воскресенье, 20 мая 2018 г.

Анатша Ашкіназа. Вілюйскі Хаім Літвак. Койданава. "Кальвіна". 2018.


    Хаім Янкель Шлёмавіч (Шыманавіч) Гельфонд (Гельфанд) - нар. у 1873 (1974, 1977) г. у губэрнскім месьце Вільня (павятовым месьце Слуцак Менскай губэрні) Расейскай імпэрыі, у габрэйскай сям’і.
    Ад 17 гадоў удзельнічаў у габрэйскім працоўным руху, меў мянушку Літвак.
    У 1893 г. прыцягваўся па справе пра распаўсюджваньне нелегальных выданьняў сярод ашмянскіх працоўных Віленскай губэрні.
    У 1897 г. быў прысуджаны да 1 году турэмнага зьняволеньня ды аддадзены пад галосны нагляд паліцыі на 3 гады - па 30 траўня 1900 г.
    Адбываючы прызначаны тэрмін у Кацярынаславе, Гельфонд увайшоў у склад кацярынаслаўскай групы “Кіеўскага зьвязу барацьбы за вызваленьне працоўнага клясу”. 22 сакавіка 1900 г. быў асуджаны пад нагляд паліцыі на 2 гады з залікам папярэдняга зьняволеньня.
    У 1901 г. прыцягваўся па абвінавачваньні ў прыналежнасьці да Пінскага камітэту БУНДа і за выраб і распаўсюджваньне нелегальных выданьняў. Па гэтай справе ў адміністрацыйным парадку быў сасланы на 4 гады ва Ўсходнюю Сыбір.
    Быў паселены ў сяле Аляксандраўскае Вілюйскай акругі Якуцкай вобласьці. Па маніфэсьце 11 жніўня 1904 г. выехаў з Якуцка ў Варшаву.
    У 1907 г. Гельфонд прыцягваўся да дазнаньня ў Вільні за прыналежнасьць да БУНДа. У 1908 г. справа была спынена, і ён быў вызвалены з пад арышту. Прысутнічаў у Лёндане на 3-ім зьездзе РСДРП. У ліпені 1909 г. ЦК БУНДу камандзіраваў Гельфонда з арганізацыйнаю мэтаю ў паездку па Паўночна-Заходнім краі. На 8-й канфэрэнцыі БУНДа ён быў абраны ў лік чальцоў ЦК. У 1912 г. удзельнічаў на 9-й канфэрэнцыі БУНДа.
    У 1915 г. зьехаў у Амэрыку. У 1917 г. вярнуўся ў Расію, пражываў у Петраградзе, затым у Менску. Рэдактаваў газэту “Der Wecker”. З прыходам германскіх войскаў у Менск у 1918 г. зьехаў у Кіеў, дзе прымаў удзел у Kultur-Lige, якая была заарганізаваная дзеля разьвіцьця культуры на ідыш. На Менскай канфэрэнцыі БУНДа ў 1919 г. узначаліў ягонае с-д крыло. Пасьля расколу БУНДА у 1920 г ён чалец ЦК сацыял-дэмакратычнай часткі партыі.
    20 лютага 1921 г. Гельфонд быў арыштаваны савецкай ўладай, але пастановай УНК ад 22 лютага 1921 г з пад варты быў вызвалены.
    Пасьля вызваленьня зьехаў у Вільню, дзе выдаваў габрэйскія газэты с.-д накірунку. Карыстаўся псэўданімамі: А. Л.; Галеви; Леви; Литвак; A. L.
    У 1925 г. зьехаў у Задзіночаныя Штаты Амэрыкі, дзе 20 верасьня 1932 г. памёр ў Нью-Ёрку ад сардэчнага прыступу.
    Літаратура:
*    Гельфонд, кличка «Литвак», Хаим Янкель Шимонов. // Бухбиндер Н. А. Материалы для истории еврейского рабочего движения в России. Вып. I. Материалы для биографического словаря участников еврейского рабочего движения. С предисловием В. И. Невского. Москва – Петроград. (1922.) 1923. Стлб. 27-28.
*    Гельфанд Хаим Шимонович. // Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. V. Социал–демократы 1880-1904. Вып. 2. В-Гм. Москва. 1933. Стлб. 1192.
    Масанов И. Ф.  Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 4. Москва. 1960.  С. 124.
*    Ліпецкі Э. А.  Гельфанд Хаім Янкель Шыманавіч. // Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. Т. 5. Мінск. 1997. С. 146.
*    Гельфанд Хаім Янкель Шыманавіч. // Маракоў Л.  Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах. Т. 1. Мінск. 2003. С. 251-252.
    Казовский Г.  Художники Культур-Лиги. Москва. 2003. С.11, 22.
    Кучерук О.  1917 – 1919 Київ. Адреси. Події. Люди. Київ. 2008.
    Анатша Ашкіназа,
    Койданава

