понедельник, 1 января 2018 г.

Чырок і беркут. Якуцкая народная казка. Койданава. "Кальвіна". 2018.


                                                                 ЧЫРОК І БЕРКУТ
                                                             Якуцкая народная казка
    Калісьці, даўным-даўно, птушкі жылі на адным месцы і не ведалі ніякіх пералётаў. Усе яны пражывалі на цёплым поўдні, у гарачых краінах. Жылося ім прывольна і сытна, і птушыны народ пладзіўся без усякай меры. І вось птушак стала гэтак многа, што зрабілася ім цесна на роднай зямлі. Пачало не хапаць корму для птушанят, пачало не хапаць месца для гнёздаў. Ды яшчэ настала такая сьпякота, што пачалі тухнуць і прападаць яйкі. Што рабіць? Птушыны народ сабраўся на сход.
    — У нашых мясьцінах стала цяжка жыць, — гаварылі птушкі. — Улетку занадта горача, вада высыхае, яды не хапае. А на далёкай Поўначы, кажуць, раскінуліся бязьмежныя землі, Каб як гэта даведацца, ці можна там жыць, ці ёсьць там вада, ці ёсьць корм для птушак. Добра было б на ўсё лета адлятаць на Поўнач. Трэба выбраць каго-небудзь дужага і разумнага, няхай ён будзе нашым правадыром, нашым уладаром, і мы пашлём яго на Поўнач, няхай ён разьведае, што там за зямля.
    Выбралі беркута. Ён самы дужы, самы разумны. Ён не загіне ў дарозе, заўсёды знойдзе сабе яду, бо есьць і зьвяроў і птушак.
    — Прынясі нам, магутны беркут, весткі пра далёкую Поўнач.
    Паляцеў беркут — адно чорны цень па зямлі прамільгнуў.
    Мінуў год. Беркут вярнуўся. Першы яго ўбачыў маленькі чырок. Беркут быў задаволены і вясёлы. Але калі яго акружылі птушкі, беркут раптам спахмурнеў і замаркоціўся.
    — Хутчэй расказвай нам, храбры беркут, магутны беркут, што ты бачыў у далёкіх краях! Якія навіны? Якія весткі? — закрычалі наперабой цікаўныя птушкі.
    Беркут адказаў:
    — Кепскія навіны, кепскія весткі. Марнай была ўся гэта задума, дарэмна вы, птушкі, мяне ў такую далеч пасылалі. Страшэнныя там мясьціны: ні яды, ні вады, ледзьве выбраўся, ледзь назад вярнуўся. Бязладна ўзвышаюцца там голыя горы, навакол адзін толькі шэры камень, ніхто там не жыве, няма ні зьвяроў, ні насякомых. Няма там дрэў для гнёздаў, няма ні азёр, ні рэк для вадаплаўных птушак. Пануюць там вечны холад і вечная ноч. На жаль, сябры мае, паўночныя землі для жыцьця непрыдатныя.
    Засумаваў птушыны народ. Усе прыціхлі, задумаліся. І раптам маленькі пранырлівы чырок прамовіў у цішыні:
    — Я не веру беркуту. Я не веру, што на ўсёй вялізнай Поўначы няма чаго есьці. Я не веру, што там стаіць вечная ноч.
    Беркут раззлаваўся і закрычаў:
    — Не табе, маленькая птушачка з маленькім розумам, рот разяўляць! Не верыш — сам зьлятай на далёкую Поўнач! Толькі от назад наўрад ці вернесься...
    Пачало зьмяркацца. Беркут паляцеў у сваё гняздо. Маленькі чырок у прыцемку паляцеў усьлед за ім, прытаіўся побач з яго гняздом і чуйна прыслухаўся. Ён ведаў, што дома беркут скажа праўду. І вось што ён пачуў.
    — Ну, мая сябровачка, — гаварыў беркут жонцы, — нам прываліла вялікая ўдача! Рыхтуйся ў дарогу, дзяцей зьбірай, заўтра і рушым. Ах, якія цудоўныя багатыя землі, аказваецца, ляжаць на Поўначы! Улетку там не горача, лясам канца-краю няма, рэк-азёр не зьлічыць, а ўжо корму-здабычы гэтулькі, што ніхто такога і не сьніў!
    — Значыцца, увесь птушыны народ заўтра выпраўляецца на багатую Поўнач? — спытала жонка беркута.
    — Не, мы паляцім туды адны, — адказаў беркут... Птушынаму народу я сказаў, што тыя мясьціны для жыцьця непрыдатныя. Мы адны паляцім у цудоўны, багаты паўночны край, мы расплодзімся там на незьлічоных кармах, мы будзем уладарамі неабсяжных прастораў!..
    —Ах ты... — не вытрываў чырок, але тут жа закрыў рот.
    — Што гэта! — страпянуўся беркут. Ён так моцна ўздрыгнуў, што гняздо сарвалася і паляцела ўніз.
    Чырок прытаіўся. Беркут яго не заўважыў, было ўжо цёмна. Позна ўночы, калі ўсе паснулі, чырок ціхенька паляцеў дадому. А назаўтра, як толькі ўзышло сонца, ён сабраў усіх птушак на сход.
    — Паслухайце мяне, паважаныя птушкі, — сказаў ён. — Усё, што ўчора вам гаварыў беркут, — няпраўда! Землі на Поўначы багатыя, ёсьць там лясы і лугі, рэкі і азёры. А корму там гэтулькі, што нікому з вас і не сьнілася!
    — Адкуль ты гэта ведаеш? — закрычалі птушкі. — Чаму мы павінны верыць табе, а не пану беркуту?
    — Я сядзеў учора вечарам побач з яго гняздом, — сказаў чырок, — і чуў, што ён гаварыў жонцы. Ёй ён сказаў: “Зьбірайся, заўтра паляцім на Поўнач”. А вас, птушкі, шаноўны беркут падмануў. Я трошкі напалохаў яго, шаноўны беркут уздрыгнуў, гняздо яго сарвалася і ўпала ўніз.
    Птушкі закрычалі:
    — Калі чырок кажа праўду, трэба выбраць другога правадыра, каб ён зьлятаў на Поўнач і не падмануў нас.
    У гэты час павольна і самавіта на сход прыйшоў сам беркут. Птушкі спыталі:
    — Як вам спалася, шаноўны пане?
    — Ох, кепска, — адказаў беркут. — Сярод ночы гняздо маё сарвалася і паляцела ўніз, давялося мне спаць на зямлі.
    Птушкі пераглянуліся. Аказваецца, чырок казаў праўду.
    І тады яны сказалі беркуту так:
    — Шаноўны пане, ты засмуціў нас учарашнім расказам. Засмуціў, але мы не страцілі нашай надзеі. Табе, мусіць, не пашанцавала, ты, мусіць, трапіў у кепскія мясьціны. Мы думаем, што калі ляцець туды, адкуль дзьме халаднаваты вецер, дык можна знайсьці багатую зямлю. Цяпер мы пашлём на Поўнач другую шаноўную птушку, выберам другога правадыра. Ты не будзеш крыўдаваць?
    Што тут гаварыць беркуту? І ён сказаў:
    — Не, не буду.
    Тады сказалі жураўлю:
    — Шаноўны журавель! Цяпер табе мы давяраем стаць нашым правадыром, табе давяраем зьлятаць на Поўнач, пашукаць добрыя землі. Ты станісты і прыгожы, разумны і асьцярожны. Крылы ў цябе вялікія — лятаеш добра, ногі ў цябе доўгія — бегаеш добра. На зямлі ты паясі чарвякоў, а на балоце — жаб. Ляці на Поўнач, шаноўны журавель, прынясі нам добрыя весткі.
    Журавель ганарыста выйшаў наперад і сказаў:
    — Вы правільна зрабілі, птушкі, што выбралі правадыром мяне. Я задаволены. Я палячу.
    І тады наперад выскачыла маленькая качачка. Яна закрычала:
    — Што вы робіце, паважаныя птушкі? Каго вы выбралі? Вы, мабыць, калі выбіраеце правадыра, дык гледзіцё на даўжыню носа? Што вы ў жураўля знайшлі? Доўгія ногі, доўгая шыя і гучны бязглузды крык. Журавель — самая дурная птушка: ні розуму, ні памяці! Каля першага ж балота ён забудзе пра нас, нажарэцца жаб і вернецца!
    Пачуўшы такія словы, журавель рынуўся на качачку і давай дубасіць яе сваёй доўгай моцнай дзюбай. Ён пераламаў бы ёй крылы і ногі і зусім забіў бы, але народ заступіўся. Жураўля адцягнулі. Качачка сказала:
        I гэта называецца: кожны вольны гаварыць на сходзе, што думае... Ажно не, аказваецца, няможна слабаму і слова вымавіць супроць дужага. От, глядзіце, птушкі, якога разумнага і справядлівага важака вы сабе выбралі.
    — Ага, ага, ты няправільна зрабіў, журавель, — загаманілі птушкі. — Не трэба было гэтак гарачыцца, не трэба было ўсчынаць бойку. Качачка гаварыла груба, мы яе пакаралі б. Трэба было б пазбавіць цябе званьня правадыра, ды, на жаль, няма нікога другога, годнага...
    — Як гэта няма годнага? — закрычала качачка. — Вось сядзіць асілак арол. Ён і па імені пан [* Па-якуцку “тайён” азначае і “арол”, і “пан”]. Хто бачыць гэтак далёка? Хто лятае гэтак высока? Хто гэтакі велікадушны, як ён?
    Птушкі сказалі:
    — А і праўду ж кажа маленькая качачка. Ён самы разумны, ён самы лепшы.
    Выбралі арла, папрасілі яго зьлятаць на Поўнач. Ён хутка вярнуўся і сказаў:
    — Землі там багатыя і цудоўныя, лета не гарачае. Ніводнае яйка там не пратухне, ніводнае птушаня не загіне. Усім нам трэба на лета ляцець на Поўнач.
    І птушкі паляцелі на нашы прывольныя паўночныя землі. З таго часу яны прылятаюць да нас кожнае лета. Праўда, журавель не ляціць далёка на поўнач, туды, куды качкі. Беркут прылятае, але хаваецца ў лясах.
    Пераклаў Сяргей Міхальчук
    /Зорны карагод. У дзвюх кнігах. Кніга першая. Фальклор народаў Расіі, творы для дзяцей з рускай класікі. [Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР] Мінск. 1991. С. 143-147, 411./

                                                                       ДАВЕДКА

    Сяргей Апанасавіч Міхальчук - нар. 14 жніўня 1925 г. у в. Скабін, Капыльскага р-ну, Мінскай вобласьці БССР (СССР), у шматдзетнай сялянскай сям’і.
    У 1933-1935 гг. вучыўся ў Скабінскай пачатковай школе, з 1935-1941 г. у сярэдняй школе № 1 ў Капылі.Скончыў сярэднюю школу ў Капылі.
    У 1944 г. быў прызваны ў Савецкую Армію. Удзельнічаў у баях на тэрыторыі Польшчы і Усходняй Прусіі. 7 сакавіка 1945 г. быў цяжка паранены.
    Пасьля дэмабілізацыі ў 1946 г. паступіў на аддзяленьне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэта, які скончыў у 1951 г. і быў накіраваны на працу рэдактарам (потым зрабілі старшым рэдактарам) у Дзяржаўнае выдавецтва БССР, пазьней пераназванае ў “Беларусь”.
    У 1972—1980 гг. — загадчык рэдакцыі літаратуры для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту выдавецтва “Мастацкая літаратура”.
    Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР (1972). Ад 1980 г. пэнсіянэр рэспубліканскага значэньня. Узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені,  мэдалямі і Граматамі Вярхоўнага Савета БССР.
    Памёр 20 ліпеня 1995 года і пахаваны на могілках у роднай вёсцы.
    Пачаў друкавацца ад 1952 г. (псеўданім С. Скабінскі). сябра СП Беларусі з 1972 г. З-пад пяра Сяргея Апанасавіча выйшлі зборнікі апавяданьняў і аповесьцей для дзяцей “Сто прыгод за адзін дзень” (1963), “Паштальён, шырэй крок!” (1968), “Зялёны лісток” (1974), “Першы след” (1985).
    Перакладаў, гэткі паліглёт, з армянскай, кітайскай, чэскай, нарвэскай, славацкай, кіргіскай, нямецкай, украінскай, эстонскай, віетнамскай, ангельскай, мангольскай, аўганскай, баўгарскай, узбэцкай ды шмат якіх іншых моў, якіх ён ня ведаў. Далучыўся таксама і да перакладаў з якуцкай літаратуры.
    Дульсінея Аласка,
    Койданава

суббота, 4 ноября 2017 г.

Толік Дальбудзкі. Картатэка судзімых асобаў. Ч. 4. Койданава. "Кальвіна". 2017.    Табулін Васіль Рыгоравіч – нар. у 1931 г. у в. Зеляночы Васілевіцкага р-на Палескай вобл. беларус, крадзеж, н/с Сарненскага р-на Ровенскай вобл. 30 сьнежня 1948 г. арт. 47, 15 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 31 ліпеня 1954 г. выб. у в. Зеляночы.

    Табулін Мікалай Рыгоравіч – нар. у 1920 г. у в. Зеляночы Васілевіцкага р-на Палескай вобл. праж. у в Маканавічы, беларус, шафёр, с/к па кр. спр. Палескай вобл. 23 студзеня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 18 г. 1 лістапада 1950 г. Індляг. 20 сьнежня 1951 г. выб.

    Тагайгінаў (Тагатгінаў) Іван Іванавіч – нар. у 1923 г. у м. Жлобін, беларус, н/с Жытомірскай вобл. 16 верасьня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 5 г. 18 чэрвеня 1948 г. Індляг, 13 кастрычніка 1950 г. выб.

    Тажанаў Цімафей Аляксеевіч – нар. у 1907 г. у в. Вялікі Засёлак Усьвяцкай вол. б. Віцебскай губ. праж. у п. Ціксі, рускі, цясьляр, н/с Булунскага р-на 22 кастрычніка 1940 г. арт 136, 8 г. 12 чэрвеня 1944 г. Эге-Хая, 10 студзеня 1945 г. памёр.

    Тажун Апанас Навумавіч – нар. у 1914 г. у м. Любань, праж. м. Слуцк, беларус, в/т па ДБ 14 верасьня 1943 г. 8 г. 16 траўня 1944 г. Індляг, Альчан, 20 верасьня 1948 г. выб. в/т па ДБ 14 верасьня 1950 г. арт. 192-2, 5/3 г. 19 верасьня 1950 г. Індляг, 30 красавіка 1953 г. выб.

    Талайка Адам Мартынавіч – нар. на х. Ляды Валасавіцкага с/с Лепельскага р-на, паляк, кравец, кулак, Тройка пры АДПУ па БССР 24 лютага 1934 г арт. 64-76-68 БССР, 8 г. у 1941 г. тэрмін падоўжаны “Да заканчэньня вайны”, 24 студзеня 1945 г. Індляг, 15 кастрычніка 1946 г. выб.

    Талах (Толах) Павел Міхайлавіч – нар у 1920 г. у в. Гаранавічы Гарадзішчанскага р-на Баранавіцкай вобл. праж. у в. Мінакі Карэліцкага р-на, беларус, цясьляр, арышт. 23 кастрычніка 1950 г. в/т па Баранавіцкай вобл. 5 студзеня 1951 г. арт 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 11 лютага 1956 г. выб.

    Талашоў Мікалай Васільевіч – нар. у 1924 г. у в. Баяры Аршанскага р-на, праж. у м. Ворша, беларус, кладаўшчык шпіталя 4660 м. Арол, крадзеж, в/т па Віцебскай вобл. 27-30 сакавіка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. Індляг, 12 сакавіка 1954 г. выб. м. Енісейск.

    Талкачоў Андрэй Лукіч – нар. у 1905 г. у Гомельскай вобл. беларус, прыбыў з Нямеччыны, муляр, в/т па Гомельскай вобл. 16 студзеня 1946 г. 63-2 БССР, 15/5 г. 6 сьнежня 1946 г. выб.

    Талмачоў Уладзіслаў Васільевіч – нар. у 1927 г. у м. Менск, праж. у м. Чалябінск, рускі, сьлюсар, в/т па П-Ур. чыгунцы 6 траўня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15 г. 21 ліпеня 1948 г. Індляг, 30 траўня 1949 г. выб. у Дэбін.

    Тамарэвіч Канстанцін Міхайлавіч – нар. у 1922 г. у м. Віцебск, арышт. 31 жніўня 1944 г. арт. 58-14, 10/5 г. 26 сакавіка 1949 г. Індляг, 14 чэрвеня 1953 г. выб.

