развить подъемную силу, равную 92 пудам
    «...а на деле мы имеем весу всего аппарата с каютой в 10 пудов, двигатель 3 пуда, припасы одежды и постель 7 пудов и 4 человека, каждый 5 пудов — 20 пудов. Всего 40 пудов и значит, полет вверх будет совершаться с силою 52 пуда. Для горизонтального движения имеется сзади вал, на который насажены такие же щиты, которые приводятся в параллельное движение с помощью одного и того же двигателя. Означенный вал служит одновременно и рулем для аппарата».
...16 апреля 1915 года по Якутску распространился слух, что вечером над озером Сайсар будет летать аэроплан. К вечеру возле озера собрались жители города. К великому сожалению публики, аэроплан Зубржицкого, а ждали именно его, так и не появился. Позже, уже в 1917 году, проектом заинтересовались чиновники из комитета общественной безопасности Якутской области. Однако смелые замыслы И. Ф. Зубржицкого так и остались лишь в проекте. Отсутствие средств, недостаток знания, материалов оказались непреодолимыми препятствиями для осуществления проекта возможно первого в России и Якутии вертолета.
    Иван Фадеевич Зубржицкий умер в марте 1925 года, похоронен в Якутии. Не понятый своими друзьями и согражданами, одержимый идеей равенства всех и братства, до конца дней своих он боролся с любыми проявлениями несправедливости. Несмотря на то, что сам лично пострадал от царского правительства, военный коммунизм не признал, и тем более террор большевиков. Его любимыми словами были: «Все зло в пауперизме (нищете)». Очень актуальное выражение и сегодня.
    Владимир Пестерев.
    /Молодежь Якутии. Якутск. 19 марта 1992. С. 11./

                                                           ЯКУТСКИЕ СУМАСБРОДЫ
    Сумасброды, оригиналы, эксцентричные, странные, блаженные … Как только не называют таких людей. Они существовали во все времена и навсегда запоминались тем, кто с ними общался. Таких людей можно выделить в определенную когорту, испокон веков их называли чудаками. Есть они и в наши дни. Кто и как удивлял своими выходками якутян в былые времена, нам помог выяснить поэт, историк, журналист и краевед Петр Конкин.
    - Да, были интересные личности! В 2007 году мне удалось отыскать в архивах ЯНЦ интересную рукопись «Город Якутск в 1900-1904 годах». Ее автор – первый из якутов профессиональный агроном Михаил Слепцов, рассказывал о чудачествах наших земляков. Интересно, что ранее воспоминания нигде не публиковались. Первыми их опубликовал я, совсем не так давно они вышли в журнале «Якутский архив».
                                                             Почти Жюль Верн
В начале прошлого века жил в Якутске ссыльный поляк Ян Зубздицкий (по другой версии Зубржицкий). Был очень остроумен и логичен в суждениях. Мечтал построить самолет и назвать его «Яноплан». Своей мечтой делился с друзьями и знакомыми. С упоением рассказывал о том, что скоро он выдвинется в невиданное путешествие – посетит Лондон, Нью-Йорк… Вот выписка из рукописи Михаила Слепцова. Чудак заявлял: «Все великое бывает простым. Я решил использовать вращение Земли вокруг своей оси за 24 часа. Скажем, вылетаю на «Яноплане», набираю нужную мне высоту, и жду, пока покажется желанный мне пункт земной поверхности, и опускаюсь. Например, на Нью-Йорк. Если нужен Лондон, лечу на его параллель, поднимаюсь, и жду, пока Земля вокруг своей оси не подставит мне Лондон». Народу он говорил, что его проект готов, но его засекретило правительство. Как только «верхи» дадут отмашку, он покажет всем якутянам свой «Яноплан». Как ни странно, многие горожане верили его рассказам, и с нетерпением ждали этого события. Как-то раз дошло до того, что этот чудак послал в местную газету объявление: «Настоящим уведомляю торговые фирмы города Якутска, что принимаю заказы на переброску грузов во все части Российской империи на «Яноплане», построенном мною». Газетчики не поверили и заявили, что как только самолет будет построен и готов к вылету, тогда и выйдет объявление. Чуда не произошло, и мечтатель газету больше не беспокоил. Согласитесь, все именитые фантасты отдыхают! В быту Ян Янович тоже отличался необычностью. В качестве домашних животных он, помимо собаки, содержал белого медвежонка и ворона. Который был совсем ручным, и вместе с псом и медведем обожал вместе с хозяином посещать набережную в Залоге, где вся честная компания купалась в жаркие дни. Представьте себе картину: идет мужичок, ведет медведя, рядом бежит собака, всю компанию сопровождает ворон. Естественно посмотреть на такое зрелище сбегались все жители. Герой нашего мини-рассказа умер в Якутске, в двадцатых годах прошлого века.