    Гельфонд, кличка «Литвак», Хаим Янкель Шимонов, род. в 1873 г., интеллигент. В 1893 г. Г. привлекался по делу о распространении нелегальных изданий среди ошмянских (Виленской г.) рабочих; составлял и распространял устав рабочей кассы. В 1897 г. был  присужден к 1 году тюремного заключения с зачетом предварительного заключения и отдан был под гласный надзор полиции на 3 года – по 30 мая 1900 г. Отбывая назначенный срок в Екатеринославе, Гельфонд вошел в состав екатеринославской группы «Киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса». 22 марта 1900 г. был осужден под надзор полиции на 2 года с зачетом предварительного заключения. В 1901 г. привлекался по обвинению в принадлежности к пинскому комитету «Бунда» и за изготовление и распространение нелегальных изданий. По этому делу в административном порядке был сослан на 4 года в Вост. Сибирь – сел. Александровское, Вилюйского округа. По манифесту 11 августа 1904 г. выехал из Якутска в Варшаву. В 1907 г. Гельфонд привлекался в Вильно за принадлежность к Бунду. По этому делу содержался в виленской тюрьме. В 1908 г. дело было прекращено, и он был освобожден из под ареста. В 1907 г. Гельфонд ездил в Лондон на 3-й съезд Р.С.Д.Р.П. В августе 1907 г. ездил в Ковно и м. Сморгонь Виленской губ., где читал рефераты. В июле 1909 г. Гельфонд Ц.К. «Бунда» был командирован в поездку по северо-западному краю с организационною целью. Находясь в августе 1909 г. в Витебске, Г. устроил нелегальное собрание и из оставшихся членов организации «Бунда» организовал группу; из Витебска Гельфонд по агент. сведениям с той же целью направился в Минск. На 8-й конференции «Бунда» Г. избран был в число членов Центрального Комитета «Бунда» в Вене, в 1912 г. он участвовал на 9-й конференции «Бунда». В апреле 1917 г. на Х конференции избран был членом Ц.К. Бунда.
    /Бухбиндер Н. А. Материалы для истории еврейского рабочего движения в России. Вып. I. Материалы для биографического словаря участников еврейского рабочего движения. С предисловием В. И. Невского. Москва – Петроград. (1922.) 1923. Стлб. 27-28./    Гельфанд, Хаим Шимонович, см. Литвак.
    /Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. V. Социал–демократы 1880-1904. Вып. 2. В-Гм. Москва. 1933. Стлб. 1192./