    Тамашэвіч Марыян Браніслававіч – нар. у 1920 г. у в. Вялікія Жалудоцкага р-на Гарадзенскай вобл. паляк, в/т па Гарадзенскай вобл. 16 сакавіка 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 24 красавіка 19549 г. Індляг, 27 ліпеня 1949 г. у Магляг.

    Тапцоў (Топцов) Ігнацій Максімавіч – нар. у 1932 г. у м. Менск, праж. у Чарнігаўскай вобл. рускі, кінамэханік, н/с Бабровіцкага р-на Чарнігаўскай вобл. 13 кастрычніка 1950 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 6 г. 8 верасьня 1951 г. Індляг, 18 ліпеня 1953 г. выб.

    Танкевіч Станіслаў Адамавіч – нар. у 1927 г. у в. Рыскі Васілевіцкі р-н Гарадзенскі вобл. паляк, крадзеж. с/к па кр. спр. Гарадзенскага абл. суда 31 траўня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20/5 г. 4 красавіка 1954 г. Улах, 24 сакавіка 1955 г. выб.

    Тарадзецкі Максім Міхайлавіч, ён жа Парадзецкі Міхаіл Міхайлавіч – нар. у 1915 г. у м. Плешчаніцы Мінскай вобл. праж. у м. Паставы Маладзечанскай вобл. беларус, бугальтар, крадзеж, н/с Пастаўскага р-на 18-19 кастрычніка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. у Янбуд з-за пажару на баржы 174 не дастаўлены, бо 8 кастрычніка 1950 г. загінуў.

    Тарайкоўскі Антон Антонавіч – нар. у 1926 г. у м. Менск, беларус, мэханік, ф-ка імя Тэльмана, арышт. 23 сьнежня 1950 г. в/т па БВА 27 лютага 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 10 кастрычніка 1955 г. выб. у м. Мінск.

    Тараноўскі Баляслаў Аляксандравіч – нар. у 1914 г. у в. Гарадцец Лагойскага р-на Мінскай вобл. беларус, шавец, в/т П-Уральскага ВА 27 верасьня 1945 г. арт. 58-1, 10/5 г. 9 верасьня 1951 г. Індляг, 20 сакавіка 1952 г. выб.

    Тарасевіч Васіль Іванавіч – нар. у 1918 г. у в. Галішчына Клічаўскага р-на Бабруйскай вобл. беларус, шафёр, 6 кл. в/т па тылу 2-га Бел. фронту 29 сакавіка 1945 г. арт. 58-1, 10/5 г. 17 жніўня 1946 г. Індляг, кап. Перамога,10 верасьня 1947 г. памёр.

    Тарасевіч Іван Пятровіч – нар. у 1920 г. у в. Хвалава, Шарашоўскага р-на Брэсцкай вобл. аднаасобнік, арышт. 21 лістапада 1948 г. в/т па Брэсцкай вобл. 29-30 сьнежня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 10/5, 4 красавіка 1954 г. Янляг, 2 жніўня 1954 г. выб.

    Тарасевіч Марыян Сільвестравіч – нар. у  в. Запаташкі Пліскага р-на Полацкай вобл. паляк, арышт. 17 кастрычніка 1950 г. в/т па Полацкай вобл. 16 студзеня 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 15 траўня 1956 г. выб. у м. Полацк.

    Тарасевіч Мікалай Лук’янавіч – нар. у 1927 г. у в. Роўбіцк Шарашоўскага р-на Брэсцкай вобл. беларус, СА в/ч 28265, арышт. 16 лістапада 1950 г. в/т па БВА 6 красавіка 1951 г. арт. 58-1, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янбуд, Вусьць-Куйга, 29 траўня 1956 г. выб. у в. Роўбіцк.

    Тарасевіч Юрый Фролавіч – нар. у 1920 г. у в. Лісіно Барысаўскага р-на Мінскай вобл. праж. у в. Пакосаўка Любічэўскага р-на Камянец-Падольскай вобл. беларус, трактарыст, арышт. 26 красавіка 1949 г. в/т па Камянец-Падольскай вобл. 11 ліпеня 1949 г. арт. 54-1, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янбуд, Вусьць-Куйга, 28 лістапада 1955 г. выб. у м. Гародня.

    Тарасенка Павел Пятровіч – нар. у 1923 г. у м. Новы Быхаў Магілёўскай вобл. праж. у в. Субханкулава Баш.АССР, беларус, будаўнік нафтапрагону, арышт. 17 красавіка 1948 г. в/т Прыволскай ВА 21 ліпеня 1948 г. арт. 58-1, 25/5 г. 5 траўня 1955 г. 17 лістапада 1955 г. выб.

    Тарэлка Міхаіл Тарасавіч – нар. у 1904 г. у в. Вусохі Клічаўскага р-на Бабруйскай вобл. беларус, старшыня к-са “Зара”, бандытызм, с/к па кр. спр. Бабруйскай вобл. 10 студзеня 1949 г. арт. 24-80, 10 г. 28 верасьня 1951 г. Цімтонскае РУ, 21 траўня 1953 г. выб. у в. Нясята Бабруйскай вобл.

    Тарлецкі Леанід Францавіч – нар. у 1923 г. у в. Крыніцы Мінскай вобл. праж. у м. Менск, беларус, с/ляг суд ППЛ “Е” 21 кастрычніка 1948 г. арт. 142, 10 г. 5 жніўня 1951 г. Інляг, 29 траўня 1953 г. выб.

    Татур Казімір Іосіфавіч – нар. у 1919 г. у в. Кацельнікі Капыльскага р-на Мінскай вобл. беларус, 4 кл. шавец, уцёкі з лягеру, с/ляг суд Карагандзінскага ППЛ 22 кастрычніка 1947 г. арт. 58-14, 5 г. 22 сьнежня 1950 г. Батагай, 16 верасьня 1952 г. выб.

    Татур Міхаіл Францавіч – нар. у 1926 г. у м. Пухавічы Мінскай вобл. беларус, шафёр, 10 асоб. стр. батальён, арышт. 15 кастрычніка 1950 г. в/т Ленінградзкай ВА 30 студзеня 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 10 кастрычніка 1955 г. выб. у м. Мінск.

    Таўсты (Толстой) Яўген Антонавіч – нар. у 1923 г. у в. Янавічы, Дзяржынскага р-на Мінскай вобл, праж. у м. Калінінград, паляк, с/к па кр. спр. Гарадзенскага абл. суда 13 лістапада 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15/5 г. 27 ліпеня 1950 г. Індляг, 1 верасьня 1950 г. выб. у Адыгалах.

    Тацый Канстанцін Нікіфаравіч, ён жа Блахін Міхаіл Дзянісавіч – нар. у 1922 г. у м. Менск, рускі, утрым. у лягеры, бурмайстар, 29 ліпеня 1948 г. уцёкі і бандытызм, в/т па ДБ 21 студзеня 1950 г. арт. 16-59-3, 25/5 г. Індляг, 19 красавіка 1955 г. выб.

    Ткачоў Мікалай Іосіфавіч – нар. у 1912 г. у в. Прыстань Гомельскай вобл. беларус, шафёр, арышт. 24 ліпеня 1949 г. в/т па в/ч 29753 22 сьнежня 1949 г. арт. 63-2 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 9 кастрычніка 1955 г. выб. на ст. Красны Бераг Жлобінскага р-на Гомельскай вобл.

    Ткачоў Мікалай Міхайлавіч – нар. у 1928 г. у в. Сьвяцілавічы Гомельскай вобл. беларус, зьняволены, с/л суд ППЛ “ГС” 5 лютага 1950 г. арт. 168, 4 г. 3 м. 13 студзеня 1953 г. Індляг, 29 траўня 1953 г. выб.

    Ткачоў Мікалай Піліпавіч – нар. у 1925 г. у в. Равішча Краснапольскага р-на Магілёўскай вобл. праж. у Кемераўскай вобл. рускі, эл. зваршчык, крадзеж, н/с Зенкаўскага р-на Кемераўскай вобл. 19 кастрычніка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 17 студзеня 1955 г. выб.

    Ткачук Іван Антонавіч – нар. у 1920 г. у в. Чарномін Пяшчанскага р-на Віньніцкай вобл. праж. ст. Лунінец, украінец, баец ВВАР, крадзеж, в/т па Брэст-Літоўскай чыгунцы 5 лістапада 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 25 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 10 сьнежня 1954 г. выб.

    Токараў Іван Іосіфавіч – нар. у 1923 г. у в. Сьвятліца Полацкага р-на, рускі, СА, канд. УКП(б), в/т па ДБ 6 студзеня 1952 г. арт. 109, 5 г. 3 сакавіка 1952 г. Індляг, 18 траўня 1952 г. выб.

    Толь Канстанцін Рыгоравіч – нар. у 1932 г. у м. Глуша Бабруйскай вобл. беларус, сьлюсар, н/с 1-га Бабруйскага р-на 11 жніўня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 29 лістапада 1952 г. Індляг, 14 красавіка 1954 г. выб.

    Томка (Томко) Іосіф Іосіфавіч – нар. у 1911 г. у Полацкай вобл. беларус, в/т па Заходняй чыгунцы 13 красавіка 1946 г. арт. 193, 5 г. 19 красавіка 1948 г. Індляг, 2 кастрычніка 1948 г. выб.

    Томка (Томко) Міхаіл Пятровіч – нар. у 1923 г. у в. Гаўрыльчыцы Мінскай вобл, праж. на х. Цесны, цясьляр, арышт. 25 жніўня 1950 г. в/т па Мінскай вобл. арт. 24-63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 1 чэрвеня 1965 г. выб. у в. Гаўрыльчыцы.

    Тоўсьцік (Толстик) Міхаіл Кірылавіч – нар. у 1923 г. у в. Крывапольле Чэрвеньскага р-на Мінскай вобл, праж. у м. Ворша, беларус, мантажнік мостацягніка № 410, арышт. 23 жніўня 1950 г. в/т па Мінскай вобл. 25 кастрычніка 1950 г. арт. 63-1 БССР. 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 8 сьнежня 1955 г. выб. у м. Рыга.

    Тоўськаў (Толстиков) Дзьмітрый Іосіфавіч – нар. у 1911 г. у в. Федзькаў Засьценак Барысаўскага р-на Мінскай вобл. беларус, крадзеж, в/т па ДБ 8 чэрвеня 1953 г. арт. 136, 25/5 г. 7 чэрвеня 1955 г. з Хандыгі у Індляг, 6 кастрычніка 1955 г. выб. у Магадан.

    Тоўськаў (Толстиков) Іван Цімафеевіч – нар. у 1923 г. у в. Дакудава Крупскага р-на Мінскай вобл. праж. у м. Менск, студэнт, беларус, арышт. 17 сьнежня 1948 г. в/т па Мінскай вобл. 9 сакавіка 1949 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Вусьць-Куйга, 10 верасьня 1955 г. выб. у в. Дакудава.

    Трамбачоў Пётр Фядотавіч – нар. у в. Жданаўка Дрыбінскага р-на Магілёўскай вобл. беларус, арышт. 10 жніўня 1950 г. в/т па Магілёўскай вобл. 20 лістапада 1950 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Вусьць-Куйга, 29 лістапада 1954 г. выб. у Дрыбінскі р-н.

    Трапачоў Якаў Цімафеевіч – нар. у 1907 г. у в. Несьцерава Мсьціслаўскага р-на Магілёўскай вобл. праж. у п. Хандыга, беларус, цясьляр, в/т па ДБ 16 красавіка 1946 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 25 г. 8 траўня 1948 г. Індляг, 19 студзеня 1948 г. выб.

    Трапашка Анатоль Аляксандравіч – нар. у 1926 г. у в. Матарава Рудзенскага р-на Мінскай вобл. беларус, н/с. 27 верасьня 1947 г. арт. 82, 7 г. 1 м 24 д. 30 красавіка 1949 г. Індляг, 9 верасьня 1953 г. выб.

    Трапашка Васіль Васільевіч – нар. у 1923 г. у м. Рудзенск Мінскай вобл. беларус, беларус, узброены грабеж, в/т па Мінскай вобл. 11 жніўня 1946 г. арт. 247, 10 г. 22 сьнежня 1950 г. Батагай, 6 ліпеня 1953 г. выб.

    Трафіменка Мікалай Аркадзевіч – нар. у 1926 г. у м. Віцебск, праж. у м. Краснаводзк, рускі, в/ч 69489, шафёр, в/т па в/ч 40898 19 жніўня 1949 г. арт. 204, 5 г. 13 сьнежня 1952 г. Індляг, 8 жніўня 1953 г. выб.

    Трацяк Юліян Аляксандравіч – нар. у 1921 г. у в. Салтанаўшчына Нясьвіскага р-на, беларус, аднаасобнік, арышт. 21 кастрычніка 1948 г. в/т па БВА 10 сьнежня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 22 сакавіка 1954 г. Індляг, 21 лістапада 1955 г. выб.

    Трацьцяк Яфім Канстанцінавіч – нар. у 1913 г. у в. Агароднікі Наваградзкага р-на Баранавіцкай вобл, беларус, шафёр в/т па Баранавіцкай вобл. 18 верасьня 1949 г. ар. 63-2 БССР, 10 г. 20 кастрычніка 1950 г. Індляг, 7 лютага 1952 г. выб.

    Трацьцяк Канстанцін Уладзімеравіч – нар. у 1923 г. у в. Чанавічы Нясьвіскага р-на Баранавіцкай вобл. беларус, арышт. 18 лістапада 1948 г. в/т па Баранавіцкай вобл. 3 лютага 1949 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 30 жніўня 1951 г. выб. у в Чанавічы.

    Траян Уладзімер Мямнонавіч – нар. у 1926 г. у м. Бабруйск, праж. у м. Архангельск, беларус, СА, в/т па АрхВА 7 студзеня 1949 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 1 жніўня 1949 г. Індляг, 13 лістапада 1955 г. выб. у Бабруйск.

    Траянаў Мікалай Аляксандравіч – нар. у м. Рагачоў Гомельскай вобл. рускі, 5 кл. аўтасьлюсар, в/т па Харкаўскай вобл. 23 красавіка 1946 г. 5 г. 28 кастрычніка 1946 г. памёр пры перакідцы з бух. Находка у Індляг.

    Труновіч Уладзімер Фёдаравіч – нар. у 1925 г. у Віцебскай вобл. праж. у м. Капейск, беларус, н/с м. Капейска 5 чэрвеня 1947 г. арт. 162, 7 г. 4 м. 23 д. 14 сьнежня 1950 г. Індляг, 7 студзеня 1953 г. выб.

    Трусевіч Уладзімер Барысавіч – нар у 1929 (1921) г у Мінскай вобл. беларус, в/т па в/ч 21536 17 сьнежня 1948 г. 18/3 г. 8 жніўня 1949 г. Індляг, 1 жніўня 1952 г. выб.

    Труцька (Трутько) Антаніна Піліпаўна – нар. у 1918 г. у в. Пяскі Бярозаўскага р-на Брэсцкай вобл. праж. у в. Агароднікі, беларуска, в/т па Брэсцкай вобл. 24-25 красавіка 1947 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 16 сьнежня 1954 г. выб. у Эльген.

    Трушкоў Іван Яфімавіч – нар. у 1913 г. у в. Макрэнь Чачэрскага р-на Гомельскай вобл. праж. у м. Саратаў, бугальтар, арышт. 1 лістапада 1947 г. в/т па Прыволскай ВА 17 сакавіка 1948 г. арт. 58-1, 25/5 г. 6 красавіка 1955 г. Індляг, 13 лістапада 1955 г. выб. у м. Саратаў.

    Трызна Аляксандр Канстанцінавіч – нар. у 1921 г. у в. Старая Рудня Жлобінскага р-на Магілёўскай вобл. праж. у м. Талачына Віцебскай вобл. беларус, маляр, арышт. 26 лістапада 1944 г. в/т 1-га БФ 11 сакавіка 1945 г. арт. 58-1, 15/5 г. 1 ліпеня 1954 г. Індляг, 2 лістапада 1954 г. выб.

    Трызна Леанід Уладзіміравіч – нар. у 1915 г. у м. Рагачоў, праж. у м. Ленінград, беларус, бугальтар, в/т па ЛВА 14 лютага 1946 г. арт. 58-1, 18/5 г. Індляг, 21 ліпеня 1947 г. памёр.

    Тулянкін Аляксандр Міхайлавіч – нар. у 1925 г. у м. Нова-Барысаў Мінскай вобл. беларус, зьняволены, в/т па ДБ 25 ліпеня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10/5 г. 6 студзеня 1955 г. Эге-Хая, 12 кастрычніка 1955 г. выб. у м. Львоў.

    Тумашчык Арсень Іосіфавіч – нар. у 1924 г. у в. Кабыльнікі Карэліцкага р-на Баранавіцкай вобл. праж. у м. Баранавічы, беларус, тэхнік-інструктар, арышт. 13 кастрычніка 1950 г. в/т па Баранавіцкай вобл. 7 сьнежня 1950 г. арт 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 10 студзеня 1955 г. выб.