    krotti 15 окт 2010, 16:04
    /www.white-site.ru/

                                                            ЗА  «ЧЕРНЫЙ  ПЕРЕДЕЛ»
    «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел», каракозовцы – одни из первых социал-демократических революционных организаций России. Сотни их приверженцев были сосланы на каторгу и ссылку в Сибирь, в том числе и в Якутию. На воспитание и последующее идейное направление якутской интеллигенции, зарождавшейся в последней четверти XIX века, большое влияние оказали именно они – народники. Недаром саха с любовью называли их «сударскими», то есть «государственными».
    Как показывает сегодня история России, реформы 1861 года не принесли долгожданной свободы стране. Крестьяне были освобождены, но остались без земли. Прокатились десятки бунтов, которые жестоко подавлялись войсками. Именно тогда Александра II начали называть не «Освободитель», а «Вешатель». В таких условиях и возникли революционные организации народников, которые ставили целью извечные демократические принципы – свободу слова и печати, народное представительство в органах управления, равенство всех сословий и главенство закона. Кстати, терроризм народовольцы рассматривали как крайнее средство, когда не было другого пути выражения протеста.

                                                               «Янолет» Зубржицкого

    Среди политссыльных Якутии были не только люди, занимающиеся педагогической или врачебной деятельностью. Особняком здесь выступает фигура польского эсера Яна Фаддеевича Зубржицкого. Прибыл он по этапу в Якутск на вечное поселение в 1893 году. В те годы, когда в Америке братья Райт проводили опыты с аэропланами, в далеком Якутске политический ссыльный написал такое письмо якутскому генерал-губернатору В.Н.Скрипицыну: «Имею честь еще раз напомнить Вашему превосходительству, что летательная машина, над изобретением коей трудился более двадцати лет, представляет собой шлюпку, герметически закрытую щитком. То и другое сделано из алюминиевой жести, окрашенной масляной краской небесного цвета». Далее он сообщал, что машина имеет четыре вертикальных крыльчатых вала, на которых вращается сжигатель воздуха, отброшенного центробежной силой вентилятора.
    Опыты над моделью привели Зубржицкого к заключению, что если придать крыльям площадь в 24 кв.м при наклоне в 33 градуса и вращать валы со скоростью 600 оборотов в минуту, то груз в 9 пудов взлетит в воздух со скоростью 65 метров в минуту. Машина с бензиново-газовым двигателем будет весить около девяти пудов, а ее подъемная сила будет равна 88 пудам. В завершение изобретатель пишет, что его машина может значительно поспособствовать победе русского оружия в только что начавшейся русско-японской войне и просит о выделении ему ссуды на ее окончательную постройку.
Ответа на сие послание из канцелярии губернатора или Департамента полиции Санкт-Петербурга, куда впоследствии было отправлено письмо, не последовало. Не до того, наверное, было.
    Интересную деталь этого дела раскопал бывший редактор газеты «Северная трасса», ныне проживающий в Москве, Юрий Остапенко. Прослышав об этом интересном проекте, иркутский предприниматель Павел Тодоров послал изобретателю телеграмму. Он предлагал использовать летательную машину, которую Зубржицкий назвал «янолетом», для доставки 9 тысяч пудов мануфактуры, чаю и табаку из Урги (нынешний Улан-Батор) в Бодайбо. Но дело не выгорело, так как собственно машина окончательно была не готова.