    ЛІТВАКІ, адна з назваў яўрэяў ВКЛ. На думку этнографа М. А. Членава, да Л. адносілі яўрэяў Літвы, Беларусі, зах. раёнаў сучасных Бранскай, Смаленскай і паўд. раёнаў Пскоўскай абл. Расіі. Ад інш. яўр. этнаграфічных груп Л. адрозніваліся сваім паўн.-ўсх. дыялекгам мовы ідыш, асобнымі прыкметамі побыту, звычаяў і інш. Гал. друкаванымі крыніцамі па гісторыі Л. з’яўляюцца: «Абласны пінкас [актавая кніга] Ваада [органа самакіравання] галоўных яўрэйскіх абшчын Літвы...» (1909-24) пад рэдакцыяй С. М. Дубнова, 28-ы і 29-ы тамы «Актаў Віленскай камісіі». Субэтнас Л. даследавалі яўр. гісторыкі Беларусі і Расіі М. Вішніцэр, А. Гаркаві, І. Сосіс (увёў пашыраны потым тэрмін «літ.-бел. яўрэйства») і інш. Найб. грунтоўным даследаваннем па гісторыі Л. з’яўляешіа праца С. А. Бяршадскага «Літоўскія яўрэі...» (1883), дзе аўтар імкнуўся высветліць фактары адасобленасці і эканам. ўплыву яўрэйства.
    Літ.: Бершадский С. А Литовские евреи: История их юридического и обществ. положения в Литве от Витовта до Люблинской унии, 1388-1569 г. СПб., 1883; Живописная Россия: Литов. и Бел. Полесье. Репр. воспроиз. изд. 1882 г. Мн., 1993. С. 17-18.
    Эмануіл Іофе.
    /Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т. 4. Мінск. 1997. С. 382./

    ГЕЛЬФАНД Хаім Янкель Шыманавіч (літ. псеўд. А. І. Літвак; 1877, г. Слуцк Мінскай вобл. — 1932), палітычны дзеяч і публіцыст. Адзін з кіраўнікоў Бунда, з 1905 чл. яго ЦК. Неаднаразова быў арыштаваны, у 1896-1902 у ссылцы ў Якуцку. У 1915-17 прадстаўнік Бунда ў ЗША. Пасля Лют. рэвалюцыі 1917 вярнуўся ў Расію. Да Кастр. рэвалюцыі 1917 паставіўся адмоўна. На XI канферэнцыі Бунда (1919, Мінск) узначаліў с.-д. крыло. У 1921 арыштаваны органамі ДПУ, пасля вызвалення жыў у Вільні. З 1925 у ЗША.
    Тв.: Мелкобуржуазный социализм на еврейской почве: (Критика «теории» социалистов-сионистов). СПб., 1906; Поалей сионизм: Новое течение в рус. еврействе — рабочий сионизм: Критический очерк. СПб., 1907.
    Э. А. Ліпецкі.
    /Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. Т. 5. Мінск. 1997. С. 146./

    ГЕЛЬФАНД Хаім Янкель Шыманавіч [псеўданім: А. І. Літвак; 1877, Слуцк — 1932, ЗША], паліт. дзеяч, публіцыст. Адзін з кіраўнікоў Бунда, з 1905 член ЦК. Аўтар кніг па паліт. і ідэалагічных праблемах яўрэйскага сацыялістычнага руху. Неаднаразова арыштоўваўся за паліт. дзейнасць. У 1896 сасланы ў Якуцію, дзе знаходзіўся да 1902. Жыў у Пецярбургу. У 1915 выехаў у ЗША, дзе быў прадстаўніком Бунда. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 вярнуўся ў Расію. Адмоўна ўспрыняў Кастрычніцкую рэвалюцыю. На ХІ канферэнцыі Бунда ў 1919 у Мінску ўзначаліў сацыял-дэмакратычнае крыло. У 1921 арыштаваны ЧК. Пасля вызвалення нейкі час жыў у Вільні. У 1925 канчаткова пераехаў у ЗША.
    Тв.: Мелкобуржуазный социализм на еврейской почве (Критика «теории» социалистов-сионистов). СПб., 1906; Поалей сионизм: Новое течение в русском еврействе — рабочий сионизм: Критический очерк. СПб., 1907.
    Літ.: БЭ, т. 5.
    /Леанід Маракоў.  Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах. Т. 1. Мінск. 2003. С. 251-252./

понедельник, 26 марта 2018 г.

