среда, 17 сентября 2014 г.

Міхась Міланіч. Сасланая Рахіль. Койданава. "Кальвіна". 2014.

                                                            САСЛАНАЯ  РАХІЛЬ
    Рахіль Схараўна [Захаровна], па хрышчэньні Антаніна Рыгораўна, Скудзіна [Скудина], у замустве Сасноўская, – нарадзілася ў губэрнскім м. Менск Расейскай імпэрыі, у габрэйскай сям’і купца.
    Працавала хатняй настаўніцай, якая ў 22 гады адміністрацыйна, пастановай ад 27 ліпеня 1888 г., была высланая ва Ўсходнюю Сыбір пад галосны нагляд паліцыі на 3 гады па справе Канстанціна Церашковіча ды інш.
    Па шляху ў Якуцкую вобласьць ў акруговым горадзе Іркуцкай губэрні 21 траўня 1889 г. пабралася шлюбам з адміністрацыйна-сасланым Міхаілам Сасноўскім.
    Міхаіл Іванавіч Сасноўскі (1863-1925) – паходзіў з дваранаў, ураджэнец Палтаўскай губэрні Расейскай губэрні. Скончыў Палтаўскую гімназію, у 1882 г. студэнт прыродазнаўчага факультэту Кіеўскага унівэрсытэта, ад 1883 г. студэнт фізыка-матэматычнага факультэта Санкт-Пецярбурскага ўнівэрсытэта. Удзельнік тэрарыстычнай арганізацыі Аляксандра Ульянава. Быў выключаны са студэнтаў ІІІ курсу і сасланы ва Ўсходнюю Сыбір “за дзяржаўнае злачынства” на 5 гадоў ды быў паселены ў Іркуцкай губэрні. Добраахвотна падаўся за сваёю нявестаю Рахільлю у Якуцкую вобласьць.
    Дастаўленая у Якуцк 17 ліпеня 1889 г. і разам з мужам была паселеная ў Намскім улусе Якуцкай акругі.
    За пратэст, які склала Рахіль ды шэраг іншых палітычных сасланых пад час знаходжаньня ў Кіранскай перасыльнай турме па поваду расправы (Манастыроўскі бунт) з палітычнымі сасланымі ў Якуцку 22 сакавіка 1889 г., яна была разам з мужам накіраваная ў Калымскую акругу. У Сярэдне-Калымск была дастаўленая 18 сьнежня 1890 г. У 1890 г. за “палітычную нядобранадзейнасьць” была пакінутая над нагляд паліцыі яшчэ на 3 гады – па 27 ліпеня 1894 г. 5 лістапада 1891 г. яна разам з мужам была пераведзеная ў Якуцкую акругу.
    Ад красавіка 1892 г. па сакавік 1894 г. разам з мужам і дачкою жыла ў Бецюнскім насьлезе Намскага ўлуса Якуцкай акругі.
    Ад сакавіка 1894 г. па ліпень 1896 г. пражывала ў Якуцку. Міхаіл Сасноўскі працаваў пры Статыстычным камітэце і у музэі. “Памятная книжка Якутской области за 1896 г.” зьмясьціла ягоны артыкул “Физико-географический обзор Якутской области”. Таксама прадставіў Абласному савету даклад па зямельнаму пытаньню Якуцкай вобласьці і праект заарганізаваньня сельскагаспадарчай школы. Вёў кроніку ў “Восточном Обозрении”; таксама зьмясьціў у “Русском Богатстве” аповяды аб жыцьці ў ссылцы: “Под Утесом” (1895. 4) ды “Уйбань-Халат” (1896. 11); карыстаўся псэўданімамі: С; С—кий, Мих; С—ский; С—ский, Мих.
    14 ліпеня 1896 г. Рахіль са сваёй выехала з Якуцка разам з сям’ёю ў губэрнскі горад Палтаву Расейскай імпэрыі..
   У Палтаве Міхаіл Сасноўскі выбіраецца галосным гарадзкой думы і таварышам гарадзкога галавы. Склаў нарыс 25-дзя Палтаўскага сельскагаспадарчага таварыства. Служыў у Ташкенце агентам Палтаўскага зямельнага банка. Пасьля перавароту 1917 г. у Ташкенце яго выбіраюць старшынёй Туркестанскага краявога камітэта партыі эсэраў. Працаваў галоўным бібліятэкарам Ташкенцкага ўнівэрсытэта. /Павловский И. Ф.  Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава. 1912. С. 187; Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей в 4 т. Т. 4. Москва. 1960. С. 449./
                                                 Ліст М. І. Сасноўскага да У. І. Леніна
    Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину)
    Уважаемый товарищ!