    Тумашэўскі Станіслаў Міхайлавіч – нар. у 1906 г. у Плешчаніцкім р-не, беларус, стругальшчык, КРД, Тройка НКУС БССР 18 кастрычніка 1937 г. 10 г. 5 жніўня 1947 г. Індляг, 27 жніўня 1947 г. выб.

    Туміловіч Уладзімір Мікалаевіч – нар. у 1924 г. у Глускім р-не, беларус, в/т па 34 зап. стр. дывізіі 10 красавіка 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/3 г. 17 жніўня 1948 г. Індляг, 23 верасьня 1949 г. выб. у Берляг.

    Тумоўскі Мікалай Андрэевіч – нар. у 1925 г. у в. Балоціна Дрысенскага р-на Полацкай вобл. праж. у м. Баранавічы, беларус, эл. манцёр, арышт. 17 студзеня 1949 г. в/т па Полацкай вобл. 7 красавіка 1949 г. арт. 63 1 БССР, 25/5, 16 ліпеня 1949 г. Індляг, 16 сьнежня 1955 г. выб. у м. Полацк.

    Туравец Міхаіл Кірылавіч – нар. у 1926 г. у в. Стайкі Аршанскага р-на Віцебскай вобл. беларус, машыніст, 3 кл. н/с Камянец-Падольска 10 лютага 1949 г. арт. 153-2, 8 г. 22 сьнежня 1950 г. Батагай 16 красавіка 1953 г. выб.

    Тураў Мікалай Іванавіч – нар. у 1917 г. у м. Дуброўна Віцебскай вобл. праж. у Молатаўскай вобл. беларус, арышт. 22 красавіка 1948 г. в/т па Уральскай ВА 30 ліпеня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 9 студзеня 1956 г. Індляг, 20 ліпеня 1955 г. выб. у м. Молатаў.

    Турка (Турко) Іван Іосіфавіч – нар. у 1925 г. у в. Крышылавічы Ганцавіцкага р-на Пінскай вобл. беларус, СА, тэрор, в/т па Пінскай вобл. 23 красавіка 1947 г. арт. 70, 10/5 г. 1 ліпеня 1954 г. Індляг, 11 кастрычніка 1954 г. выб.

    Туровіч Міхаіл Аляксандравіч – нар. у 1926 г. у м. Вільня, паляк, СА, шараговы, арышт. 3 верасьня 1949 г. в/т па Калінінградзкай вобл. 13 сьнежня 1949 г. арт. 58-1-10, 25/5 г. 6 ліпеня 1954 г. Індляг, Бурустах, 16 сьнежня 1955 г. выб. у м. Каўнас.

    Турукаў Фёдар Іванавіч – нар. у 1909 г. у в. Міхінічы Круглянскага р-на Магілёўскай вобл. беларус, арышт. 30 лістапада 1950 г. в/т па БВА 9-10 сакавіка 1951 г. арт. 63-2 БССР, 25/5, 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 25 кастрычніка 1955 г. выб. у в. Міхінічы.

    Турчыковіч Яніна Іванаўна – нар. у 1922 г. у в. Мікалаева Полацкай вобл. полька, в/т па Полацкай обл. 12 траўня 1949 г. арт. 63-1 БССР, 25 г. 21 красавіка 1951 г. Індляг, 6 чэрвеня 1953 г. выб. у Эльген.

    Турчыновіч Браніслаў Вавілавіч – нар. у 1915 г. у в. Добравічы Крывіцкага р-на Маладзечанскай вобл. паляк, н/с Крывіцкага р-на 18 сакавіка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 17 лістапада 1950 г. выб.

    Тышка (Тышко) Баляслаў Антонавіч – в/т па Віцебскай вобл. 23 жніўня 1949 г. арт. 63-2 БССР, 10/5 г. 31 сакавіка 1949 г. Індляг, 19 верасьня 1949 г. выб. у Берляг.

    Тышкевіч Яніна Фёдараўна - нар. у 1930 г. у в. Каменаўка Чашніцкага р-на Віцебскай вобл. руская, н/с м. Ленінград 27 сьнежня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 11 траўня 1951 г. Індляг, 12 сакавіка 1953 г. выб.    Убожанка Пётр Васільевіч – нар. у 1922 г. у в. Плутоўка Церахоўскага р-на Гомельскай вобл. праж. у в. Чырвоная Знаменка, беларус, арышт. 22 красавіка 1950 г. в/т па БВА 16 верасьня 1950 г. арт. 63-2 БССР, 25/5 г. 4 красавіка Вусьць-Куйга, 25 кастрычніка 1955 г. выб. у Церахоўскі р-н.

    Удовін (Вдовин) Генадзь Васільевіч – нар. у 1933 г. у м. Бабруйск, рускі, токар, б/п, в/ч 27885, шараговы, в/т в/ч 015535 па Указу ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 6 красавіка 1955 г. Індляг, 24 сьнежня 1956 г. выб.

    Уздоўскі Мікалай Аўгуставіч – нар. у 1910 г. у в. Старыя Малынічы Чачэрскага р-на, паляк, сталяр, дывэрсант-паўстанец, 15 кастрычніка 1938 г. 10 г. 20 кастрычніка 1948 г. Індляг, 4 лістапада 1948 г. выб.

    Умінскі Казімір Іосіфавіч – нар. у 1917 г. у в. Брыялёва Бярэзінскага р-на Мінскай вобл. праж. на прыстані Бурэя Амурскай вобл. беларус, шафёр, арышт. 22 красавіка 1948 г. в/т па Амурскай вобл. 23 чэрвеня 1948 г. арт. 63-2 БССР, 25/5 г. 2 красавіка 1954 г. Індляг, 8 жніўня 1955 г. выб. у м. Барысаў.

    Унжакоў Пётр Піліпавіч – нар. у 1924 г. у м. Магілёў, беларус, манцёр, н/с м. Магілёў 2 ліпеня 1949 г. па Указу ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 5 лютага 1952 г. Індляг, 28 траўня 1953 г. выб.

    Урбан Вітольд Антонавіч – нар. у 1929 г. у в. Шкіралі Пастаўскага р-на Маладзечанскай вобл. паляк, кравец, 4 кл. с/к па кр. спр. Маладзечанскага абл. суда 15 красавіка 1951 г. па Указу ад 4 чэрвеня 1947 г. 25/5 г. 26 студзеня 1952 г. Індляг, 6 жніўня 1952 г. выб.

    Урбан Іван Яфрэмавіч – нар. у в. Пруднікі Лепельскага р-на Віцебскай вобл, беларус, в/т па 4 гв. танкавай дывізіі 27 сьнежня 1945 г. арт. 58-1, 10/5 г. 16 красавіка 1949 г. Індляг, 14 лістапада 1951 г. выб.

    Урбан Мікалай Сяргеевіч – нар. у 1931 г. у Полацкай вобл. н/с Дрысенскага р-на 19 траўня 1949 г. 10 г. 22 сьнежня 1950 г. Эге-Хая, 20 чэрвеня 1953 г. выб.

    Урбанайць (Урбанаить) Іосіф Іванавіч - нар. у 1928 г. у м. Камаі Пастаўскага р-ну Маладзечанскай вобл. праж. у м. Талін, в/ч 40617, паляк, фатограф, АС агітацыя, арышт. 12 студзеня 1951 г. в/т па в/ч 69613 13 красавіка 1951 г. арт. 58-10, 10/5, 4 красавіка 1954 г. Янляг, 1 сакавіка 1955 г. выб. у Друскінінкай.

    Урбановіч Іван Кандрацьевіч – нар. у 1922 г. у Жалудоцкім р-не Гарадзенскай вобл. паляк, в/т па Гарадзенскай вобл. 7 верасьня 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 24 траўня 1947 г. Індляг, 31 лістапада 1947 г. выб.

    Уродаў (Уродов) Ільля Сямёнавіч – нар. у 1920 г. у в. Баркі, Кіраўскага р-на Бабруйскай вобл. праж. у м. Ворша, беларус, шафёр-грузчык, крадзеж, н/с Быхаўскага р-на Магілёўскай вобл. 16 лістапада 1948 г. па Указу ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. 8 кастрычніка 1950 г. загінуў пад час этапу ў Янбудляг Эге-Хая.

    Урублеўскі (Врублевский) Канстанцін Антонавіч – нар. у 1916 г. у м. Чэрвень Мінскай вобл. праж. у п. Шахты Таваркаўскага р-на Маскоўскай вобл. беларус, інструктар-выкладчык фізкультуры, дзесятнік руху, б/п, арышт. 8 кастрычніка 1950 г.  в/т па Тульскай вобл. 27 студзеня 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. БЛА Янек, 26 лютага 1955 г. выб. у м. Чэрвень.

    Урублеўскі (Врублевский) Канстанцін Паўлавіч – нар. у 1922 г. беларус, сталяр, б/п, в/т у м. Менск 22 ліпеня 1939 г, арт. 68-22, 10 г. 1 кастрычніка 1944 г. Інляг, 5 студзеня 1949 г. выб.

    Урублеўскі (Врублевский) Мечыслаў Восіпавіч – нар. у 1921 г. у м. Глыбокае Полацкай вобл. праж. у Молатаўскай вобл. 54 стралковы полк, беларус, б/п, в/т. па 4 стралковаму Сьвірскаму корп. 11 сьнежня 1945 г. арт. 63-1 БССР, 20/5 г. 9 ліпеня 1946 г. Індляг, 7 жніўня 1947 г. памёр.

    Уруноўскі (Вруновский) Іван Уладзімеравіч – нар. у 1918 г. у в. Стайка Лепельскага р-на Віцебскай вобл. паляк, селянін, 7 кл. б/п, в/т па Віцебскай вобл. 20 красавіка 1946 г. арт. 63 -1 БССР, 10/5 г. 30 красавіка 1951 г. Індляг, 17 верасьня 1953 г. выб.

    Ушыўкаў (Вшивков) Аляксей Ільіч – нар. у 1924 г. у ст. Чорнарэчэнская Краснадарскага краю, праж. в/ч 6392, м. Кобрын Брэсцкай вобл. рускі, машыніст спэц. паравозу, 7 кл. в/т па Брэсцкай вобл. 16 ліпеня 1947 г. арт. 247-в, 10/5 г. 21 ліпеня 1950 г. Індляг, 6 чэрвеня 1951 г. выб.


    Файзаў (Файзов) Закір Каюмавіч – нар. у 1932 г. у м. Казань, праж. у м. Менск, татарын, сьлюсар, шчотачная фабрыка, згвалтаваньне, ляг. суд ППЛ “У” 28 кастрычніка 1950 г. арт. 58-14, 20 г. 7 лютага 1954 г. Індляг, 23 жніўня 1956 г. выб. у м. Барысаў.

    Файнрой Міра Аляксандраўна – нар. у 1907 г. у м. Гомель,праж. М. Якуцк, габрэйка, бугальтар, адм. сасланая, а/с пры НКУС СССР 22 чэрвеня 1937 г. 5 г. 29 жніўня 1937 г. з м. Уладзівасток адпраўлена у бухту Нагаева.

    Фалькоўскі Людвік Антонавіч – нар. у 1918 г. у в. Дамброва Гарадзенскай вобл. в/т па Гарадзенскай вобл. 11 траўня 1945 г. 63-1 БССР, 25/5 г. Інляг, Алчан, 17 жніўня 1946 г. памёр.

    Фаміцкі Іван Якаўлевіч – нар. у 1931 г. у в. Скураты Круглянскага рна Магілёўскай вобл. рускі, крадзеж, л/с ППЛ “АЛ” 20 верасьня 1950 г. арт. 59-3, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 10 верасьня 1951 г. Дарляг, 6 ліпеня 1954 г. Інляг, 8 ліпеня 1956 г. выб. у Дэбін.

    Фамук Лявонцій Майсеевіч – нар. у 1929 г. у в. Міцькі Брэсцкага р-на, беларус, шафёр, парушэньне дысцыпліны, Брэсцкі абл. суд 22 сакавіка 1947 г. арт. 80-3, 5 г. Індляг, 17 студзеня 1952 г. выб.

    Фармага (Фармаго) Дзьмітрый Варфаламеевіч – нар. у 1928 г. у в. Крывошын Ляхавіцкага р-на Баранавіцкай вобл. беларус, сабатаж, с/л суд ППЛ 9 сьнежня 1947 г. арт. 58-14, 10 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 22 траўня 1954 г. выб.

    Фасьцішэўскі (Фастишевский) Станіслаў Іванавіч – нар. у 1922 г. у Чэрвеньскім р-не Мінскай вобл. праж. у м. Ніжні Тагіл, паляк, в/т па ДБ 28 жніўня 1944 г. арт. 58, 10 г. 22 траўня 1947 г. Індляг, 1 лютага 1952 г. выб.

    Фаставец Васіль Пятровіч – нар. у 1911 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 30 ліпеня 1945 г. Індляг, кап. Маршальская, 4 лістапада 1945 г. памёр.

    Федзькін Пётр Рыгоравіч – нар. у 1912 г. у Крупскім р-не Мінскай вобл. беларус, арышт. 23 траўня 1946 г. в/т па Мінскаму гарнізону 10 верасьня 1946 г. арт. 63-2 БССР, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 23 траўня 1954 г. выб.

    Федарынчук (Федоринчук) Аляксандр Пятровіч – нар. у 1913 г. у в. Скобраўка Пухавіцкага р-на Мінскай вобл. беларус, шавец, АСА, а/п Тройкі НКУС БССР 4 лістапада 1937 г. 10 г. 17 студзеня 1945 г. Індляг, 31 жніўня 1947 г. выб.

    Федаровіч Валерыян Рыгоравіч – нар. у 1927 г. у в. Турэц Лідзкага р-на, паляк, в/т па Гарадзенскай вобл. 11 красавіка 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 14 жніўня 1945 г. Індляг, 3 студзеня 1950 г. выб.

    Федарцоў Іван Іванавіч – нар. у 1924 г. у в. Прыбытка Гомельскай вобл. праж. у м. Анжэра-Суджанск, беларус, цясьляр, арышт. 30 чэрвеня 1945 г. в/т па З-СВА 24 жніўня 1945 г. арт. 58-1, 10/5 г. 4 лістапада 1946 г. Індляг, 6 сакавіка 1947 г. выб. у ЦМУС па ДБ, в/т па ДБ 3 красавіка 1947 г. арт. 58-14, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 28 жніўня 1954 г. выб. у м. Гомель.

    Федарчэнка Пётр Ягоравіч – нар. у 1928 г. у в. Рэспубліка Касьцюковіцкага р-на Магілёўскай вобл. беларус, шавец, крадзеж, Магілёўскі абл. суд 23-25 лістапада 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 18 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 11 траўня 1954 г. выб.

    Федасівіч Вацлаў Пятровіч – нар. у 1920 г. у Радунскім р-не Гарадзенскай вобл. паляк, н/с Гарадзенскай вобл. 5 траўня 1947 г. арт. 145, 4 г. 30 ліпеня 1947 г. Індляг, 21 сьнежня 1949 г. выб.

    Феднік Васіль Трафімавіч – нар. у 1909 г. у в. Глінянкі Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. беларус, цясьляр, арышт. 17 сьнежня 1948 г. в/т па Брэсцкай вобл. 22 лютага 1949 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 18 ліпеня 1949 г. Індляг, 21 сьнежня 1954 г. выб.

    Фельдман Іосіф Барысавіч – нар. у 1922 г. у м. Полацк, габрэй, тэхнік-будаўнік, чалец УКП(б), в/т 1-й кулямётна-артылерыйскай брыгады 13 лютага 1947 г. 2 г. 9 ліпеня 1947 г. Індляг, 3 верасьня 1948 г. выб.

    Фенкес Міхаіл Абрамавіч – нар. у 1925 г. у м. Полацк Віцебскай вобл. праж. у м. Шадрынск Курганскай вобл. габрэй крадзеж, н/с м. Шадрынска 16 лістапада 1950 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 8 г. 4 красавіка 1954 г. Вусьць-Куйга, 17 траўня 1954 г. выб. у м. Шадрынск.

    Феакцістаў Іван Фёдаравіч – нар. у 1923 г. у Магілёўскай вобл. беларус, в/т па 46 стр. дывізіі 17 сьнежня 1945 г. арт. 58-10, 10/3 г. 20 верасьня 1947 г. Індляг, 5 студзеня 1953 г. выб.

    Фёдараў Андрэй Васільевіч – нар. у 1925 г. у м. Жлобін, рускі, качагар, в/т па Гомельскай вобл. 8 красавіка 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 28 красавіка 1949 г. Індляг, 1 верасьня 1950 г. выб.