Фякуса Шкіпінар. Смаленскі раманавец Цімох Трыфанаў. Койданава. "Кальвіна". 2018.


    Цімох Трыфанавіч Трыфанаў – нар. 1880 г. у Смаленскай губэрні Расійскай імпэрыі, ад работніцы шкляной фабрыкі.
    Калі падрос, то пачаў змагацца з буржуазіяй, за што у 1903 г. быў адпраўлены адміністрацыйна ва Ўсходнюю Сыбір на 5 гадоў ды паселены ў Сыланскім насьлезе Батурускага ўлусу Якуцкай акругі Якуцкай вобласьці.
    У лютым – сакавіку 1904 г. прыняў удзел у г. зв. Раманаўскім пратэсьце сасланых у м. Якуцк, за што атрымаў 12 гадоў катаргі, якую адбываў у Акатуеўскай турме.
    Быў амніставаны кастрычніцкай амністыяй 1905 г. і зноў працягнуў барацьбу з ненажэрнай буржуазіяй ды крывавым царскім рэжымам, за што ізноў у 1909 г. атрымаў 6 гадоў катаргі, якую адбываў да 1914 г. у Бутырскай турме, а потым адпраўлены на пасяленьне ў Іркуцкую губэрню. У 1916-1917 гг. пражываў ў Чарамхове Іркуцкай губэрні, дзе працаваў сталяром.
    Літаратура:
*    Тепловъ П. Исторія якутскаго протеста. (Дѣло «Романовцевъ»). Изданіе Н. Глаголева. С.-Петербургъ. 1906. С. 466-467.
*    Трифонов Тимофей Трифонович. // Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 643. 
*   Алексеева А. Н.  Рядовые искровцы в якутской ссылке. // Сборник научных статей. Якутский республиканский краеведческий музей им Ем. Ярославского. Вып. V. Из истории политической ссылки в Якутии. Якутск. 1977. С. 31, 40. 
*    Казарян П. Л.  Якутская ссылка в лицах (участники «романовского протеста» 1904 г.). // Якутский архив. № 1. Якутск. 2001. С. 54.
    Фякуса Шкіпінар,
    Койданава                                                                   Приложение III.
                                       ОФИЦИАЛЬНЫЕ «СТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ»
    всех 56 политических ссыльных, участвовавших в якутском протесте и бывших на «Романовке». В скобках приведены дополнительные сведения о степени образования и сроке предварительного тюремного заключения.
    Трифонов, Тимофей Трифонов, 22 л.
    Крестьянин Смоленской губернии. (Окончил земскую школу, фабричный рабочий. До высылки предварительно сидел в тюрьме 2 года).
    По Высочайшему повелению 2 июня 1903 г. в Восточную Сибирь на 5 лет.
    Вступил в образовавшееся в 1901 г. в Смоленске преступное сообщество, имевшее целью возбуждение вражды между хозяевами и рабочими и коренное изменение как общих экономических отношений, так и всего существующего в России образа правления.
    Назначен в Сыланский наслег, Батурусского улуса Якутского округа.
    /Тепловъ П. Исторія якутскаго протеста. (Дѣло «Романовцевъ»). Изданіе Н. Глаголева. С.-Петербургъ. 1906. С. 466-467./