    Историк Пантелеймон Петров вместе с краеведом Владимиром Поповым три года назад попытались найти какие-нибудь следы остатков своеобразного предвестника будущих вертолетов в доме, где проживал политссыльный, в переулке Марка Жиркова. Это место расположено рядом с Институтом гуманитарных исследований по улице Петровского. Тогда там массово сносились деревянные дома под будущее жилищное строительство. Но тщетно. Лишь несколько эскизных набросков…
    Видимо, Зубржицкий унес все тайны своего «янолета» с собой в могилу. Умер он в безвестности в Якутске в 1925 году. А ведь это был человек, который начал свои исследования одновременно с пионерами авиации…
                                                                            * * *
    Народовольцы верили во всеобщее человеческое братство, боролись за справедливость, искренне страдали за униженный российский народ и мечтали о «черном» (народном) переделе земли. Спустя три десятка лет на смену им пришли люди, придерживавшиеся иных партийных взглядов, по сравнению с которыми террор народников против верхушки царского правительства оказался детской забавой…
    Георгий Спиридонов.
    /Якутия. Якутск. 5 октября 2012./

                                             ВЕРТОЛЕТ ИЗОБРЕТЕНИЕ  БЕЛОРУССКОЕ
    «Его превосходительству господину Якутскому губернатору. Прошение. Имею честь еще раз напомнить вашему превосходительству, что летательная машина, над изобретением коей трудился более десяти лет, представляет собой шлюпку, герметически крытую щитком; то и другое сделано из алюминиевой жести, окрашенной масляной краской небесного цвета...».
    Десять страниц убористого текста с уже забытыми сейчас ятями, фитами. Подпись под прошением: «Иван Фаддеевич Зубржицкий». Датировано 1905 годом. Это - пожелтевшие от времени хрупкие листы «Дела ссыльнопоселенца, государственного преступника», недавно обнаруженные в дебрях Центрального государственного архива Якутии. Доносы, рапорты, пересыльно-этапные листы, полицейский журнал с ежедневными отметками. Казенные бумаги с двухглавыми растопыренными орлами и грифом «секретно».
    Архивные документы как бы переносят в затхлую атмосферу далекой северной окраины Российской империи. Здесь томился отданный под гласный надзор полиции человек, «посягнувший на существующий в империи строй». Человек, щедро одаренный природой и с высокими идеалами. 162
    Родился Иван Фаддеевич Зубржицкий (1861-1925) в семье белорусского крестьянина на Гродненщине. Его детство и юность пришлись на годы, когда в России ширилось движение народников. С головой окунулся Иван в революционную работу, и в неполные 18 лет был арестован и приговорен к ссылке в каторжные работы на 20 лет, а по окончании срока работ к поселению в Сибири.
    8 марта 1880 года Зубржицкий прибыл по этапу к месту назначения - в Карийскую тюрьму, одно из самых страшных мест Нерчинской каторги в Забайкалье. В первый же год группа заключенных стала готовиться к побегу. В последний момент Ивана исключили из числа беглецов: появились сомнения, что у изможденного юноши хватит на это сил. Побег оказался удачным. Всех, кто соприкасался с беглецами, допрашивали с пристрастием, но никто не выдал товарищей. Из приговора Иркутского губернского суда: «Зубржицкого за сокрытие следов побега и за недонесение начальству о задуманном арестантами преступлении оставить в сильном подозрении».