    Фёдараў Міхаіл Нікіфаравіч – нар. у 1927 г. у в. Красны Бераг Быхаўскага р-на Магілёўскай вобл. беларус, в/т па Ленінградзкаму ваенна-марскому гарнізону 30 лістапада 1946 г. арт. 167-3, 7 г. 19 ліпеня 1948 г. Індляг, 14 красавіка 1952 г. выб.

    Фёдараў Сяргей Міхайлавіч – нар. у 1911 г. у в. Дубцы Кіраўскага р-на Бабруйскай вобл. праж. у м. Анжэра-Суджанск Кемераўскай вобл. беларус, арышт. 10 чэрвеня 1948 г. в/т па З-СВА 26 жніўня 1948 г. арт. 58-1-10, 25/5 г. 22 верасьня 1954 г. Індляг, 16 сьнежня 1955 г. выб. у м. Магілёў.

    Філанюк Марыя Сцяпанаўна – нар. у Антопальскім р-не Брэсцкай вобл. беларуска, с/к па кр. спр. Брэсцкага абл. суда 22 верасьня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15/5 г. 11 траўня 1951 г. Індляг, 20 лютага 1954 г. выб. у Паўночляг.

    Філер (Филлер) Майсей Навумавіч – нар. у 1895 г. у м. Віцебск, праж. у м. Якуцк, габрэй, бугальтар, крадзеж, н/с м. Якуцк, 1 г. 10 красавіка 1942 г. Калёнія № 5, 6 лістапада 1942 г. зьдзейсьніў уцёкі.

    Філімонаў Аляксей Іванавіч – нар. у 1923 г. у Магілёўскай вобл. праж. на кап. Перамога, беларус, нарміроўшчык, асудж. 18 ліпеня 1947 г. па Указе ад 7 жніўня 1932 г. 10/4 г. 26 ліпеня 1947 г. Індляг, 5 красавіка 1954 г. выб.

    Філімонаў Георгій Піліпавіч – нар. у 1913 г. у в. Бірча Бабруйскай вобл. беларус, інжынэр-геадэзіст, чалец УКП(б), Амурскі абл. суд 12 красавіка 1945 г. арт. 58-10, 10/3 г. 17 траўня 1951 г. Індляг, 29 верасьня 1952 г. выб.

    Філіпаў Васіль Пятровіч –нар. у 1913 г. у в. Цьвёрдава Магілёўскай вобл. праж. у п. Сафійск Амурскай вобл. рускі, 4 кл. сьлюсар, асудж. 15 кастрычніка 1938 г. 10 г. 22 студзеня 1945 г. Індляг, 15 сакавіка 1948 г. выб.

    Філонаў Міхаіл Іванавіч – нар. у 1929 г. у м. Нароўля Палескай вобл. беларус, 6 кл. муляр, крадзеж, н/с Нараўлянскага р-на 29 лістапада 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15/5 г. 13 ліпеня 1953 г. Дэпутацкі, 29 сакавіка 1954 г. выб. на працу у ДБ.

    Фішкін Хаім Савелавіч – нар. у 1924 г. у м. Івянец Баранавіцкай вобл. габрэй, 6 кл. с/л суд 13 сакавіка 1951 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 4 сакавіка 1952 г. Індляг, 17 жніўня 1953 г. выб.

    Фрайман Лейба Майсеевіч – нар. у 1914 г. у м. Давыд-Гарадок Пінскай вобл. габрэй, н/с м. Пінск 3 красавіка 1948 г. арт. 155, 6 г. 19 ліпеня 1948 г. Індляг, 29 траўня 1953 г. выб.

    Фралоў Аляксей Цярэнцьевіч – нар. у 1920 г. у Кіраўскім р-не Бабруйскай вобл. рускі, сьлюсар, арышт. 28 сьнежня 1947 г. в/т па БВА 30 сакавіка 1948 г. арт. 63-1 БССР, 20/5 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 16 сьнежня 1955 г. выб. у м. Бабруйск.

    Фралоў Васіль Іосіфавіч – нар. у 1926 г. у Клімавіцкім р-не Магілёўскай вобл. праж. у м. Вітенберг, в/ч 36231, рускі, арышт. 7 траўня 1949 г. в/т па в/ч 48240 2 верасьня 1949 г. арт. 58-1, 25/5, 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 3 лістапада 1955 г. выб. у м. Сталіна.

    Фралоў Дзьмітрый Сямёнавіч – нар. у 1917 г. у в. Ясны дзень Дубровенскага р-на Віцебскай вобл. праж. у п. Вусьць-Нэра Аймяконскага р-на, беларус, 7 кл. в/т па ДБ 19 студзеня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15/3 г. 26 лютага 1948 г. Індляг, 16 ліпеня 1953 г. выб.

    Францкевіч Мікалай Аляксеевіч – нар. у 1928 г. у м. Мсьціслаў, беларус, гвалтаваньне, л/с ППЛ “ВМ” МУС СССР 22 студзеня 1952 г. 15 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 30 жніўня 1956 г. выб. у м. Броды Львоўскай вобл.

    Франчук Віктар Рыгоравіч – нар. у 1916 г. у в. Беласток Валынскай вобл. украінец, в/т па БВА 15 кастрычніка 1945 г. арт. 63-2 БССР, 20/5 г. 6 красавіка 1955 г. Індляг, 6 кастрычніка 1955 г. выб.

    Фрыдбург Давід Ісакавіч – нар. у 1908 г. у м. Бабруйск, габрэй, 7 кл. н/с м. Бабруйск 17 красавіка 1948 г. арт. 155, 10 г. 28 кастрычніка 1952 г. Янбуд 12 траўня 1953 г. выб.

    Фрыдман Міхаіл Натанавіч – нар. у 1914 г. у м. Мазыр, праж. на кап. Альчан, габрэй, бугальтар, в/т па ДБ 12 лістапада 1948 г. арт. 109, 3 г. 15 кастрычніка 1948 г. Індляг, 1 сьнежня 1950 г. выб.

    Фрыдман Файвэль Майсеевіч, ён жа Жараў Фёдар Міхайлавіч - нар. у 1920 г. у в. Дварэц Тураўскага р-на Палескай вобл. праж у м. Ленінград, габрэй, выкладчык, Інстытут імя Герцэна, б/п, арышт. 27 кастрычніка 1947 г. в/т па ЛВА 2 лютага 1948 г. арт. 58-1, 25/5 г. Індляг, 29 чэрвеня 1956 г. выб. у м. Ленінград

    Фурашэўскі Рыгор Анатольевіч – нар. у 1928 г. у м. Менск, рускі, 5 кл. н/с м. Славянск 25 траўня 1948 г. арт. 58, 68, 4 г. Індляг, 18 красавіка 1952 г. выб.

    Фурман Мота Хаймовіч – нар. у 1917 г. у м. Віцебск, габрэй, 2 кл. в/т па ДБ 18 сьнежня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10/5 г. 19 траўня 1952 г. Індляг, 27 чэрвеня 1952 г. выб.

    Фурманаў Дзьмітрый Якаўлевіч – нар. у 1929 г. у м. Ворша Віцебскай вобл. рускі, н/с Іркуцкай вобл. 20 сакавіка 1947 г. арт. 162, 5 г. 12 чэрвеня 1948 г. Індляг, 20 лютага 1952 г. выб.

    Фурс Антон Паўлавіч – нар. у 1905 г. у Дзісенскім р-не, праж. у м. Скрунда, беларус, 31 сакавіка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 5 г. 10 кастрычніка 1949 г. Індляг, 7 кастрычніка 1951 г. выб.

    Фядосаў (Федосов) Аляксандр Іванавіч – нар. у 1928 г. у м. Буда-Кашалёва Гомельскай вобл. праж. у м. Жлобін, беларус, качагар, крадзеж, в/т па Беларускай чыгунцы 30 сьнежня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20/5 г. 14 ліпеня 1949 г. Індляг, 15 сьнежня 1954 г. выб.    Хабараў Генадзь Пятровіч - нар. у 1927 г. у м. Бабруйск, праж. у м. Омск, рускі, 6 кл. асудж. 31 студзеня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 3 кастрычніка 1949 г. Індляг, 1 жніўня 1953 г. выб.

    Хадзюш (Ходюш) Уладзімер Ільіч – нар. у 1926 г. у м. Менск, беларус, шараговы в/ч 0586, с/л суд “БТ” МУС СССР 25 чэрвеня 1951 г. арт. 58-1, 10/5 г. 15 верасьня 1951 г. Індляг, 21 лістапада 1955 г. выб.

    Хадоркін Уладзімер Фёдаравіч – нар. у 1930 г. у Дрыбінскім р-не Магілёўскай вобл. беларус, н/с Жабінкаўскага р-на Пінскай вобл. 16 сакавіка 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 5 г. 13 кастрычніка 1949 г. Індляг, 1 студзеня 1951 г. выб.

    Хадунькоў Іван Ерамеевіч – нар. у 1924 г. у Сьвяцілавіцкім р-не Гомельскай вобл. беларус, шафёр, в/т па Гомельскай вобл. 23 сакавіка 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10/3 г. 7 верасьня 1949 г. Індляг, 17 кастрычніка 1953 г. выб.

    Хазан Абрам Ізраілевіч – нар. у 1901 г. у м. Сенна, габрэй, эканаміст, чалец УКП(б), в/т па ДБ 16 кастрычніка 1946 г. арт. 58, 6/5 г. 16 траўня 1947 г. Індляг, 17 ліпеня 1948 г. выб. у Дэбін.

    Хайтман Рафаіл Яўсеевіч – нар. у м. Мазыр, габрэй, муляр, н/с м. Мазыр 5 красавіка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 7 г. 16 ліпеня 1948 г. Індляг, 13 кастрычніка 1950 г. выб.

    Халадзінскі Уладзімер Фёдаравіч – нар. у 1926 г. у в. Волма Смалявіцкага р-на Мінскай вобл. беларус, крадзеж, в/т па Сахалінскаму гарнізону 7 чэрвеня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 6 ліпеня 1954 г. выб. у Мінск.

    Халецкі Іван Цімафеевіч – нар. у 1920 г. у в. Ярашоўка Аршанскага р-на Віцебскай вобл. беларус, сталяр, в/т па ДБ 29 верасьня 1945 г. 5 г. 17 жніўня 1946 г. Індляг, 12 жніўня 1948 г. выб.

    Халява Ўладзімер Антонавіч – нар. у 1917 г. у в. Бакшты Мастоўскага р-на Гарадзенскай вобл. беларус, в/т па Гарадзенскай вобл. 28 лістапада 1946 г. арт. 63-1 БССР, 20/5, Індляг, Альчан, 7 верасьня 1946 г. памёр.

    Халявін Давід Мееравіч – нар. у Дзьвінскім павеце Віцебскай вобл. праж. у м. Гомель, габрэй, вышэйшая, чалец УКП(б), плянавік-эканаміст, шпіянаж, Тройка НКУС 16 кастрычніка 1938 г. 10 г. 21 траўня 1947 г. Індляг, кап. імя Пакрышкіна, 12 красавіка 1947 г. памёр.

    Хамёнак Георгій Сяргеевіч – нар. у 1932 г. у м. Гомель, рускі, аўтасьлюсар, н/с м. Гомель 19 студзеня 1951 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 6 г. 19 траўня 1953 г. Эге-Хая 15 лістапада 1953 г. выб. у м. Гомель.

    Хамчукоў Міхаіл Іванавіч – нар. у 1910 г. у Гарадзенскай губ. рускі, шафёр, в/т 21 лютага 1938 г. арт. 58-10, 8 г. 15 кастрычніка 1944 г. Індляг, 27 лютага 1946 г. выб.

    Хамякоў Віктар Іванавіч – нар. у 1927 г. у м. Менск, рускі, арышт, 6 верасьня 1950 г. в/т па БВА 14 лістапада 1950 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 10 кастрычніка 1955 г. выб.

    Хандога (Хондого) Якаў Сцяпанавіч – нар у 1901 г. у в. Бынава Магілёўскай вобл. беларус, бугальтар, арышт. 10 верасьня 1948 г. в/т па Магілёўскай вобл. 20 кастрычніка 1948 г. арт. 63-1 БССР. 10 г. 10 красавіка 1949 г. Індляг, 13 ліпеня 1949 г. выб. у турму № 1 м. Магілёў.

    Ханкевіч Пётр Апанасавіч – нар. у 1922 г. у Мінскай вобл. украінец, кухар, асудж. 19 студзеня 1945 г. арт. 58-1, 10/5 г. 29 ліпеня 1945 г. Індляг, 13 жніўня 1948 г. выб.

    Ханька (Ханько) Антон Францавіч – нар. у 1920 г. у Жалудоцкім р-не Гарадзенскай вобл. паляк, 10 кл. в/т па Гарадзенскай вобл. 16 сакавіка 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 22 сьнежня 1950 г. Батагай, 28 ліпеня 1952 г. выб.

    Харанжэвіч Цярэнцій Тарасавіч – нар. у 1912 г. у Магілёўскай вобл. рускі, асудж. арт. 58-10, 59-3, 10/5 г. 25 чэрвеня 1946 г. Індляг, 17 ліпеня 1948 г. выб. у Дэбін.

    Харук Віктар Антонавіч – нар. у 1928 (1923) г. у Радашковіцкім р-не Маладзечанскай вобл. беларус, н/с Радашковіцкага р-на 26 верасьня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 6 г. Індляг, 17 кастрычніка 1950 г. выб.

    Харытонаў Леанід Мікалаевіч – нар. у 1926 г. у м. Дзяржынмск, Мінскай вобл. праж. у м. Масква, беларус, цясьляр, салдат, б/п, уцёкі, в/т па ДБ 15 сьнежня 1949 г. арт. 58-14, 25/5, 7 кастрычніка 1949 г. Індляг, 10 кастрычніка 1956 г. выб. у м. Дзяржынск.

    Харламаў Васіль Фадзеевіч – нар. у 1909 г. у в. Батракі Віцебскага р-на, праж. у м. Якуцк, Сергеляхская 20, рускі, ч/р, крадзеж, н/с Арджанікідзеўскага р-на 1 лютага 1943 г. арт. 162, 1 г. 6 лютага 1943 г. Якуцкая турма № 1, 22 траўня 1943 г. памёр.

    Харламаў Юрый Сяргеевіч нар. у 1924 г. у м. Менск, праж. у м. Зіма, рускі, забойшчык быдла, хуліганства, с/л суд ППЛ Іркуцкай вобл. 9 чэрвеня 1949 г. арт. 59-3, 10/5 г. 9 красавіка 1954 г. Індляг, 15 студзеня 1957 г. выб. у п. Альчан.

    Харужын Аляксандр Фаміч – нар. у 1928 г. у в. Мойсічы Маладзечанскага р-на, беларус, н/с Маладзечанскага р-на 17 верасьня 1948 г. арт. 107, 5 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 30 траўня 1952 г. выб.

    Харчанка Анісім Мікалаевіч – нар. у 1914 г. в/т па Маладзечанскай вобл. 14 красавіка 1945 г. арт. 58-10, 8/3 г. 19 чэрвеня 1945 г. Індляг, 12 жніўня 1947 г. выб.

    Хасілёў (Хасилев) Якуб Абрамавіч = нар.у 1904 г. у м. Лодзь, праж. у м. Беласток, паляк, шафёр, абл. суд м. Паўлаград 16 сакавіка 1941 г. арт. 58-10, 7/3 г. 8 студзеня 1945 г. Індляг, 21 студзеня 1948 г. выб.

    Хаткевіч Аляксандр Трафімавіч – нар. у 1913 г. у в. Мазьнікі Віцебскай вобл. беларус, ч/р, в/т па ДБ 24 траўня 1944 г. 16 красавіка 1945 г. Індляг, Альчан, 9 чэрвеня 1945 г. памёр.

    Хацкевіч Фёдар Дзьмітрыевіч, - нар. у 1915 г. у Барысаўскім р-не Мінскай вобл. беларус, в/т па Ровенскай вобл. 18 сакавіка 1946 г. арт. 59-1, 15/5 г. 17 студзеня 1947 г. Індляг, 23 студзеня 1947 г. памёр.

    Хацяновіч Фёдар Якаўлевіч – нар. у 1913 г. у в. Малыя Сьцяблевічы Ленінскага р-на Пінскай вобл. беларус, в/т па Пінскай вобл. 21 траўня 1952 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 1 сьнежня 1952 г. Індляг, 7 траўня 1955 г. выб. у в. Тарнаўка Ровенскай вобл.

    Хвалеўка (Хвалевка) Мікалай Емяльянавіч – нар. у 1928 г. у Маларыцкім р-не Брэсцкай вобл. беларус, н/с Маларыцкага р-на Брэсцкай вобл. 25 сакавіка 1949 г. арт. 81, 12 кастрычніка 1949 г. Індляг, 14 красавіка 1952 г. выб.