    Трифонов, Тимофей Трифонович — русский, сын работницы стекол. ф-ки, рабочий; род. в 1880 г. в Смоленск. губ.; оконч. нач. школу. (С 1898 г. работ, в Петербурге в орг. «Рабочая мысль», распростр. литерат.; арест. в 1898 г. и админ. выслан в Смоленск. губ.; 1901 г. снова работ, в Петерб. орг. «Искра», вел организ. работу; арест. в Петербурге в янв. и отправлен в Смоленск. тюрьму, из которой выслан через 2 г. в Якутск. обл. на 5 л. В марте 1904 г. арест. в Якутске по Романовск. протесту; в июне 1904 г. Якутск. окр. суд. пригов. к каторге на 12 л. Для отб. каторги направлен в Александровск. централ, после попытки к побегу перевед. в Акатуевск. тюрьму; в окт. 1905 г. амнистирован. С 1906 г. работ. в Москве и Моск. у. в орг. РСДРП, ведя гл. обр. организ. работу; арест. в апр. 1906 г., в сент. освобожден; с сент. 1906 г. до марта 1908 г. работ. в Орехово-Зуеве и в Москве (на нелег. полож.); арест. за это время 2 раза, причем первый раз просидел в тюрьме 3 м. Моск. суд. пал. 9 сент. 1909 г. в Москве осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП на 6 л. каторги. Отб. наказ, в Бутырск. тюрьме до 1914 г., водвор. на посел. в Баяндайск. вол., Иркутск. губ.; 1916-17 гг. жил в Черемхове; столярничал. Член BKП(б). Чл. бил. О-ва № 2461.
    /Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 643./
    А. Н. Алексеева
                                      РЯДОВЫЕ ИСКРОВЦЫ В ЯКУТСКОЙ ССЫЛКЕ
    К Петербургскому отделу организации «Искры» принадлежал также другой «романовец» Трифонов Тимофей Трифонович. Девятнадцатилетним юношей в Смоленске он начал революционную деятельность. В дальнейшем переехал в Петербург, работал на одной из фабрик столицы. В Петербурге в это время было сильно влияние «экономистов» на рабочие массы. Вообще «экономизм», принципиально разгромленный В. И. Лениным в 1899 году, на местах еще держался. Т. Трифонов проводил среди рабочих пропаганду с искровских позиций, направленную на коренное изменение не только экономических отношений, но и всего политического строя. Летом 1901 года он был арестован. После 2-х лет тюрьмы Т. Трифонов выслан в Восточную Сибирь сроком на 5 лет. В Якутске Трифонов был назначен в Сыланский наслег Ботурусского улуса Якутского округа.
    В Якутске Т. Трифонов встретился с В. Курнатовским, с которым познакомился в Александровском централе осенью 1903 года. Как известно, В. Курнатовский был одним из организаторов «романовского протеста». С первых же дней на баррикадах «Романовки» был и Т. Трифонов. Протестанты не прекращали борьбы и после окончания осады. В сентябре 1904 г. после суда их отправили в Александровский централ. Группа товарищей, в том числе и Трифонов, решили организовать побег. Более трех месяцев они делали подкоп, ведущий на волю. И 16 января 1905, года бежали в количестве 15 человек. Однако, еще накануне в селе был задержан с лошадьми иркутский товарищ, наиболее знакомый с местными условиями. Побег был обречен на неудачу. Т. Трифонова и часть товарищей задержали в селе, некоторых уже в Иркутске и на железной дороге. Оказались на свободе только пятеро.
    /Сборник научных статей. Якутский республиканский краеведческий музей им Ем. Ярославского. Вып. V. Из истории политической ссылки в Якутии. Якутск. 1977. С. 31, 40./
                                           /Якутский архив. № 1. Якутск. 2001. С. 54./
воскресенье, 25 марта 2018 г.

Любляна Цукерня. Раманавец Саладуха-Перазіч. Койданава. "Кальвіна". 2018.