    Тяжелый труд в рудниках, постоянное унижение, скверная пища - день за днем, год за годом... Одна отрада: арестантам не возбранялось читать. Иван читал запоем, каждую свободную минуту. Несколько технических предложений для рудника привлекли внимание тюремщиков. Ему была предоставлена возможность организовать при тюрьме «лабораторию для сухой перегонки леса», а вскоре Зубржицкого перевели на поселение в Амгинскую слободу. Здесь, лишенный всяческого приюта, голодный и оборванный, среди трескучих морозов бродил он из юрты в юрту, вымаливая приют и пищу. Унылая и однообразная жизнь мало чем отличалась от небытия. Приходя ежедневно в мирскую избу, отмечаться в журнале, он вдруг подумал: через сколько времени его хватятся, если завтра не прийти?
    ... Исчез Зубржицкий 1 октября 1894 года. Были организованы поиски, и через пять дней беглеца задержали на одной из почтовых станций Аянского тракта. Якутский губернатор был настолько удивлен побегом, что дал указание обследовать психику ссыльнопоселенца. Тюремный врач, однако, был крайне удивлен широтой интересов пациента, глубиной познаний. В отчете врача записано, в частности, «память отличается удивительной точностью».
    Из тюрьмы Иван Фаддеевич подал прошение. Он просил оставить его в Якутске и позволить заниматься полезным трудом, применить свои знания. Он потребовал бумаги, стеариновых свечей, чернил. Полицмейстер распорядился выдать просимое и следить за каждым шагом арестанта. Изъятые бумаги принесли к губернатору, и тот прочел...
    «Мое внимание обратил на себя коршун, паривший, почти не двигая крыльями, очень высоко. Плавно он описывал большие круги в пространстве, не делая, как мне казалось, никакого движения крыльями.
    Каким должен быть летательный аппарат? Длина крыла 34 фута. Ширина его 6 Уг фута. Площадь 221 квадратных фута. Получаем работу 121 пуд-фут...».
    Губернатор поднял глаза на полицмейстера. Летательный аппарат? Непостижимо! Бред!
    «Чтобы поднять 20 пудов на высоту 5 футов - какое требуется давление на крыло, стоящее под углом 45 градусов? Так как работа, принимаемая крыльями ветряной мельницы, пропорциональна площади крыльев и почти пропорциональна кубу скорости ветра, то требуемая работа может выполняться двояко...».
    «Где только он этого набрался, - подумал губернатор. - Ведь его со школьной скамьи взяли. Дьявол их разберет, этих политических! Летательные машины, голодовки... Жили бы, как все люди».
    Зубржицкому было разрешено остаться в Якутске «при одобрительном поведении». И стал Иван Фаддеевич числиться крестьянином Павловской волости Якутского округа.
    ... Долгожданный Якутск. Какой ни есть, а город. Население почти 7 тысяч человек, 2 библиотеки, реальное училище, женская гимназия, духовная семинария, казённая типография, пристань на Лене, почтовое сообщение с Иркутском. Все-таки какое-то подобие общественной жизни. И работа! Умельца приглашали наперебой, даже сам губернатор пользовался услугами Ивана. Любая техника становилась послушной в руках этого молчаливого ловкого человека.
    Подрядная работа принесла Ивану Фаддеевичу не только известность, но и определенную материальную независимость. Он приобрел дом, устроил там небольшую лабораторию, выписал множество книг, учебников, справочников. И, как явствует из доносов соседей, занялся опытами по созданию летательной машины: соорудил подобие ветряка, запускал - ровно дитя - воздушных змеев. Разве это «одобрительное поведение?»
    Из бумаг Зубржицкого: «Изобретение воздухоплавательного аппарата должно заключить в себе два совершенно отдельных изобретения: аппарата и двигателя. За исходную точку при изобретении воздухоплавательного аппарата надо принять ветряные мельницы. За исходную точку при изобретении двигателя надо принять турбины и колеса водяных мельниц.
    Что получится, если в ветряной мельнице не крылья будут вращать вал, а наоборот, вал будет вращать крылья?».
    Работа И. Ф. Зубржицкого была завершена в феврале 1903 года.
    Собрав чертежи летательного аппарата, захватив обстоятельную записку, он отправился официально предлагать правительству свое изобретение.