    Хвалька (Хвалько) Фёдар Антонавіч – нар. у 1908 г. у БССР, беларус, кілбасьнікасудж. 5 жніўня 1942 г. 10 г.4 студзеня 1945 г. Індляг. 20 сакавіка 1956 г. выб. у Дэбін.

    Хвасюковіч Рыгор Усьцінавіч – нар. у 1908 г. у Пінскім р-не, беларус, н/с Пінскага р-на 25 красавіка 1947 г. арт. 240, 2 г. 26 чэрвеня 1947 г. Індляг, 19 сакавіка 1949 г. выб.

     Хвашчэўскі Мікалай Рыгоравіч – нар. у 1912 г. у в. Вялікае Горадна Крупскага р-на Мінскай вобл. беларус, цясьляр, в/т па БВА 30 лістапада 1949 г. арт. 63-2, 25/5 г. 7 сакавіка 1954 г. Індляг, 21 лістапада 1955 г. выб.

    Хейдэр Дзяніс Іванавіч – нар. у 1905 г. у в. Буднева, беларус, в/т НКУС БССР 4 сьнежня 1937 г. арт. 24-80 БССР, 8 г. Індляг, 11 траўня 1945 г. выб.

    Хейфец Ізраіль Саламонавіч - нар. у 1922 г. У Бялыніцкім р-не Магілёўскай вобл. габрэй, в/т 10 гв. стр. дывізіі 4 ліпеня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 5 г. 18 чэрвеня 1948 г. Індляг.

    Хенцэвіч Васіль Іванавіч – нар. у 1921 г. у в. Станкевічы Баранавіцкай вобл. беларус, арышт. 19 верасьня 1950 г. в/т па Баранавіцкай вобл. 28 лістапада 1950 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 10 кастрычніка 1955 г. выб. у м. Баранавічы.

    Хілька (Хилько) Сяргей Яфімафіч – нар. у 1922 г. у в. Дарасіна Слуцкага р-на Бабруйскай вобл. Бабруйскі абл. суд 19 траўня 1947 г. арт. 247, 8 г. 16 красавіка 1951 г. Індляг, 23 студзеня 1952 г. выб.

    Хількевіч Васіль Дзьмітрыевіч – нар. у 1916 г. у с. Аляксееўка Гразінскага р-на Тамбоўскай вобл. праж у в. Губэрня Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. беларус, цясьляр, арышт. 17 сьнежня 1948 г. в/т па Брэсцкай вобл. 10-11 лютага 1949 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 7 верасьня 1949 г. Індляг, 17 чэрвеня 1955 г. выб. у м. Кобрын.

    Хільмановіч Канстанцін Аляксеевіч – нар. у 1914 г. беларус, в/т па Маладзечанскай вобл. 26 сакавіка 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 29 ліпеня 1945 г. Індляг, 9  жніўня 1947 г. памёр.

    Хільчук Уладзімер Емяльянавіч – нар. у 1925 г. у Брэсцкай вобл. беларус, в/т па Брэсцкай вобл. 28 ліпеня 1947 г. арт. 250, 6 г. 9 чэрвеня 1948 г. Індляг, 18 ліпеня 1951 г. выб.

    Хлябцэвіч Леанід Пятровіч – нар. у 1904 г. у Пружанскім р-не Брэсцкай вобл. праж. у в. Выгода Гарадзенскай вобл. беларус, заг. складу, крадзеж, Гарадзенскі абл. суд. 13 лістапада 1947 г. 25/5 г. 25 ліпеня 1951 г. Індляг, 28 жніўня 1954 г. выб.

    Хмыль Міхаіл Іпалітавіч – нар. у 1927 г. у в. Салтанаўшчына Нясьвіскага р-на Баранавіцкай вобл. беларус, арышт. 21 кастрычніка 1948 г. в/т па БВА 10 сьнежня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 15/5 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 22 кастрычніка 1955 г. выб. у в. Салтанаўшчына.

    Хмылка (Хмылко) Франц Іванавіч – нар. у 1914 г. на х. Кумцелосы Пастаўскага р-на Маладзечанскай вобл. паляк, аднаасобнік, бандытызм, Маладзечанскі абл. суд 17 сьнежня 1948 г. арт. 24-80, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 7 лютага 1956 г. выб. у Пастаўскі р-н.

    Храпіцкі Максім Савельевіч – нар. у 1921 г. у в. Белавуша Столінскага р-на Пінскай вобл. беларус, асудж. “Именем БССР” 18 сакавіка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10/5 г. 4 жніўня 1948 г. Індляг, 1 жніўня 1952 г. выб.

    Храпкін (Хапкін) Васіль Сямёнавіч (Самуілавіч) – нар. у Гомельскай вобл. беларус, сьлюсар, н/с Церахоўскага р-на 13 сьнежня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15 г. 7 верасьня 1949 г. Індляг. 9 сакавіка 1951 г. выб.

    Храпка (Храпко) Аляксандр Карпавіч – нар. у 1924 г. у Клічаўскім р-не Магілёўскай вобл, беларус, в/т па Гарадзенскай вобл. 16 сакавіка 1946 г. арт. 24-63-51, 5/3 г. 4 лістапада 1946 г. Індляг, 16 верасьня 1949 г. выб.

    Храпаў Аляксандр Васільевіч – нар. у 1932 г. у в. Старая Беліца Гомельскай вобл. рускі, асудж. 30 чэрвеня 1950 г. арт. 82-1, 8 г. 11 студзеня 1952 г. Індляг, 4 сьнежня 1952 г. выб.

    Хрусталёў Фёдар Дзьмітрыевіч – нар. у 1914 г. у м. Віцебск, рускі, в/т па Вільнюскаму гарнізону 30 жніўня 1947 г. арт. 58-1, 10/5 г. 25 траўня 1950 г. Індляг, 4 лютага 1954 г. выб.

    Хшунстоўскі Яўген Іосіфавіч – нар. у 1920 г. у м. Беласток, паляк, 7 кл. трактарыст, палявы суд 2-й польскай пяхотнай дывізіі 24 чэрвеня 1944 г. 10/5 г. 9 ліпеня 1947 г. Індляг, 19 чэрвеня 1948 г. выб.    Цароў Віктар Васільевіч – нар. у 1929 г. у м. Віцебск, беларус, сьлюсар, бандытызм, Віцебскі абл. суд 22 лютага 1950 г. арт. 80 БССР, 25/5 г. 1 кастрычніка 1954 г. Індляг, Кайдасун, 14 сакавіка 1955 г. выб.

    Цвяткоў Віктар Рыгоравіч – нар. у 1930 г. у м. Гомель, н/с м. Рэчыца 5 сакавіка 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 9 кастрычніка 1951 г. Індляг, 31 жніўня 1953 г. выб.

    Цвяткоў Уладзімер Піліпавіч – нар. у 1925 г. у м. Менск, праж. у п. Нагаева, рускі, крадзеж, н/с м. Магадан 17 жніўня 1953 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20/5 г. 22 верасьня 1954 г. Індляг, 22 сьнежня 1954 г. выб.

    Цвірка Вікенцій Іванавіч – нар. у 1907 г. у м. Нясьвіж, паляк, в/т па Баранавіцкай вобл. 7 сакавіка 1945 г. арт. 63 БССР, 10/5 г. 30 чэрвеня 1946 г. Індляг, кап. Маршальская, 2 чэрвеня 1947 г. памёр.

    Цвірка Вітольд Браніслававіч – нар. у 1911 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 30 ліпеня 1945 г. 1 лютага 1946 г. памёр.

    Цвірка Станіслаў Міхайлавіч – нар. у 1922 г. в/т па Баранавіцкай вобл. 24 лістапада 1944 г. арт. 65, 5 г. 29 ліпеня 1945 г. Індляг, 11 жніўня 1947 г. выб. у Дэбін.

    Целяпнёў (Целепнев) Павел Піліпавіч – нар. у 1912 г. у в. Путнікі, праж. у м. Сярэдне-Калымск, беларус, рыбзавод, растрата, н/с Сярэднекалымскага р-на 11 лютага 1944 г. арт. 116, 5 г. 30 красавіка 1945 г. Паўночусходляг.

    Церабей (Теребей) Іосіф Кліменцьевіч – нар. у 1921 г. у в. Старая Руда Гарадзенскага р-на, праж. у в. Красная Гарадзенскай вобл, паляк, арышт. 20 кастрычніка 1945 г. в/т па Гарадзенскай вобл. 26 сьнежня 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 3 сьнежня 1954 г. выб. у в. Красная.

    Церасаній (Тересаний) Лук’ян Аляксандравіч – нар. у 1920 г. у м. Ліда Гарадзенскай вобл. паляк, в/т па Гарадзенскай вобл. 26 лютага 1945 г. арт. 63-1 БССР, 20/5, Індляг, 4 студзеня 1948 г. выб.

    Цімафейчык (Тимофейчик) Іван Раманавіч – нар. у 1922 г. у в. Сянькоўшчына Зэльвенскага р-на Гарадзенскай вобл, праж. у м. Менск, беларус, вартаўнік, в/т па БВА 15 лістапада 1950 г. арт. 63-2 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 28 лістапада 1955 г. выб. у м. Нёман Калінінградзкай вобл.

    Цімашэнка (Тимошенко) Аляксандр Міхайлавіч – нар. у 1926 г. у в. Глыбокая Церахоўскага р-на Гомельскай вобл. беларус 6 кл. в/т па Яраслаўскай вобл. 24 сьнежня 1946 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 6 г. 15 красавіка 1951 г. Індляг, 5 лістапада 1952 г. выб.

    Цімашэнка (Тимошенко) Сяргей Мікітавіч – нар. у 1929 г. у в. Мяжысяткі Магілёўскай вобл, беларус, 5 кл. сталяр, н/с Данскога р-на Маскоўскай вобл. 28 верасьня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 22 сьнежня 1950 г. Эге-Хая, 8 траўня 1953 г. выб.

    Цімошак (Тимошек) Іван Аляксандравіч – нар. у 1928 г. у в. Мыслабаш Ляхаўскага р-на Баранавіцкай вобл. беларус, крадзеж, н/с Молатаўскай вобл. 30 сьнежня 1949 г па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 7 г. 22 сьнежня 1950 г. Батагай, 13 сакавіка 1951 г. выб.

    Цітавец (Титовец) Віктар Максімавіч – нар. у 1922 г. у в. Дзянісавічы Крупскага р-на Мінскай вобл. беларус, ч/р арышт. 8 траўня 1948 г. в/т па Уральскай ВА 21-22 чэрвеня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 9 кастрычніка 1955 г. выб.

    Цітавец (Титовец) Іван Дзямідавіч – нар. у 1926 г. у в. Заспа Рэчыцкага р-на Палескай вобл. праж. у п. Балей Чыцінскай вобл. Шахта № 1, беларус, брыгадзір, крадзеж, н/с Балейскага р-на 14-15 сьнежня 1950 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 22 верасьня 1954 г. Індляг, 13 чэрвеня 1956 г выб. у м. Броды Львоўскай вобл.

    Цітароў (Титарев) Міхаіл Дзьмітрыевіч – нар. у 1919 г. у в. Хаткі Лоеўскага р-на Гомельскай вобл. беларус, 7 кл. зьняволены, Новасыбірскі абл/суд 7 кастрычніка 1943 г. арт. 165, 162, 10 г. 11 сьнежня 1944 г. Індляг, 4 траўня 1948 г. выб. у Дэбін.

    Ціткоў Васіль Пракопавіч – нар. у 1924 г. у в. Бяляеўка Гомельскай вобл. беларус, н/с Гомельскай вобл. 21 лістапада 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 8/3 г. 10 кастрычніка 1949 г. Індляг, 18 ліпеня 1953 г. выб.

    Ціткоў Іван Кузьміч – нар. у 1925 г. у в. Міхалькі Гомельскай вобл. праж. у м. Папанін Лоеўскага р-на, беларус, тынкоўшчык, арышт. 8 сьнежня 1950 г. в/т па Гомельскай вобл. 3 сакавіка 1951 г. арт. 63-1 БССР, 10/3 г. 21 сакавіка 1954 г. Куагастах, 23 сакавіка 1953 г. выб. у м. Гомель.

    Цітоў (Титов) Фёдар Пятровіч – нар. у 1897 (1907) г. у в. Навасёлкі, беларус, кравец, в/т па Паўночнай чыгунцы 7 жніўня 1945 г. арт. 58-10, 7/3 г. 30 сьнежня 1950 г. Індляг, 21 красавіка 1951 г. выб.

    Ціўнель Міхаіл Фадзеевіч – нар. у 1927 г. у м. Новая Лука Відзаўскага р-на Полацкай вобл. праж. у Сьвярдлоўскай вобл. беларус, хуліганства, н/с м. Карпінск 30 ліпеня 1951 г. арт. 74-2, 6 г. 13 студзеня 1953 г. Вусьць-Куйга, 28 студзеня 1954 г. выб. у м. Карпінск.

    Ціцянкоў (Титенков) Васіль Дзьмітрыевіч – нар. у 1915 г. у в. Забычаньне Касьцюковіцкага р-на Магілёўскай вобл. беларус, в/т па гарнізону м. Сталіна 27 ліпеня 1944 г. арт. 206-7, 10/7 г. 21 сьнежня 1944 г. Індляг, 13 жніўня 1945 г. памёр.

    Ціханаў Аляксей Лявонцьевіч – нар. у 1919 г. у м. Віцебск, праж. у м. Днепрапятроўск, рускі, эл. зваршчык, крадзеж, лін/суд па Сталінскай чыгунцы 10 студзеня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20/5 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 30 траўня 1955 г. выб. у Днепрапятроўск.

    Ціханаў Станіслаў Адамавіч – нар. у 1904 г. праж. у в. Валюшчына Полацкага р-на Віцебскай вобл. рускі, в/т па 283 стр. Гомельскай сувораўскай дывізіі, арт. 58-1, 10/5 г. 17 жніўня 1948 г. Індляг, кап. Перамога, 28 верасьня 1948 г. памёр.

    Ціханаў Уладзімер Браніслававіч – нар. у 1925 г. у в. Забаеньне Лепельскага р-на Віцебскай вобл. беларус, аўтасьлюсар, арышт. 5 лістапада 1948 г. в/т па Віцебскай вобл. 31 сьнежня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 11 сакавіка 1955 г. Цёплая Крыніца, 29 чэрвеня 1955 г. выб.

    Ціханаў Усьцін Станіслававіч – нар. у 1910 г. у в. Валюшчына Полацкага р-на Віцебскай вобл. беларус, сьлюсар, в/т па Віцебскай вобл. 18 красавіка 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/3 г. 9 чэрвеня 1948 г. Індляг, 10 лістапада 1953 г. выб.

    Ціхановіч Віктар Міхайлавіч – нар. у 1924 г. у в. Лісічана Халопеніцкага р-на Мінскай вобл. беларус, крадзеж, н/с Халопеніцкага р-на 30 сьнежня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. 4 кастрычніка 1954 г. Янляг, 30 сакавіка 1955 г. выб.

    Ціхановіч Іван Міхайлавіч – нар. у 1930 г. у в. Лісічана Халопеніцкага р-на Мінскай вобл. беларус, крадзеж, н/с Халопеніцкага р-на 30 сьнежня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 18 г. 4 верасьня 1950 г. этап у Янбуд, 8 кастрычніка 1950 г. загінуў.

    Ціхановіч Канстанцін Сцяпанавіч – нар. у 1919 г. на х. Тур’я Лагойскага р-на Мінскай вобл. праж. у в. Панізоўе Лагойскага р-на, беларус, арышт. 17 кастрычніка 1950 г. в/т па БВА 16 студзеня 1951 г. арт. 63-2 БССР, 25/5, 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 16 красавіка 1956 г. выб. у Панізоўе.

    Ціханоўскі Мікалай Міхайлавіч – нар. у 1925 г. у в. Косьцінка Лепельскага р-на Віцебскай вобл. беларус, арышт. 19 лістапада 1947 г. в/т З-СВА 6 траўня 1948 г. арт. 58-1, 25/5 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 2 сьнежня 1954 г. выб. у Магляг.

    Цішкоўскі Іван Аляксандравіч – нар. у 1919 г. у м. Лельчыцы Палескай вобл. беларус, цясьляр, арышт. 4 сьнежня 1951 г. в/т па БВА 10-11 чэрвеня 1952 г. арт. 63-2 БССР,10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Вусьць-Куйга, 2 чэрвеня 1954 г. выб. у Лельчыцкі р-н.

    Цішчанка, ён жа Лагвіненка Іван Кузьміч – нар. у 1919 г. у Краснапольскім р-не Магілёўскай вобл. праж у Варашылаваградзкай вобл. Шахта № 7, беларус, арышт. 3 траўня 1951 г. в/т па БВА 23 студзеня 1952 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. г. Вусьць-Куйга, 10 ліпеня 1956 г. выб. у Ценькінскі ППЛ.