    Уладзімер Дывідавіч Перазіч – нар. 5 верасьня 1868 г. у губэрнскім месьце Віцебск, у сям’і служачых.
    Вучыўся ў на мэдычным факультэце ў Харкаўскім унівэрсытэце.
    За рэвалюцыйную дзейнасьць быў высланы адміністрацыйна на 5 гадоў ва Ўсходнюю Сыбір і паселены ў акруговым месьце Кірэнск Іркуцкай губэрні.
    Адтуль быў высланы ў акруговае места Вілюйск Якуцкай вобласьці.
    Прымаў у лютым - сакавіку 1904 г. удзел ва ўзброеным пратэсьце сасланых (“Раманаўка) у Якуцку, за што быў прысуджаны да катаргі.
    З Аляксандраўскай перасыльнай турмы, што пад Іркуцкам, зьдзейсьніў уцёкі за межы Расейскай імпэрыі. Далучыўся да меншавікоў.
    Літаратура:
*    Тепловъ П. Исторія якутскаго протеста. (Дѣло «Романовцевъ»). Изданіе Н. Глаголева. С.-Петербургъ. 1906. С. 465-466.
*    Перазич Владимир Давидович. // Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 483.
    Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 томах. Т. 4. Москва. 1960. С. 363. 
*   Алексеева А. Н.  Рядовые искровцы в якутской ссылке. // Сборник научных статей. Якутский республиканский краеведческий музей им Ем. Ярославского. Вып. V. Из истории политической ссылки в Якутии. Якутск. 1977. С. 41-42. 
*    Ніколаєва В. В.  З історії українсько-якутських зв’язків. // Український історичний журнал. № 10. Київ. 1982. С. 68./
    Любляна Цукерня,
    Койданава                                                                   Приложение III.
                                       ОФИЦИАЛЬНЫЕ «СТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ»
    всех 56 политических ссыльных, участвовавших в якутском протесте и бывших на «Романовке». В скобках приведены дополнительные сведения о степени образования и сроке предварительного тюремного заключения.
    Перазич (Солодухо), Владимир Давидович, 34 л.
    (Бывший студент русского и заграничных университетов. В предварительном тюремном заключении сидел 23¾ года).
    По Высочайшему повелению 22 марта 1900 г. в Восточную Сибирь на 5 лет, чем разрешены и другие приостановленные о нем дознания.
    Стоял, в соучастии с другими лицами, во главе преступного сообщества «Киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса», имевшего ближайшей своей задачей пропаганду социал-демократических идей среди фабричных рабочих, с каковою целью сообщество, устроив тайную типографию, выпустило в обращение значительное количество брошюр и прокламаций противоправительственного содержания.
    Привлекался также к дознанию по делу о «Московском союзе борьбы за освобождение рабочего класса», участвовал в издании «Рабочей Газеты», снабжал других лиц сведениями о рабочем движении и во время содержания в Московской центральной пересыльной тюрьме в апреле 1900 г. вел с одним из своих соседей по заключению разговор об условиях жизни в Сибири, причем высказал намерение поступить на службу на Уссурийскую жел. дор., откуда при удобном случае, скрыться заграницу.
    Ген.-губ. Горемыкиным назначен был на жительство в Киренск, Иркутской губ. В виду же имеемых в М-ве В. Д. достоверных указаний, что Солодухо намеревался бежать из Сибири, распоряжением Ген.-губ. переведен в Якутскую область для водворения в Вилюйске.
    По Высочайшему повелению 22 января 1903 г. Солодухо подлежит за хранение преступных изданий заключению в тюрьме на 1 месяц.
    Срок заключения отбыл 12 августа 1903 г. Затем был водворен в Тугиринском выселке, Павловской волости, Якутского округа.
    /Тепловъ П. Исторія якутскаго протеста. (Дѣло «Романовцевъ»). Изданіе Н. Глаголева. С.-Петербургъ. 1906. С. 465-466./

    В виде приложения к собственной биографии Бройдо предоставил в мое распоряжение следующие подробные сведения из жизни 11 лиц бывших вместе с ним в ссылке и близко с ним знакомых. Я привожу этот материал в доказательство того, что я отнюдь не останавливался на исключительных случаях, а также и того, что революционеры последнего времени действуют не менее решительно, чем их предшественники.
    4. Владимир Перасич, серб, студент харьковского и венского университетов. В первый раз арестован в 1889 г. в Харькове — за социалистическую пропаганду, после чего просидел 3 года в тюрьме. В 1898 г. арестован был во второй раз в Москве — как член нескольких социалистических рабочих организаций. Приговор по этому делу: два года одиночного заключения, пять лет ссылки. Работал под ложным именем Солодухи, в чем он признался властям лишь после якутской истории, в которой он также был замешан.
    /Д. Перрисъ. Піонеры Русской Революціи. С портретами. Переводъ Л. Данилова, Л. Истомина и Т. Бронъ. // Освободительная Библіотека. Первый Сборникъ. С.-Петербургъ. 1906. С. 130, 132./