    Всемогущий губернатор, действительный статский советник, говорить со ссыльнопоселенцем, осужденным за государственное преступление, не пожелал. Он велел «изобретателю» оставить бумаги: решение-де будет сообщено позже. Решение же было таким: «Проект оставить без внимания».
    Отчаяние овладело Зубржицким. Один, совсем один, кругом равнодушие, насмешки...
    Как-то, просматривая петербургские газеты, он наткнулся на сообщение, которого ждал и боялся: «17 декабря 1903 года американцы братья Райт на аппарате собственной конструкции совершили полет» (они работали над изобретением самолета, но тоже, как и Зубржицкий, исходили из необходимости отдельно строить самолет и двигатель).
    Белорус-изобретатель был подавлен. Его опередили американцы! Несколько успокоила увиденная некоторое время спустя фотография в «Ниве»: аэроплан-этажерка, скрепленная крест-накрест расчалками. Нет, его изобретение - совершенно иной конструкции. Более совершенной. Американский аппарат не может взлетать вертикально, не может зависнуть в воздухе.
     С удвоенной энергией Иван Фаддеевич берется за работу. Теперь нужна действующая модель. С удивлением взирали якутские обыватели на седого ссыльнопоселенца, мастерившего свою «машинку», над которой было что-то наподобие ветряной мельницы. И машинка эта вдруг взмывала в воздух. Из описания конструкции: «Скорость поднятия, опускания или сохранения покоя машины в воздухе зависит не только от увеличения или уменьшения быстроты вращения валов, но и от утла, под коим установлены крылья в оси валов» (под «крыльями», несомненно, подразумевались «лопасти воздушного винта»).
    Началась русско-японская война. Зубржицкий вновь обращается к начальству, надеясь заинтересовать военных. Но все его прошения дальше канцелярии губернатора не шли - не верил губернатор, что необразованный ссыльный может изобрести нечто стоящее!
    Когда Иван Фаддеевич в очередной раз пришел в канцелярию губернатора, полицмейстер завопил: «Революция в Питере клокочет, а вы с прожектами дурацкими носитесь! Создания всеобщего благосостояния захотели, да?» Революция! Значит, не напрасны были жертвы народовольцев. Потом стали приходить газеты, в которых звучало ликование тех, кто так боялся сокрушительного вала революции. Зубржицкий слег. Тяжелая депрессия согнула человека, которого не сломили многие годы каторжной работы, унижений и страданий.
    Потянулись годы, прошло еще с десяток лет. Революция 1917-го в одночасье смела и полицейскую управу, и губернатора. В бурное время становления Советской власти большевикам было не до изобретений. К тому же Иван Фаддеевич последние годы часто и подолгу болел. Лишь жена и сын Владимир поддерживали в нем веру, что настанет время, воздадут должное его изобретению.
    В 1925 году в Якутск прилетел первый аэроплан. Но увидеть его Зубржицкому уже не довелось. Некролог, опубликованный в местной газете, заканчивался словами: «Вечная память тому, кто отдал здоровье и силы на борьбу с царским произволом, с ненавистным буржуазно-полицейским режимом».
    По своей конструкции летательный аппарат Зубржицкого напоминает автожир, который по ряду причин не получил распространения. Распространение получили вертолёты - винтокрылые летательные аппараты - неотъемлемая часть современной авиации. Основы их создания в начале XX века заложили белорусы: И. О. Ярковский, С. А. Гроховский, И. И. Липковский и Ф. Ф. Евстафьев. В отличие от гродненца Ф. Зубржицкого это были «законопослушные» и высокообразованные специалисты.
    /Ермоленко В. А., Черепица В. Н.  400 имен: жизнеописания видных деятелей истории и культуры Гродненщины (с древнейших времен до начала ХХ века). Гродно. 2014. С. 162-166./                                                 Зубржицкий Иван Фадеевич (1861-1925)
                                                 Ф.И-484, 43 ед.хр., 1892—1923 гг., оп. 1.