    Цуба Мікалай Прохаравіч - нар. 1921 г. у в. Чаланец Ленінскага р-ну Пінскай вобл. праж. на х. Гастры Ленінскага р-на, беларус, арышт. 16 сьнежня 1950 г. в/т па Пінскай вобл. 19 лютага 1951 г. арт. 24-63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 9 траўня 1955 г. выб. у Брэсцкую вобл.

    Цуба Ўладзімер Прохаравіч - нар. 1914 г. у в. Чаланец Ленінскага р-ну Пінскай вобл. праж. на х. Гастры Ленінскага р-на, беларус, калгасьнік, арышт. 16 сьнежня 1950 г. в/т па Пінскай вобл. 19 лютага 1951 г. арт. 24-63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 9 траўня 1955 г. выб. у Ленінскі р-н Брэсцкай вобл.

    Цуба Яфім Рыгоравіч – нар. у 1913 г. у в. Чаланец Ленінскага р-ну Пінскай вобл. праж. у м. Мікашэвічы Ленінскага р-на, беларус, арышт. 3 студзеня 1949 г. в/т па Пінскай вобл. 29 студзеня 1949 г. арт. 24-63-1 БССР, 25/5 г. 18 лістапада 1954 г. Індляг, 12 ліпеня 1955 г. выб. у Магляг.

    Цукалаў Сцяпан Сцяпанавіч – нар. у 1935 г. у м. Сураж Віцебскай вобл. беларус, цясьляр, хуліганства, Петразаводзкі л/т суд 31 сакавіка 1955 г. арт. 74-2, 4 г. 18 ліпеня 1955 г. Індляг, 25 красавіка 1957 г. выб. у м. Волхаў.

    Цупа Нікіфар Лук’янавіч – нар. у 1920 г. у Столінскім р-не Пінскай вобл. беларус, крадзеж, в/т па Ковельскай чыгунцы 19 сакавіка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20/5 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 15 траўня 1954 г. выб. у м. Пінск.

    Цуран Аляксей Цярэнцьевіч – нар. у в. Масееўка Багушэўскага р-на Віцебскай вобл. праж. у м. Магадан, беларус, шафёр, б/п, арышт. 17 студзеня 1949 г. в/т па ДБ 7 лютага 1949 г. арт. 58-1, 25/5 г. 31 кастрычніка 1952 г. Індляг, 21 чэрвеня 1955 г. выб.

    Цыбульскі Вацлаў Вікенцьевіч – нар. у 1926 г. у в. Высокія Гарадзенскай вобл. паляк, Гарадзенскі абл. суд 6 жніўня 1948 г. арт. 247, 10/5 г. 14 красавіка 1948 г. Індляг, 30 жніўня 1948 г.

    Цыганкоў Іван Арцёмавіч – нар. у 1912 г. у Полацкім р-не, праж. у м. Менск, рускі, 6 кл, в/т па ДБ 26 красавіка 1944 г. арт. 136, 10/5 г. 16 траўня 1947 г. Індляг, 18 красавіка 1949 г. выб. у Дэбін.

    Цымберг Залман Яўсеевіч – нар. у 1925 г. у м. Менск, габрэй, 20 чэрвеня 1951 г. уцёкі з лягеру, в/т па ДБ 30 чэрвеня 1951 г. арт. 58-14, 10/3 г. 4 красавіка 1954 г. Вусьць-Куйга, 20 ліпеня 1954 г. выб. у м. Ленінград.

    Цыркуноў Леанід Трафімавіч – нар. у в. Сава Горацкага Магілёўскай вобл. беларус, 7 кл. сьлюсар, с/л суд ППЛ 26 верасьня 1948 г. 6 г. 2 м. 24 д. 20 красавіка 1949 г. Янляг, 4 верасьня 1950 г. выб. у п. Эге-Хая.

    Цырук Міхаіл Антонавіч – нар. у в. Ласіца Дунілавіцкага р-на Полацкай вобл. беларус, крадзеж, в/т па в/ч 64675 18 верасьня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15/3 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 11 лістапада 1954 г. выб. у м. Дунілавічы Полацкай вобл.

    Цэд (Цед) Пётр Аляксеевіч – нар. у 1924 г. у в. Жаўранкі Бабруйскага р-на, беларус, в/т па Хабараўскаму краю 29 сьнежня 1945 г. арт. 58-2, 10/3 г. 22 сьнежня 1950 г. Батагай, 8 студзеня 1953 г. выб.

    Цюніс (Тюнис) Рыгор Сямёнавіч – нар. у 1923 г. у в. Перавалока Віцебскай вобл. беларус, арышт 14 лістапада 1950 г. в/т па Віцебскай вобл. 10 студзеня 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 6 кастрычніка 1955 г. выб.

    Цюрына (Тюрина) Вольга Уладзіміраўна – нар. у 1926 г. у м. Менск, беларуска, н/с м. Алма-Аты 6 студзеня 1949 г. арт. 107, 5 г. 11 траўня 1951 г. Індляг, 30 красавіка 1953 г. выб.

    Цюхай (Тюхай) Фёдар Андрэевіч – нар. у 1926 г. в. Замошша Бягомльскага р-на Мінскай вобл. беларус, крадзеж, в/т па в/ч 83355 3-4 лютага 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20/5 г. 16 ліпеня 1949 г. Індляг, 3 кастрычніка 1955 г. выб.

    Цябус (Тябус) Георгій Фёдаравіч – нар. у 1925 г. у Слуцкім р-не Бабруйскай вобл. беларус, крадзеж, в/т па Брэсцкай вобл. 29 верасьня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 17 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 4 лютага 1955 г. выб. у м. Бяроза.

    Цякуцьеў (Текутьев) Аляксей Самуілавіч – нар. у 1927 г. у в. Выжлавічы Жабінкаўскага р-на Пінскай вобл. рускі, 7 кл. в/служ. в/т па Алма-Ацінскаму гарнізону 22 ліпеня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 г. 13 студзеня 1953 г. Індляг, 7 траўня 1953 г. выб.

    Цяльцоў (Тельцов) Павел Сцяпанавіч – нар. у 1924 г. у в. Кувечына Коханаўскага р-на Віцебскай вобл. беларус, старшыня к-су “Ленінскі Шлях” арышт. 2 лістапада 1950 г. в/т па Віцебскай вобл. 5 студзеня 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 22 лістапада 1955 г. выб. у м. Ворша.

    Цянькоў (Теньков) Пётр Сідаравіч – нар. у 1927 г. у в. Церахоўка Гомельскай вобл, беларус, цясьляр, в/т па Бел. чыгунцы 23 жніўня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 7 г. 23 чэрвеня 1949 г. Індляг, 11 красавіка 1951 г. выб.

    Цярпілка (Терпилко) Аркадзь Васільевіч – нар. у в. Пілаты Шаркоўшчынскага р-на Полацкай вобл. паляк, арышт. 8 верасьня 1950 г. в/т па Полацкай вобл. 26 лістапада 1950 г. арт. 24-63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Вусьць-Куйга, 15 чэрвеня 1954 г. памёр.

    Цярэнцьеў Леў Міхайлавіч - нар. у 1927 г. у м. Бабруйск, беларус, н/с м. Бабруйск 11 сьнежня 1946 г. арт. 107, 504-10, 5 г. 5 жніўня 1949 г. Індляг, 10 студзеня 1951 г. выб.

    Цярэшка (Терешко) Міхаіл Сямёнавіч – нар. у 1924 г. у в. Вялікае Сяло Лідзкага р-на Гарадзенскай вобл. паляк, кравец, в/т па БВА 28-29 студзеня 1945 г. арт. 63 БССР, 8/3 г. 30  сакавіка 1949 г. Індляг, 19 верасьня 1949 г. выб. у Берляг.

    Цярэшкаў (Терешков) Уладзімер Васільевіч – нар. у 1927 г. у в. Вуза Гомельскага р-на, крадзеж, в/т па в/ч 18626 4-5 сакавіка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20/5 г. 11 сакавіка 1955 г. Індляг, 6 кастрычніка 1955 г. выб. у Магляг.

    Цярэшчанка (Терещенко) Ільля Еўдакімавіч – нар. у 1926 г. у в. Піркі Камарынскага р-на Палескай вобл, беларус, СА шараговы, в/т па в/ч 24045 16 траўня 1949 г. арт. 63-1 БССР, 15/5 г. 4 красавіка 1954 г. Барустах, 6 ліпеня 1954 г. Індляг, 16 сьнежня 1955 г. выб. у в. Піркі.

    Цяўлоўскі (Тявловский) Рафаіл Іосіфавіч – нар. у 1911 г. у в. Ячонка Стаўпецкага р-на Баранавіцкай вобл. паляк, арышт. 26 студзеня 1951 г. в/т па Баранавіцкай вобл. 28 красавіка 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 19 траўня 1954 г. Янляг, 20 траўня 1955 г. выб. у в. Ячонка.    Чайка Рыгор Цімафеевіч – нар. у 1914 г. у в. Маліньне Клічаўскага р-на Бабруйскай вобл. праж. у м. Коркіна, беларус, каваль, в/т 24 кастрычніка 1949 г. арт. 58-1, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 129 верасьня 1955 г. выб.

    Чайкін Леанід Міхайлавіч – нар. у 1927 г. у в. Сапрынавічы Мсьціслаўскага р-на Магілёўскай вобл. праж у м. Масква, Матроская Цішыня 23-12, беларус, шафёр, крадзеж, н/с Мсьціслаўскага р-на 16 сакавіка 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15 г. 16 чэрвеня 1953 г. Індляг, 24 сьнежня 1954 г. выб.

    Чапка (Чапко) Міхаіл Андрэевіч – нар. у 1926 г. у в. Белінок Драгічынскага р-на Пінскай вобл. беларус, тэлефаніст, в/ч 12862, в/т па ДВА 12 жніўня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 1 ліпеня 1954 г Індляг, 15 ліпеня 1956 г. выб.

    Чапчук Фёдар Апанасавіч – нар. у в. Плянта Кобрынскага р-на, беларус, в/т па в/ч 14069 25 сьнежня 1950 г. арт. 58-1, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 10 верасьня 1954 г. выб. у м. Кобрын.

    Чарніковіч (Черникович) Цімафей Вікенцьевіч – нар. у 1905 г. беларус, удзельнік КР паўст. арган. Тройка НКУС 11 кастрычніка 1937 г. 10 г. 1 студзеня 1945 г. Індляг, 24 жніўня 1947 г. выб.

    Чарноў (Чернов) Аляксей Данілавіч – нар. у 1919 г. у Краснапольскім р-не Магілёўскай вобл. беларус, 7 кл. в/т па Разанскаму гарнізону 23 сакавіка 1944 г. арт. 58-1, 10/5 г. 24 чэрвеня 1949 г. Індляг, 19 чэрвеня 1952 г. выб.

    Чарняўскі Іван Ягоравіч – нар. у в. Майсеенкі Шклоўскага р-на Магілёўскай вобл. беларус, 8 кл. уцёкі з лягеру, с/л суд Паўночна-Кузбаскага ППЛ 23 верасьня 1948 г. арт. 58-14, 10/5 г. 13 верасьня 1953 г. Дэпутацкі, 3 лістапада 1953 г. выб. у м. Магілёў.

    Чарняўскі Леанід Ігнатавіч – нар. у 1919 г. беларус, тэрмін падоўжаны да сканчэньня вайны, 22 красавіка 1945 г. Індляг, 12 верасьня 1946 г. выб.

    Чарняўскі Леанід Фёдаравіч – нар. у 1929 г. у м. Баранавічы, беларус, в/т па Баранавіцкай вобл. 13 сакавіка 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 29 ліпеня 1945 г. Індляг, 20 верасьня 1949 г. выб. у Берляг.

    Чарняўскі Мікалай Мікалаевіч – нар. у 1927 г. у м. Менск, беларус, шафёр, арышт. 6 верасьня 1950 г. в/т па БВА 11 лістапада 1950 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая 1 лістапада 1954 г. выб. у м. Мінск.

    Чарняўскі Франц Станіслававіч – нар. у 1907 г. у в. Даўгердзішкі Воранаўскага р-на, паляк, аднаасобнік, с/к па кр. спр. Літ.ССР 10 верасьня 1947 г. 15/5 г. 19 ліпеня 1949 г. Індляг, 22 кастрычніка 1954 г. выб.

    Чарток Мікола Вікенцьевіч – нар. у 1907 г. у в. Міхневічы Мастоўскага р-на Гарадзенскай вобл. беларус, сталяр, чалец УКП(б), в/т па 1-й Паветранай Арміі 22-24 жніўня 1947 г. 10/5 г. 9 чэрвеня 1948 г. Індляг, 22 лістапада 1953 г. выб.

    Чорнагалоў Васіль Рыгоравіч – нар. у 1928 г. у м. Магілёў, беларус, токар, н/с м. Магілёў 7 красавіка 1950 г. арт. 107, 3 г. 11 верасьня 1950 г. Індляг, 9 траўня 1952 г. выб.

    Чугай Павел Пятровіч – нар. у 1924 г. у Пінскай вобл. беларус, в/т па Мінскай вобл. 17 траўня 1945 г. арт. 63 БССР, 10/5 г. 9 ліпеня 1947 г. Індляг, 10 сьнежня 1952 г. выб.

    Чупругін Мікалай Андрэевіч – нар. у 1927 г. у м. Гомель, беларус, с/л суд ППЛ, 4 г. 7 м. 39 д. 19 лістапада 1950 г. Індляг, 5 студзеня 1952 г. выб.

    Чучва Іван Іванавіч – нар у 1925 г. у Шчычынскім р-не Гарадзенскай вобл. беларкус крадзеж. н/с Стаўпецкага р-на Баранавіцкай вобл 11 кастрычніка 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. 8 траўня 1955 г. Янляг, 8 чэрвеня 1955 г. выб. у м. Кутаісі.

    Чыгрын Міхаіл Яфімавіч – нар. у 1917 г. у в. Чамяры Слонімскага р-на Баранавіцкай вобл. праж. у п. Пячора Архангельскай вобл. беларус, арышт. 30 жніўня 1950 г. в/т па Баранавіцкай вобл. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Вусьць-Куйга, 19 кастрычніка 1955 г. выб. у м. Гародня.

    Чыжык Данііл Іванавіч – нар. у 1910 г. у Полацкай вобл. беларус, трактарыст, в/т па Бел-ЛітВА 30 студзеня 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 9 ліпеня 1947 г. Індляг, 18 жніўня выб. у Дэбін.

    Чыквін Рыгор Якімавіч – нар. у 1928 г. у в. Курашова гміна Кляшчэлі Беластоцкага ваяводзтва, праж. у м. Беласток, беларус, міліцыянэр, б/п, 28 лютага 1948 г. в/т па Гарадзенскай вобл. 20 красавіка 1948 г. арт. 63-1 БССР, 10 г. 10 траўня 1950 г. Алданскі ППЛ, 10 жніўня 1950 г. Дарляг, 4 красавіка 1954 г. Янляг, 11 ліпеня 1954 г. Індляг, 16 ліпеня 1954 г. выб.

    Чыкуноў Уладзімер Пятровіч – нар. у 1921 г. у Рагачоўскім р-не Гомельскай вобл. беларус, 7 кл. шафёр, н/с Сталінскай вобл. 18 чэрвеня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 5 г. 15 верасьня 1950 г. Індляг, 11 траўня 1951 г. выб.

    Чырук Рыгор Андрэевіч – нар. у 1922 г. у в. Лукава Маларыцкага р-на Брэсцкай вобл. Брэсцкі абл. суд 10 красавіка 1951 г. арт. 64-65, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 19 кастрычніка 1955 г. выб. у м. Брэст.

    Чыслоў Мікалай Макаравіч – нар. у 1914 г. у Бабруйскай вобл. беларус, в/т па ДБ 14 траўня 1945 г. 6 г. 19 чэрвеня 1946 г. Індляг, Альчан, 22 красавіка 1947 г. памёр.

    Чыслянюк Канстанцін Паўлавіч – нар. у 1929 г. у в. Фаніпаль Дзяржынскага р-на Мінскай вобл. беларус, 4 кл. н/с Цісульскага р-на Кемераўскай вобл. 4 ліпеня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 13 г. 18 сакавіка 1952 г. Янляг, 26 красавіка 1953 г. выб.

    Чэглік Станіслаў Францавіч – нар. у 1922 г. у Воранаўскім р-не Гарадзенскай вобл. паляк, цясьляр, с/л суд ППЛ 15 верасьня 1949 г. арт. 168-58-1, 13 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 10 жніўня 1955 г. выб. у Воранаўскі р-н.