    Перазич, Владимир Давидович — серб, сын служащ., студ.; род. 5 сент. 1868 г. в Витебске; учился на медиц. фак-те. Начал револ. деят. в 1888 г. в Харькове, где под кличкой «Зич» вел пропаг. в студ. и рабочих кружках. В 1889 г. арест., сидел в Харькове, затем препровожд. в Петерб. Кресты. В общем провел в заключ. 22 м. и был, как «вредный иностранец», выслан навсегда администрат. из пределов России. В 1893-95 гг. живя в Вене, сост. чл. австро-немецк. клуба «Веритас» и чл. ячейки Хорватск. с.-д. партии. В 1896 г. возврат. нелегально в Россию и работ. в Вильно в Литовск. с-дем. под кличкой «Серапион», а затем в конце 1897 г. и в нач. 1898 г. в Киеве, Ив.-Вознесенске и Москве в мести. «Союзах борьбы» вел организ. работу под кличкой «Сергей. Николаевич». В 1898 г. арест. снова, просидел в заключ. около 3 л. и выслан администр. на 5 л. в Киренск, Иркутск, губ., а затем в Вилюйск, Якутск. обл., откуда препровожд. в Якутск, тюрьму. В 1904 г. Якутск. окр. суд. пригов, к 6 г. каторги за уч. в Якутск, протесте «Романовцев». Наказ. отб. в Александровск. перес.; бежал в 1906 г. «за границу в Женеву, где участв. в конференции меньшевиков. В 1905 г. вернулся снова нелегально в Россию и работ. в Москве, затем с 1906 г. — в Петербурге в меньш. орг. под кличкой «Двиг» литерат.-корреспонд. и чл. редакции «меньш. газеты. В 1914 г. снова арест, во время всеобщей забастовки перед империалист. войной и после 4 м. заключ. снова «навсегда» выслан админ. за пределы России. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 641.
    /Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 483./

    Перазич-Померанц (Рубчинская), Софья Владимировна — еврейка, дочь служащего, зубной врач; род. в 1868 г. в Киевск. губ.; окончила зубоврач. школу в Париже. В 1993-94 гг. вела проп. среди рабочих в Киеве; в конце 1995 г. вступила в с.-д. орг., назв. впоследствии гр. «Рабочее дело». В 1996-97 гг. состояла чл. редакций газ. «Вперед» и «Раб. газета», — первая печаталась на гектографе, вторая в нелег. типогр. в ее квартире; в 1897 г. была чл. Киевск. «Союза борьбы за осв. раб. класса». В марте 1898 г. арест. и после 2 л. закл. в Лукьяновск. тюрьме высл. администр. на 5 л. в Вост. Сибирь. Жила в Иркутске, Киренске, Вилюйске и Якутске. Судилась в 1904 г. Якутск. окружн. суд. по делу «Романовцев» — оправдана. В дек. 1904 г. вернулась в Киев и в янв. 1905 г. арест. на собр. рабочих по подгот. протеста по поводу событий 9 января в Петербурге; освобожд. через несколько недель. В мая 1905 г. примкнула к меньшевикам, была на Женевск. конференции с совещат. голосом и работала в орг-ции меньш. до июня 1906 г. в Москве; 1907-14 гг. — в Петербурге по паспорту австр. работн. Марии Германовны Блажек. С объявл. войны, как враждебная иностранка, выслана за границу и жила в эмиграции (Цюрих, Копенгаген) до 1917 г., примыкая к меньш.-интернацион. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2831.
    /Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 483-484, 550./