                                                   Ссыльнопоселенец Якутской области.

    Родился 16 сентября 1861 г. в семье крестьян Владиславского уезда Сувалкской губернии Литвы. В конце 1870-х гг. работал слесарем в железнодорожных мастерских в г. Киеве, вел пропаганду среди рабочих.
    Принадлежал к киевскому революционному кружку, организованному в 1878 г. Иваном Басовым для добывания средств на революционные цели; участвовал в попытке ограбления почты в декабре 1878 г. Арестован 11 декабря 1878 г. в г. Житомире, при аресте оказал вооруженное сопротивление. Киевским военно-окружным судом 7 июля 1879 г. приговорен к 20-ти годам каторжных работ. Отправлен на Кару, куда прибыл 8 марта 1880 г. 29 ноября 1888 г. переведен в вольную команду. По манифесту от 17 апреля 1891 г. срок каторжных работ был сокращен на треть, 24 апреля 1892 г. отправлен в Якутскую область, поселен в Хамагаттинский наслег Намского улуса Якутского округа. В 1900-х гг. жил в г. Якутске, где занимался торговлей и строительными подрядами, разработал проект летательной машины «Янолет». 11 августа 1909 г. получил право повсеместного жительства, кроме столиц и столичных губерний. Остался в Якутске, где и умер 5 марта 1925 г.
    Документы творческой деятельности.
    Рукопись автобиографии. Чертежи проектов торговой бани и проект караульного дома при пороховом погребе в г. Якутске. Расчеты для строительства воздухоплавательного аппарата. Записи размышлений к мемуарам о событиях 3 марта 1904 г. «Романовка», отрывки из дневника «Булун» о вечном двигателе, о некоторых философских мыслях (о материи и силе).
    Письма И. Ф. Зубржицкого. Письмо дочери бывшего вилюйского исправника Антонович Александре (1903).
    Письма И. Ф. Зубржицкому. Личные письма присяжного поверенной Меликова Дмитрия Ивановича, Антонович Александры (1901).
    Переписка с анархистом, доктором медицины, изобретателем-строителем, жителем г. Иркутска Тодоровым Павлом Ивановичем о возможности использования «Янолета» для перевозки грузов из Урги в Бодайбо (1917-1918).
    Документы к биографии.
    Личные документы (протоколы, выписка из журнала, определения, паспорт, статейный и распределительный списки, справки, прошения, акт) о распределении после каторги в Якутскую область, применении к нему льгот по манифестам, рассмотрении прошений, о взыскании долгов по искам кредиторов, выдаче копий документов, о заключении под стражу за самовольные выезды с места причисления и угрозы должностным лицам, результатах медицинского освидетельствования (1894-1917).
    Документы (предписание, смета, контракты, ведомость, списки, прошения и др.) и переписка о заключении и ходе выполнения контрактов на ремонт зданий Якутского областного правления, Якутской гражданской больницы, Булунской больницы, строительстве дома для якутского губернатора, о представлении министру внутренних дел прошения о содействии в реализации проекта его летательной машины «Янолет» (с описанием) (1896-1905), об отказе во включении в списки кандидатов в члены Учредительного собрания от Якутской области (1917).
    Документы имущественно-бытового характера. Документы (копии постановления, обязательства, протоколов, удостоверения, прошения, повестка) о рассмотрении имущественного спора с присяжным поверенным Д. И. Меликовым на право владения земельным участком на ул. Соборной в 3-ем квартале, об описании и охране имущества по приговору мирового судьи (1894-1915).
    Документы, собранные для своих работ и по интересующим темам. Тетрадь с записями формул, выписок из книг по электродинамике, органической химии, об изготовлении бенгальских огней, книги № 45 словаря Брокгауза и Эфрона и др.
    Документы о М. Ф. Зубржицком. Стихотворение Меликова Дмитрия Ивановича, посвященное Зубржицкому (1904).
     /Путеводитель по фондам архива. В 2-х частях. Ч. II. Якутск. 2014. С. 473-474./