    Чэлік Вацлаў Казіміравіч – нар. у 1921 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 29 ліпеня 1945 г. Інляг, 16 сьнежня 1946 г. памёр.

    Чэмбурскі Дзьмітрый Аляксандравіч – нар. у 1925 г. у Косаўскім р-не Брэсцкай вобл. беларус, матарыст, в/ч 24528, в/т па ДБ 17 лістапада 1949 г. арт. 63-1 БССР, 10/3 г. 18 лістапада 1954 г. Індляг, 2 траўня 1955 г. выб. у п. Аймякон.

    Чэпнога Тамара Якаўлеўна – нар. у 1927 г. у м. Днепрапятроўск, УССР, праж. у м. Варшава, балерына, б/п, украінка, б/п, в/т па в/ч 14069, 25 чэрвеня 1949 г. арт. 58-10, 25 г. 21 красавіка 1951 г. Індляг, Балаганьнях, 6 чэрвеня 1953 г. выб. у п. Эльген.

    Чэпура Мечыслаў Альфонсавіч – нар. у 1929 г. у Браслаўскім р-не Полацкай вобл, паляк, 3 кл. шавец, Каўнаскі абл. суд 20 студзеня 1951 г. арт. 58-10, 10/3 г. 11 траўня 1951 г. Куагастах, 4 красавіка 1951 г. памёр.

    Чэрэвухін (Череухин) – нар. у 1929 г. у Гомельскім р-не, беларус, в/т па в/ч 91015 9 лістапада 1949 г. арт. 193, 7 г. 7 траўня 1951 г. Дэпутацкі, 26 сьнежня 1951 г. выб. у п. Ажогіна Магаданскай вобл.

    Чэрапановіч Казімір Антонавіч – нар. у 1923 г. у в. Сілічы Лагойскага р-на Мінскай вобл. праж. у п. Адрасман ТаджССР, руднік № 12, беларус, арышт. 16 сьнежня 1947 г. в/т па Пыволскай ВА 8 сакавіка 1948 г. арт. 58 1, 25/5 г. 26 ліпеня 1949 г. Індляг, 13 жніўня 1955 г. выб у м. Барысаў.

    Чэхаў Андрэй Апанасавіч, ён жа Стаянаў Іван Рыгоравіч – нар. у 1912 г. у м. Віцебск, рускі, в/т па ДБ 25 лістапада 1944 г. арт. 58-14, 10/3 г. 1 студзеня 1945 г. Індляг, 23 жніўня 1948 г. выб.

     Чэхаў Яўген Леанідавіч – нар. у 1898 г. у в. Калодзезькі Касьцюковіцкага р-на – нар. у 1898 г. беларус, вышэйшая адук. горны інжынэр, чалец УКП(б) ад 1919 г., Горкаўскі абл. суд. 18 лютага 1942 г. арт. 58-10, 10 г. в/т Упр. Паўночна-Пячорскага ППЛ 25 кастрычніка 1942 г. арт. 58-10, 10 г. 22 красавіка 1948 г. Ыныкчан, 25 траўня 1950 г. Бардой, 1 лістапада 1950 г. Індляг, 8 кастрычніка 1951 г. выб.

    Чэчка Пётр Уладзіміравіч – нар. у 1912 г. у м. Беласток, беларус, стаматоляг, в/т па Гарадзенскай вобл. 15 ліпеня 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 22 сьнежня 1950 г. Эге-Хая, 1 жніўня 1951 г. выб. у спэцкамэндатуру № 32.

    Чыстапян (Чыстойян) Іван Фёдаравіч – нар. у 1928 г. у Мінскай вобл. Крайсуд Хабараўскага краю 18 верасьня 1944 г. арт. 59-3, 59-6, 162, 5 г. 2 жніўня 1948 г. Індляг, 17 сакавіка 1949 г. выб.

    Чычыкайла Аляксандр Іванавіч – нар. у 1922 г. у в. Фаставічы Капаткевіцкага р-на Палескай вобл. с/л суд ППЛ і ППК БССР 18 сьнежня 1948 г. арт. 58-14, 10/5 г. 16 лістапада 1949 г. Індляг, 20 чэрвеня 1956 г. выб. у в. Фаставічы

    Чычыкаў Мікалай Сцяпанавіч – нар. у 1926 г. у Віцебскай вобл. беларус, н/с Дубровенскага р-на 10 красавіка 1947 г. 5 г. 29 ліпеня 1947 г. Індляг, 9 чэрвеня 1948 г. выб. у Дэбін.

    Чычыкаў Міхаіл Сцяпанавіч – нар. у 1922 г. у Віцебскай вобл. беларус, н/с Дубровенскага р-на 10 красавіка 1947 г. 2 г. 21 ліпеня 1947 г. Індляг, 3 сьнежня 1948 г. выб.

    Эйсмант Уладзіслаў Браніслававіч – нар. у 1908 г. у м. Бераставіца Гарадзенскай вобл. поляк, нач. пашт. аддзяленьня, арышт. 19 лістапада 1950 г. с/к па кр. спр. Гарадзенскага абл. суда 30 сьнежня 1950 г. арт. 65, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 20 траўня 1955 г. выб. у м. Гародня.

    Эцінген (Этинген) Лазар Аляксандравіч – нар. у 1927 г. у м. Віцебск, габрэй, СА в/ч 10213, крадзеж, в/т па ДБ 23 лютага 1952 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10/3 г. 4 кастрычніка 1954 г. Дэпутацкі, 21 кастрычніка 1956 г. выб. у м. Віцебск.


    Юзьнічук (Юзничук) Іван Міхайлавіч – нар. у 1926 г. праж. у Камянецкім р-не Брэсцкай вобл. беларус, трактарыст, с/к па крым. справам Брэсцкага абл. суду 17 красавіка 1948 г. арт. 80, 25/5 г. 20 сьнежня 1948 г. Індляг, 24 кастрычніка 1949 г. выб. у Дэбін.

    Юкаў Віктар Сяргеевіч - нар. у 1927 г. у Ветрынскім р-не Полацкай вобл. праж. у м. Ленінград, беларус, крадзеж, с/ляг суд ППЛ 1 верасьня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 25/3 г. 14 сакавіка 1953 г. Індляг, 3 ліпеня 1955 г. выб. у м. Полацк.

    Юлымаў Васіль Рыгоравіч – нар. у в. Доманава Віцебскай вобл. праж. у м. Ленінград, беларус, чалец УЛКСМ, в/т ЛВА 2 лістапада 1945 г. арт. 58, 15/3 г. Індляг, 20 студзеня 1947 г. памёр.

    Юніцкі Раман Карпавіч – нар. у 1906 г. беларус, с/к па крым. спр. Гомельскага н/с 13 верасьня 1938 г. арт. 72-76, 10/5 г. 1 студзеня 1945 г. Індляг, 12 сакавіка 1948 г. выб.

    Юргель Франц Сцяпанавіч – нар. у 1929 г. у в. Песевічы Юрацішкаўскага р-на Маладзечанскай вобл. аднаасобнік, арышт. 15 верасьня 1950 г. в/т па Мінскай вобл. 31 кастрычніка 1950 г. арт. 24-63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 22 красавіка 1956 г. выб. у в. Песевічы.

    Юркевіч Міхаіл Іванавіч – нар. у 1906 г. у в. Мацковічы, рускі, КРД, а/с НКУС СССР 26 траўня 1938 г. 8. г. 1 кастрычніка 1944 г. Індляг. 8 сакавіка 1946 г. выб.

    Юркевіч Сцяпан Мікітавіч – нар. у 1925 г. у в. Стайчанка Бярэзінскага р-на Мінскай вобл. праж. у п. Букачача, беларус, машыніст экскаватара, арышт. 8 лістапада 1947 г. в/т па Чыцінскай вобл. 12 студзеня 1948 г. арт. 58 -1, 25/5 г. 12 красавіка 1954 г. Індляг, 10 студзеня 1957 г. выб у м. Беразіно.

    Юркавец Мікалай Еўдакімавіч – нарадзіўся у Бабруйскай вобл. беларус, тэхнік-будаўнік, с/л суд ППЛ 29 ліпеня 1950 г. арт. 58-10, 5/3 г. 13 лістапада 1950 г. Індляг, 15 лістапада 1953 г. выб.

    Юрачка (Юрочко) Эрнст Паўлавіч – нар. у 1930 г. у м. Хоцйнікі Палескай вобл. праж. у м. Рыга, беларус, курсант мараходнай школы, с/к па крым. спр. в/с Лат.ССР 27 сакавіка 1951 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 6 ліпеня 1954 г. Індляг, 6 кастрычніка 1955 г. выб. у Магадан.

    Юрчанка Кузьма Яфімавіч – нар. у 1918 г. у м. Клімавічы, праж. у м. Днепрадзяржынск, беларус, сталяр, в/сэсія Днепрапятроўскага а/с 11 кастрычніка 1939 г. арт. 174-78, 10 г. 21 траўня 1947 г. Індляг, 21 траўня 1948 г. выб.

    Юрчанка Павел Яфімавіч – нар. у 1910 г. у в. Баршчова Лоеўскага р-на Гомельскай вобл. беларус, арышт. 23 верасьня 1950 г. в/т па Гомельскаму гарнізону 12-13 сьнежня 1950 г. арт. 63-2 БССР, 25/5, 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 9 кастрычніка 1955 г. выб. у Лоеўскі р-н.

    Юрчанка Сцяпан Іларыёнавіч – нар. у 1925 г. у в. Батаева Хоцімскага р-на Магілёўскай вобл. беларус, крадзеж, н/с Харкаўскай вобл. 27 сакавіка 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 11 ліпеня 1956 г  выб. у в. Батаева.

    Юшкевіч Сяргей Трафімавіч – нар. у 1914 г. у м. Бабруйск, праж. у м. Зялёнадольск Тат.ССР, беларус, сьлюсар, забойства, в/т па ДБ 24 лістапада 1948 г. арт. 142-2, 10/5 г. 17 жніўня 1946 г.  Індляг, 30 лістапада 1954 г. выб.

    Юшкевіч Юлій Міхайлавіч – нар. 1912 г. у в. Новыя Бахані Бялыніцкага р-на, праж. у п. Сучан Прыморскага краю, беларус, арышт. 28 кастрычніка 1946 г. в/т па Прыморскаму краю 27 студзеня 1947 г. арт. 142-2, 10/5 г. 13 траўня 1949 г. Індляг, 29 ліпеня 1954 г. выб.


    Ягораў Барыс Рыгоравіч – нар. у 1927 г. у м. Магілёў, праж. у м. Баранавічы, рускі, в/т па Чыцінскаму гарнізону 17 сьнежня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 10 ліпеня 1948 г. Індляг, 18 жніўня 1953 г. выб.

    Ягораў Сяргей Ягоравіч – нар. у 1928 г. у в. Калодзішчы Мінскай вобл, рускі, сьлесар, б/п, крадзеж, н/с м. Коркіна 10 сьнежня 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. 4 красавіка Дэпутацкі, 16 траўня 1956 г. выб. у м. Іўе Гарадзенскай вобл.

    Язелаў Аляксандр Пракопавіч – нар. у 1928 г. м. Капаткевічы Палескай вобл. рускі, в/т па Чэлябінскай вобл. 11 сакавіка 1947 г. арт. 167-3, 6 г. 18 кастрычніка 1947 г. Індляг, 18 ліпеня 1951 г. выб.

    Язерская (Езерская) Альбіна Казіміраўна – нар. у 1927 г. у в. Каняўцы Зэльвенскага р-на Гарадзенскай вобл. полька, б/п. арышт. 5 чэрвеня 1947 г. в/т па Гарадзенскай вобл.7-9 жніўня 1947 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Хандыга, 30 лістапада 1954 г. выб.

    Язерскі (Езерский) Валянцін Мікалаевіч – нар. у 1927 г. у в. Макаўе Крычаўскага р-на Магілёўскай вобл. арышт. 23 сьнежня 1944 г. в/т па Магілёўскай вобл. 28 сакавіка 1945 г. арт. 63-1 БССР, 6 траўня 1947 г. Індляг, 23 ліпеня 1948 г. выб. у Дэбін.

    Язновін (Язновіч) Іосіф Аляксандравіч – нар. у 1907 г. у м. Вілейка, беларус, качагар, в/т па Беластоцкай чыгунцы 21 сакавіка 1945 г. арт. 63-1 БССР, 10/5, 3 красавіка 1949 г. Індляг, 1 жніўня 1952 г. выб.

    Язьвінскі Яўген Іванавіч – нар. у 1926 г. у м. Менск, праж. у м. Мінэральныя Воды, с/л суд “АА” 20 ліпеня 1948 г. арт. 162, 142, 10/3 г. 21 ліпеня 1950 г. Індляг, 11 верасьня 1950 г. выб.

    Якаўлеў Іван Нікіфаравіч – нар. у 1908 г. у в. Камароўка Дамачоўскага р-на Брэсцкай вобл. арышт. 4 сакавіка 1951 г. в/т па Брэсцкай вобл. 20 красавіка 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 17 кастрычніка 1955 г. выб. у в. Камароўка.

    Якаўлеў Леанід Сямёнавіч – нар. у 1914 г. у Віцебскай вобл. беларус, в/т па ДБ 5 жніўня 1946 г. арт. 169-2, 5 г. 2 жніўня 1947 г. Індляг, 16 верасьня 2947 г. памёр.

    Якімовіч Міхаіл Якаўлевіч – нар. у 1922 г. у в. Навадворцы Слуцкага р-на Бабруйскай вобл. праж. у м. Мінск. беларус, н/с Кагановічскага уч. м. Мінска па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 6 г. 16 сакавіка 1956 г. Індляг, 29 траўня 1953 г. выб.

    Якімовіч Сяргей Дзем’янавіч – нар. у 1921 г. у Лунінецкім р-не Пінскай вобл. беларус, в/т па Пінскай вобл. 14 верасьня 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10/3 г. 24 траўня 1947 г. 13 чэрвеня 1947 г. памёр.

    Якімовіч Эдвард Іванавіч – нар. у 1930 г. у в. Капланаўцы Сапоцкінскага р-на Гарадзенскай вобл. паляк, в/т па Гарадзенскай вобл. 13-14 красавіка 1949 г. арт. 24-63-1 БССР, 25/5, 4 красавіка 1954 г. Янляг, 5 верасьня 1955 г. выб. у Капланаўцы.

    Якубовіч Міхаіл Юльянавіч – нар. у 1922 г. у в. Васілевічы Пружанскага р-на Брэсцкай вобл. беларус, цясьляр, чалец ЛКСМБ, 31 сакавіка 1947 г. уцёкі з лягеру, абл. суд м. Харкава 23 верасьня 1950 г. арт. 58-14, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 16 лістапада 1954 г. выб.

    Якубовіч Пётр Мікалаевіч – нар. у 1917 г. у м. Чавусы, беларус, зьняволены, с/л суд ППЛ Сыбляг 6 студзеня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 8 г. 8 студзеня 1951 г. Батагай, 21 красавіка 1953 г. выб.

    Якубоўскі Міхаіл Васільевіч – нар. у 1914 г. у в. Гаравец Плешчаніцкага р-на, рускі, муляр, сын кулака, а/с пры НКУС СССР 30 чэрвеня 1945 г. 10 г. 17 жніўня 1946 г. Індляг, 15 кастрычніка 1946 г. выб.

    Якусік Пётр Андрэевіч – нар. у 1924 г. у Баранавіцкай вобл. беларус, н/с Баранавіцкай вобл. 25 жніўня 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 8 г. 12 чэрвеня 1948 г. Індляг, 6 кастрычніка 1948 г. выб.

    Якуцэвіч Іван Вікенцьевіч – нар. у 1917 г. у Сапоцкінскім р-не Гарадзенскай вобл. паляк, в/т па Гарадзенскай вобл. 16 кастрычніка 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10 г. 11 красавіка 1948 г. Індляг, 9 жніўня 1949 г. выб.

    Якуць (Якуть) Антон Міхайлавіч – нар. у 1907 г. у в. Дуброўня Лідзкага р-на Гарадзенскай вобл. паляк, аднаасобнік, в/т па Гарадзенскай вобл. 28 жніўня 1946 г. арт. 24-63-1 БССР, 10/5 г. 13 студзеня 1953 г. Дэпутацкі, 20 красавіка 1953 г. выб.

    Ялінская (Елинская) Браніслава Ігнацьеўна – нар. у 1909 г. у м. Дзьвінск ЛатССР, полька, сярэдняя адук. б/п, арыўт. в/т 5 студзеня 1947 г. 11 чэрвеня 1949 г. Алданскі ППЛ, 1 жніўня 1949 г. этап у Азёрляг на ст. Тайшэт.