    Много писем, несомненно, теперь идут к Вам со всей России – и мое, среди них, для Вас, вероятно, будет иметь не большее значение, чем и другие… Но право свое на обращение к Вам я основываю на своем революционном прошлом, на близости с братом Вашим, Александром Ильичем, с которым в одном кружке мы вели дело покушения на Александра III.
    Александра Ильича вспоминаю как светлого, всю душу отдающего тому, во что веровал, чистого духом и телом юношу… Черты упорной настойчивости и твердости – вероятно, общее у Вас с ним наследие семьи…
    Предчувствие близкой крупной роли рабочего движения в нашем кружке имело в нем, быть может, самого яркого представителя. И в программу было внесено соответствующее указание. В 1887 году, в эпоху упадка духа, так дорога была всем нам надежда на поднимающий голову рабочий класс.
    Он вырос и вместе с интеллигенцией, и под ее руководством, победил старый строй. Кто побежден – Россия знает. Возврата нет.
    Кто победитель – вопрос громадного значения…
    Народ ли победил или – его именем властвует и пытается творить новое будущее одна интеллигенция, фракция, секта ее? Я утверждаю последнее: народ опять ничтожен, безгласен, подавлен. Власть узурпирована. Властвует секта, властвует догма – научно уже подорванная, противоречащая сама себе в своей идеологии. Догма убила социализм. Его обаяние – в полноте раскрытия личности, ее расцвете. Отныне же он навсегда связан с нероновскими методами подавления свободы личности, ее мысли, ее прав примата над государственностью.
    Ради победы секта бросила в массы пролетариата заведомо неосуществимые лозунги («мир и хлеб», «долой войну», «все – ваше», «долой интеллигенцию» и т.д.). Она вызвала того духа, овладеть которым уже не может и сама. Этот дух – жадное стремление к беспредельному удовлетворению всех запросов материального существования (духовные еще массам непонятны), — дух крайнего и глубокого индивидуализма – извращение задачи подъема личности. Это противоречило и догме, но было сделано ради победы…
    Вы сильны. Власть ваша велика. Борьба с вами оружием бесплодна, потому что с лозунгами оружием бороться нельзя.
    Но какой же «народ» осуществит этот новый строй? Тот, в котором вы стремитесь совершенно подавить личность, свободу? Народ-ничтожество?
    Святая Инквизиция, просвещенные деспоты, Аракчеев – были сильнее вас. У них не было "разрухи". Но все они добились только развращения, унижения, духовной смерти своих "пасомых". Жизнь шире узости догмы – и побеждает ее. Какой ценой, что будут стоить русскому народу ваши опыты – это вопрос для России страшный… Развращение ведь идет на оба фронта – и посмотрите, какая продажность, сколько растрат!.. Но есть и худшее: дешевизна для «догмы» человеческой личности — жизнь становится ничтожеством в глазах всей «власти» — расстрелы циничнейшим образом превращаются в хладнокровные, ужасающие массой и обстановкой убийства, власть на наших глазах превращается в организацию бандитов.
    Сколько же еще жертв нужно вам для полноты опыта? Неужели их еще было мало?
    Довольно же! Пора вернуть народу его державные права, пора научиться уважать его. Пора вернуть ему его право на самоопределение.
    Не отказывайте же русскому народу в Учредительном Собрании – только оно успокоит его, будет для него авторитетом. Не отказывайте и русской интеллигенции в праве работать для народа – свободно мыслить, говорить, печатать, объединяться для того, чтобы совместно найти исход из того тупика, в который попала Россия.
    Вместе с несколькими товарищами я сижу, как "заложник", арестованный за принадлежность к партии С.Р., во вшивой дыре, отравленный руганью, издевательствами "победителей" и перспективой расстрела, когда потребуется.
    Мих. Сосновский
    Ташкент Арестный Дом. 4/I 1921
    Літаратура:
    Кротов М. А.  Якутская ссылка 70 - 80-х годов. Исторический очерк по неизданным архивным материалам. Москва. 1925. С. 219.
   Казарян П. Л. Колымская политическая ссылка в 1861-1895 гг. (Численный состав). // Освободительное движение в России и Якутская политическая ссылка (XIX – начало XX в.). Материалы всесоюзной научной конференции. Якутск – Черкех, 28-30 июня 1989 г. Часть I. Якутск. 1990. С. 39.
    Колесов М. И.  История Колымского края. Часть I. Досоветский период (1642-1917 гг.). Якутск. 1991. С. 118, 123.
    Казарян П. Л.  Р. А. Протас в якутской ссылке (по дневниковым записям). // Якутский архив. Якутск. № 3 (7). 2002. С. 75.
    Міхась Міланіч,
    Койданава.