четверг, 2 октября 2014 г.

Элькана Мінхерц. Мархінскі пасяленец Гутман Гуткін Койданава. "Кальвіна". 2014.


    Гутман Гевашавіч Гуткін – нар. у 1887 г. у павятовым месьце Полацак Віцебскай губэрні Расейскай імпэрыі, у габрэйскай сям’і сталяра.
    Вучыўся ў пачатковай школе. Шавец. Ад 1904 г. захоўваў і распаўсюджваў сацыял-рэвалюцыйную літаратуру. 4 лютага 1904 г. арыштаваны ў мяст. Янавічы Віцебскай губэрні і зьняволены ў Віцебскай турме да 18 лістапада 1904 года. У 1905 г працаваў у Віцебску ў арганізацыі ПСР-Максымалістых пад мянушкай “Андрэй”.
    Арыштаваны 10 лютага 1905 г. за замах на начальніка Віцебскага ахоўнага аддзяленьня і асуджаны 30 верасьня 1905 г. у Віцебску Пецярбурскай судовай палатай на 9 гадоў катаргі.
    Пакараньне адбываў у Бутырках у Маскве да 1906 году, у Аляксандраўскім цэнтрале пад Іркуцкам ў 1906-1907 гг. і на Амурскай калёснай дарозе ад 1907 году. 14 траўня 1908 г. уцёк у акруговае места Хабараўск Прыморскай вобласьці, дзе жыў пад прозьвішчам Слабодзкі.
    За зносіны з вучнёўскай моладзьдзю быў сасланы ў п. Марха Якуцкай акругі Якуцкай вобласьці, дзе быў ізноў арыштаваны і ў 1908 г. асуджаны Якуцкім акруговым судом за бадзяжніцтва на 4 гады арыштанцкіх ротаў. Роты адбываў у Якуцкай турме да 1913 г., калі ізноў быў уселены ў п. Марха, дзе працаваў шаўцом да 1917 году.
    Чалец УКП(б). Уваходзіў у Таварыства паліткатаржанаў і ссыльна-пасяленцаў. Білет чальца № 176. 
    Літаратура:
*    Гуткин-Слободский Гутман Гевашевич. // Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1929. С. 147-148.
*    Гуткин-Слободский Гутман Гевашевич. // Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 176.
    Элькана Мінхерц,
    Койданава
    Гуткин-Слободской, Гутман Гевашевич; еврей, сын столяра, сапожник; род. в 1887 г. в Полоцке, Витебск. губ.; образов. низшее. В 1904 г. хранил и распростр. с.-р. литературу, 4 февр. 1904 г. арест. в м. Янович, Витебск. губ., сидел в Витебской тюрьме до 18 нояб. 1904 г. В 1905 г. работал в Витебске в ПСР под кличкой «Андрей»; арест. 10 февр. 1905 г за покушение на н-ка Витебск. охранн. отделения; осужден 30 сент. 1905 г. в Витебске Петерб. Суд. Пал. по 1459 ст. УН на 6 л. каторжн. работ. Каторгу отб. в Бутырках, до 1906 г. в Александровск. централе, затем на колесухе; 14 мая 1908 г. бежал в Хабаровск, жил под фамилией «Слободской»; за сношения с учащейся молодежью сослан админ. в Марху, Якутск. обл., где арест. и в 1908 г. осужден Якутским О.С. за бродяжничество на 4 г. арестантских рот. Роты отб. в Якутской тюрьме до 1913 г., когда снова сослан в Марху, Якутск. обл. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1698.
    /Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1929. С. 147-148./


    Гуткин-Слободской, Гутман Гевашевич — еврей, сын столяра, сапожник; род. в 1887 г. в Полоцке, Витебск. губ.; учился в нач. школе. В 1904 г. хранил и распростр. с.-рев. литературу. 4 февр. 1904 г. арест, в м. Янович, Витебск. губ., и сидел в Витебск, тюрьме до 18 нояб. 1904 г. В 1905 г. работ, в Витебске в орг. ПСР максим. под кличкой «Андрей»; арест. 10 февр. 1905 г. за покуш. на нач-ка Витебск. охр. отд. и осужден 30 сент. 1905 г. в Витебске Петерб. суд. пал. по 1459 ст. УН на 9 л. каторги. Наказ. отб. в Бутырках до 1906 г., в Александровск. централе в 1906-07 гг. и на Амурск. колесн. дор. с 1907 г.; 14 мая 1908 г. бежал в Хабаровск, жил под фам. Слободской; за сношения с учащ. молодежью сослан админ. в Марху, Якутск. обл., где арест, и в 1908 г. осужд. Якутск, окр. суд. за бродяжничество на 4 г. арест. рот. Роты отб. в Якутск. тюрьме до 1913 г., когда снова сослан в Марху, Якутск. обл., где работ. по специальн. до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1698.
    /Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 176./