    Яльцоў (Ельцов) Міхаіл Іванавіч – нар. у 1921 г. у Магілёўскай вобл. беларус, в/т па Кемераўскай вобл. 1 лютага 1946 г. арт. 59-82, 10 г. 24 ліпеня 1947 г. Індляг Альчан, 15 сакавіка 1948 г. памёр.

    Янаў Фёдар Раманавіч – нар. у 1921 г. у м. Стрэшын Гомельскай вобл. в/т Сумскага гарнізона 12 сьнежня 1945 г. арт. 206, 7 г. 22 сьнежня 1950 г. Эге-Хая, 9 чэрвеня 1951 г. выб.

    Яніленіс (Ениленис) Браніслаў Іванавіч – нар. у 1922 г. у в. Тарасполе Віцебскага р-на, праж. у м. Ворша, беларус, тынкоўшчык, б/п, н/с м. Ворша 31 сакавіка 1947 г. арт. 106-107, 6 г. 17 кастрычніка 1947 г. Індляг, 22 лістапада 1947 г. памёр.

    Янічак (Яничек) Мікалай Францавіч – нар. у 1920 г. у м. Нараўля Палескай вобл. чэх, цясьляр, арышт. 30 кастрычніка 1950 г. в/т па БВА 19 студзеня 1951 г. арт. 63-2 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 28 лістапада 1955 г. выб. у м. Нараўля.

    Янковіч Іван Іванавіч – нар. у 1921 г. у м. Хойнікі Палескай вобл. беларус, крадзеж асабістай маёмасьці, арышт. у дарозе па вярбоўцы на Паўднёвы Сахалін, н/с Іркуцкай вобл. 26 лістапада 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15 г. 1 жніўня 1949 г. Індляг, 23 ліпеня 1954 г. выб.

    Янкоўскі Міхаіл Фёдаравіч – нар. у 1915 г. у БССР, беларус, машыніст, арышт. 12 верасьня 1943 г. асужд. 28 лютага 1944 г арт. 58-14, 8 г. 5 м. 27 д. 23 ліпеня 1947 г. Індляг, 3 сьнежня 1949 г. выб. у Дэбін.

    Янкоўскі Яўген Васільевіч – нар. у 1927 г. у м. Віцебск, рускі, сьлюсар, крадзеж, с/л суд 21 сакавіка 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 15 г. 14 ліпеня 1949 г. Індляг, 1 траўня 1955 г. выб.

    Яновіч Уладзімер Рыгоравіч – нар. у 1919 г. у Старобінскім р-не Мінскай вобл. беларус, рабочы, чалец УКП(б), асужд. 23 траўня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 12 г. 3 верасьня 1949 г. Індляг, 3 студзеня 1953 г. выб.

    Яноўская Марыя Яраславаўна – нар. у 1928 г. у м. Менск, полька, а/с пры МУС СССР 5 жніўня 1949 г. 5 г. 17 жніўня 1951 г. Індляг, 26 красавіка 1953 г. выб.

    Яноўскі Павел Рыгоравіч – нар. у 1889 г. у в. Сьвіслач Асіповіцкага р-на, беларус, Тройка НКУС БССР. 28 сакавіка 1933 г. арт. 58-10, 6 г. 23 лютага 1939 г. ППК № 2 ЯАССР, 12 студзеня 1943 г. выб.

    Януховіч Анатоль Іванавіч – нар. у 1927 г. у в. Фашчаўка Магілёўскай вобл, беларус, в/т па 17 гв. стр. дывізіі 15 студзеня 1949 г. арт. 193, 15/5 г. 21 ліпеня 1949 г. Індляг, 9 верасьня 1953 г. выб.

    Янушкевіч Іван Венядзіктавіч – нар. у 1925 г. у в. Грунцішкі Радашковіцкага р-на Маладзечанскай вобл. беларус, н/с Радашковіцкага р-на 18 сакавіка 1950 г. арт. 81, 5/5 г. 8 сьнежня 1952 г. Індляг, 1 ліпеня 1953 г. выб.

    Янушкін (Япушкін) Аляксандр Васільевіч – нар. у 1926 г. у Сьвяцілавіцкім р-не, в/т па Чэлябінскаму гарнізону 21 красавіка 1947 г. арт. 197-7, 8 г. 1 м. 6 д. 5 верасьня 1951 г. Індляг, 20 лютага 1952 г. выб.

    Янцэлевіч (Янцелевич) Антон Іосіфавіч – нар. у 1905 г. у м. Гомель, праж. у Заслаўскім р-не, беларус, каваль, н/с НКУС БССР 1 кастрычніка 1937 г. 10 г. 1 студзеня 1945 г. Індляг, 23 ліпеня 1946 г. выб.

    Янчанка (Янченко) Андрэй Іванавіч – нар. у 1932 г. у м. Хоцімск Магілёўскай вобл. праж. у м. Сталіна, беларус, друкар, арцель інвалідаў “Полиграфпочет”, АС агітацыя, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, 15 красавіка 1955 г. выб.

    Янчуковіч Віктар Міхайлавіч – нар. у 19190 г. у в. Караваі Смаргонскага р-на Маладзечанскай вобл. беларус, 5 кл. в/т па Маладзечанскай вобл. арт. 63-1 БССР, 10/5, 24 студзеня 1954 Янляг, 9 сакавіка 1954 г. выб.

    Янчылін Васіль Іосіфавіч – нар. у 1930 г. у Віцебскай вобл. беларус, н/с 28 сакавіка 1949 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 12 г. 18 ліпеня 1949 г. Індляг, 22 ліпеня 1953 г. выб.

    Яраховіч (Ерохович) Васіль Сцяпанавіч нар. у 1909 г. у в. Кулькі, беларус, 4 кл. шпіён-дывэрсант, Тройка НКУС БССР 25 верасьня 1938 г. 10 г. 14 кастрычніка 1948 г. Індляг, 18 кастрычніка 1948 г. выб.

    Ярашэвіч (Ерашэвич) Антон Васільевіч – нар. у 1902 г. у в. Клінкі Асіповіцкага р-на, праж. у в. Дараганава Асіповіцкага р-на, шавец, б/п, арышт. 7 студзеня 1946 г. в/т па 248 стр. Адэскай Чырванасьцяжнай дывізіі 30 траўня 1946 г. арт. 58-1, 10/3 г. 19 лютага 1952 г. Індляг, 13 верасьня 1954 г. выб.

    Ярашэнка (Ерошенко) Васіль Пятровіч – нар. у 1919 г. у Магілёўскай вобл. беларус, кухар, 4 кл. б/п, в/т па ДБ 17 ліпеня 1945 г. арт. 162, 10 г. 6 траўня 1947 г. Індляг, 25 сьнежня 1948 г. памёр.

    Ярашэўскі (Ерошевский) Дзьмітрый Канстанцінавіч – нар. у 1923 г. беларус, в/т Зап-СыбВА 29 лістапада 1947 г. арт. 58-1, 10 г. 14 чэрвеня 1948 г. Алданскі ППЛ.

    Ярвану Іосіф Іосіфавіч – нар. у 1927 г. у м. Менск, рускі, бандытызм, с/к Карагандынскага абл. суда 18-19 чэрвеня 1946 г. арт. 59-3, 10/5, 11 лістапада 1952 г. Янбуд, 20 студзеня 1954 г. выб.

    Яркевіч Ігнат Раманавіч – нар. у 1909 г. у м. Вільня, праж. у м. Тула, паляк, КРД, а/с НКУС СССР 2 чэрвеня 1938 г. 10 г. 23 кастрычніка 1944 г. Індляг, 4 сакавіка 1948 г. выб.

    Ярковіч (Якровіч) Мікалай Іванавіч – нар. у 1914 г. у м. Менск, беларус, крадзеж, с/л суд ППЛ 20 кастрычніка 1950 г. арт. 59-3, 25/5, 10 кастрычніка 1955 г. Індляг, 27 лістапада 1955 г. выб.

    Ямаль Восіп Канстанцінавіч – нар. у 1928 г. у в. Сьветлы шлях, паляк, в/т па Маладзечанскай вобл. 7 сакавіка 1946 г. арт. 63-1 БССР, 15/5 г. Індляг, 22 жніўня 1947 г. памёр.

    Ярмаш (Ярмош) Канстанцін Міхайлавіч – нар. у 1915 г. у в. Морына Іўеўскага р-на Маладзечанскай вобл. праж. у в. Вялікая Ізва Наваградзкага р-на Баранавіцкай вобл. беларус, арышт. 6 лістапада 1950 г. в/т па Баранавіцкай вобл. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Эге-Хая, 28 лістапада 1956 г. выб. у м. Гародня.

    Ярмашэвіч Іван Васільевіч – нар. у 1917 г. у Пінскай вобл. беларус, в/т 22 кастрычніка 1939 г. 10 г. 1 кастрычніка 1944 г. Індляг, 10 лістапада 1948 г. выб.

    Ярохін (Ерохин) Рыгор Васільевіч – нар. у 1921 г. у в. Кантакузаўка Гомельскай вобл. беларус, сьлесар, б/п, арышт. 21 ліпеня 1948 г. в/т па БВА 20 кастрычніка 1948 г. арт. 63-2 БССР, 25/5 г. 10 кастрычніка 1955 г. Індляг, 11 сакавіка 1956 г. выб. у Гомельскі р-н.

    Яроцкі Аляксандр Несьцеравіч – нар. у 1920 г. у в. Старажоўшчына Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобл. беларус, аднаасобнік, в/т па Брэсцкай вобл. 8 кастрычніка 1948 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 29 красавіка 1955 г. Індляг, 15 ліпеня 1959 г. выб. у м. Косаў.

    Яроцкі Павел Мікалаевіч – нар. у 1922 г. у в. Мінчыкі Бераставіцкага р-на Гарадзенскай вобл. дэзэрцірства, в/т па в/ч 28226 у м. Гародня 26 лютага 1949 г. арт. 170-3, 7 г. 13 студзеня 1953 г. Янляг, 28 сакавіка 1953 г. выб. у Эге-Хая.

    Ярошын Аляксандр Апанасавіч – нар. у 1918 г. у в. Сьвінёва Высокаўскага р-на Брэсцкай вобл. беларус, в/т па Брэсцкай вобл. 4 красавіка 1946 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 18 траўня 1949 г. Індляг, 1 жніўня 1959 г. выб.

    Ярэмава (Еремова) Клаўдзія Іванаўна – нар. у 1920 г. у Рагачоўскім р-не, н/с Хабараўскага р-на 3 лістапада 1947 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 8 г. 15 студзеня 1948 г. Алданскі ППЛ, 30 кастрычніка 1948 г. памерла.

    Ясевіч Уладзімер Васілевіч – нар. у 1922 г. у м. Рэчыца Гомельскай вобл. крадзеж, с/с ППЛ 19 кастрычніка 1949 г. арт. 58-14, 10/5 г. 9 кастрычніка 1951 г. Індляг, 28 жніўня 1954 г. выб.

    Ясемчык (Есемчик) Уладзімер Фаміч – нар. у 1930 г. у Казлоўшчынскім р-не Баранавіцкай вобл. беларус, шавец, забойства, с/к па кр. спр. Баранавіцкага абл. суду 19 лістапада 1950 г. арт. 80, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 22 лістапада 1956 г. выб. у Гарадзенскай вобл.

    Яськевіч Уладзімер Мацьвеевіч – нар. у 1911 г. у в. Дзеркачы Гарадзенскай вобл. паляк, санітар, в/т па Гарадзенскай вобл. 16 лістапада 1945 г. арт. 63-1 БССР, 20/5 г. 6 чэрвеня 1946 г. Індляг, 30 верасьня 1947 г. выб. у Магадан.

    Яська (Ясько) Васіль Майсеевіч – нар. у в. Дворышча Лепельскага р-на Віцебскай вобл. праж. у п. Эльген Хабараўскага краю, беларус, арышт. 6 жніўня 1951 г. в/т па ДБ 31 кастрычніка 1951 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 4 красавіка 1954 г. Янляг, Куагастах, 25 кастрычніка 1955 г. выб. у в. Дворышча.

    Яўна (Явно) Іосіф Ханевіч – нар. у 1904 г. у Наваградзкім р-не, праж. у м. Масква, габрэй, інжынэр, КРД, а/с НКУС СССР 4 сьнежня 1937 г. 10 г. 4 траўня 1947 г. Індляг, 28 ліпеня 1947 г. выб.

    Яфіменка (Ефименко) Андрэй Мацьвеевіч – нар. у 1928 г. у в. Клімаўка Гомельскай вобл. беларус, б/п. арышт. 14 кастрычника 1943 г. в/т па Волхаўскаму фронту 28 сьнежня 1943 г. арт 58-1, 15/5 г. 1 ліпеня 1954 г. Індляг, кап. Аляскітавая, 3 лютага 1955 г. выб. на с/п у Аймяконскі р-н.

    Яфрэменка – Ахрэменка (Ефременко – Ахременко) Мікалай Фёдаравіч – нар. у 1924 г. у Буда-Кашалёўскім р-не Гомельскай вобл. праж. у п. Пявек Чукоцкага р-на, беларус, грузчык, б/п, арышт. 1 лістапада 1950 г. в/т па в/ч 01535 21-22 траўня 1952 г. арт. 58 -1, 10 г. 19 траўня 1954 г. Янляг, 17 кастрычніка 1955 г. выб. у в. Бушаўка.

    Яфрэмчык (Ефремчик) Міхаіл Дзьмітрыевіч – нар. у 1925 г. у в. Хрусьцялёва Дрысенскага р-на Полацкай вобл. беларус, б/п, арышт. 20 студзеня 1951 г. в/т па БВА 7 красавіка 1951 г. арт. 63-1 БССР, 10/5 г. 4 красавіка 1954 г. Дэпутацкі, 25 кастрычніка 1955 г. выб. у в. Хрусьцялёва.

    Яцэвіч Яфім Іванавіч – нар. у 1901 г. у в. Бобр Крупскага р-на Мінскай вобл. праж. у Архангельскай вобл. беларус, 2 кл. в/т па Паўночнай чыгунцы 7 студзеня 1946 г. арт. 58 -10, 6 г. 31 кастрычніка 1950 г. Індляг, 3 сакавіка 1952 г. выб.

    Яцка (Яцко) Фама Васільевіч – нар. у 1907 г. у в. Слаўкавічы Глускага р-на, беларус, в/т па Мінскай вобл. 28-29 сьнежня 1945 г. арт. 63-2 БССР, 15/5 г. Індляг, 18 траўня 1947 г. памёр.

    Яцкаў Уладзімер Пятровіч – нар. у 1924 г. у в. Даўгалесьсе Гомельскага р-на, беларус, арышт. 29 сьнежня 1944 г. в/т 1-га БФ 7 красавіка 1945 г. арт. 58-1, 15/5 г. 15 сакавіка 1949 г. Індляг, 13 сакавіка 1955 г. выб.

    Яцук Арсень Паўлавіч – нар. у 1913 г. у в. Іванск Чашніцкага р-на Віцебскай вобл. беларус, арышт. 3 лютага 1949 г. в/т па БВА 23 траўня 1949 г. арт. 63-2 БССР, 25/5 г. 17 траўня 1954 г. Індляг, 10 траўня 1956 г. выб.

    Ячычка (Ячичко) Піліп Данілавіч – нар. у 1905 г. у в. Агароднікі Брэсцкай вобл. беларус, в/т па Брэсцкай вобл. 26 ліпеня 1948 г. арт. 63-1 БССР, 25/5 г. 18 ліпеня 1949 г. Індляг, 1 жніўня 1952 г. выб.

    Ячнеўскі Казімір Рафаілавіч – нар. у 1928 г. у м. Менск, беларус, 5 кл. н/с 2 уч. Варашылаўскага р-на м.Мінск 18-12 сьнежня 1948 г. па Указе ад 4 чэрвеня 1947 г. 20 г. 4 верасьня 1950 г. Эге-Хая.

    Яшкуль Нікадзім Альфонсавіч – нар. у 1911 г. у в. Пізаны ЛатССР, праж. на х. Ясная Паляна Дрысенскага р-на, беларус, в/т па БВА, арт. 24-63-1 БССР, 10/3 г. 24 студзеня 1945 г. Індляг, 20 верасьня 1946 г. выб.

    Яшчанка () Фёдар Харытонавіч – нар. у 1916 г. у Брагінскім р-не Палескай вобл. праж. у п. Эльген Хабараўскага краю, беларус, шафёр, в/т па ДБ 26 сьнежня 1941 г. 5 г. 16 лістапада 1944 г. Індляг, 31 жніўня 1945 г. выб.

    Ясячэня (Ясеченя) Сцяпан Аляксандравіч – нар. у 1924 г. у в. Мазалі, беларус, сьвідравальшчык, в/т па ДБ 31 ліпеня 1945 г. арт. 58-1, 10/5 г. 4 ліпеня 1947 г. Індляг, 24 чэрвеня 1948 г. памёр.