    Перазич, Владимир Давыдович (5 сент. 1868 в Витебске — ?) — историк проф. и рев. движения, сотр. изд.: «Рабоч. Газ.» (Киев, 1897), «Правда» (1904-06); «Борьба» (1905), «Моск. Газ.», «Казарма», «Невск. В.», «На Очереди», «Наша Заря», «Луч», «Нов. Жизнь» и др.
    Псевдонимы: Двиг, Л.; Двич., Л.; Зич; Л-г; Л-двиг; П.; Ч.; Эльг.
    /Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 томах. Т. 4. Москва. 1960. С. 363./
    А. Н. Алексеева
                                      РЯДОВЫЕ ИСКРОВЦЫ В ЯКУТСКОЙ ССЫЛКЕ
    ...В сентябре 1904 г. после суда их отправили в Александровский централ. Группа товарищей... решили организовать побег. Более трех месяцев они делали подкоп, ведущий на волю. И 16 января 1905, года бежали в количестве 15 человек. Однако, еще накануне в селе был задержан с лошадьми иркутский товарищ, наиболее знакомый с местными условиями. Побег был обречен на неудачу... и часть товарищей задержали в селе, некоторых уже в Иркутске и на железной дороге. Оказались на свободе только пятеро.
    Одним из них был Перазич Владимир Давидович (Константин Солодухо). Убежденным искровцем он стал в ссылке. Первый арест — в 1889 году в Харькове, где он учился в университете. После двухгодичного тюремного заключения Перазич, доказав, что он — австрийский подданный, выслан за границу без права возвращения в Россию. Обучаясь в заграничных университетах, Перазич не оставлял мысли о дальнейшей работе. Под именем Константина Солодухо он приезжает обратно. Вот строки из официального статейного списка: «Стоял, в соучастии с другими лицами, во главе преступного сообщества «Киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса», имевшего ближайшей своей задачей пропаганду социал-демократических идей среди фабричных рабочих, с каковою целью сообщество, устроив тайную типографию, выпустило в обращение значительное количество брошюр и прокламаций противоправительственного содержания» [* Теплов П. История Якутского протеста. СПб. 1907, с. 465.]. Арестованный в 1897 году, К. Солодухо привлекался также по делу «Московского союза борьбы за освобождение рабочего класса» и за участие в издании «Рабочей газеты». За все это он получил пять лет ссылки в Восточную Сибирь. Первоначально местом причисления был назван Киренск Иркутской губернии, но уже в Московской центральной пересыльной тюрьме начальству стало известно о намерении К. Солодухо бежать из ссылки. Поэтому распоряжением генерал-губернатора Горемыкина его водворяют в г. Вилюйск Якутской области.
    В Вилюйске К. Солодухо был в курсе революционных событий, здесь он получал нелегальную литературу. При обыске 8 июня 1901 г. у него найдены два экземпляра брошюры В. И. Ленина «Задачи русских социал-демократов». «В июле 1902 года в г. Вилюйске в переплете книги, получаемой бандеролью из Якутска на имя К. Солодухо - Перазича, были номера «Искры»: 6-й и 7-й за 1901 г., 14-й и 17-й за 1902 г.» [* ЦГА ЯАССР, ф. 193, оп. 11, д. 13, л. 4.]. За хранение и распространение нелегальной литературы он получил месяц тюрьмы. По отбытии наказания, в августе 1903 года, переведен в Тулагинский выселок Павловской волости Якутского округа. Активный участник «Романовского вооруженного протеста» В. Перазич, как сказано выше, бежал в январе 1905 года из Александровского централа и удачно выехал за границу.
    Надо полагать, что номера «Искры» из Якутска В. Перазич получал от политссыльного Мирона Бродского, у которого были обширные связи с Россией и с отдельными ссыльными Якутской области. Он снабжал их полученной революционной литературой, в частности, номерами газеты «Искра».
    /Сборник научных статей. Якутский республиканский краеведческий музей им Ем. Ярославского. Вып. V. Из истории политической ссылки в Якутии. Якутск. 1977. С. 41-42./